Dela den här artikeln:

5. apr. 2024

|

Livsstil

IT-utbildningar vid Göteborgs universitet ger dig rätt kompetens för framtidens techbransch

Digitalisering och IT-utveckling är en stark drivkraft för hela samhället och behovet av IT-kompetens är stort. Att gå en utbildning inom IT är en riktigt bra framtidsinvestering som öppnar många dörrar efter examen. Vid Institutionen för tillämpad informationsteknologi vid Göteborgs universitet erbjuds två kandidatutbildningar, tre masterutbildningar och en magisterutbildning med fokus på samspelet mellan människan och tekniken. Samtliga utbildningar öppnar upp för en väldigt bra arbetsmarknad.

På Institutionen för tillämpad informationsteknologi vid Göteborgs universitet erbjuds kandidatprogram i systemvetenskap och kognitionsvetenskap, som startar varje hösttermin. Samhällets digitalisering är gemensam nämnare för all utbildning vid institutionen. Området präglas också av snabb utveckling, internationalisering, lösningsinriktade personer och en väldigt bra arbetsmarknad.

Systemvetenskapsprogrammet är en samhällsvetenskaplig utbildning med fokus på digitaliseringens omvandlande kraft. Om du är intresserad av hur människor och organisationer kan dra nytta av denna kraft för ett hållbart samhälle så kan systemvetarprogrammet vara något för dig. Kognitionsvetarprogrammet fokuserar exempelvis på tillämpad IT. Kognitionsvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne där du lär dig hur människor och smarta maskiner bearbetar och använder information, samt hur ett hållbart samspel mellan människor och IT fungerar.

Kognitionsvetarprogrammet är en bred utbildning med fokus på tillämpad IT –Mitt råd till dig som funderar på att söka en IT-utbildning är att våga satsa även om du inte är superteknisk. Flera av våra utbildningsprogram är breda och innehåller många ämnen som kompletterar det tekniska. Studenterna på kognitionsvetarprogrammet läser exempelvis ämnen som psykologi och business intelligence. Vi får exempelvis lära oss om hur man skapar hemsidor som är pedagogiskt utformade och som människor lätt kan ta till sig. Det är en bred utbildning som kan leda till många olika yrkesroller, exempelvis inom marknadsföring och management eller som UX-designer, säger Mikaela Keegan, ordförande i IT-sektionen vid Göta Studentkår och student på Kognitionsvetarprogrammet.

Göteborg är Sveriges andra största stad och ett nav för utbildning, kunskap och utveckling. Här studerar fler än 50 000 studenter vid Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola. Mikaela Keegan betraktar Göteborg som en fantastisk stad att studera och leva i som student. Här finns både ett rikt studentliv med kårer och olika typer av föreningar och aktiviteter och ett mångfacetterat kultur- och nöjesliv utan koppling till studentvärlden.

Den lilla storstaden med det stora utbudet –Göteborg är verkligen en liten storstad med närhet till allt. Eftersom universitetet är utspritt över stora delar av staden är det sällan långt till ett bibliotek där man kan sitta och plugga. För den som vill engagera sig erbjuder studentkårer mängder med aktiviteter och föreningar, exempelvis festföreningar, dansgrupper, konserter, standup comedy och mycket annat, säger hon.

På Institutionen för tillämpad informationsteknologi erbjuds även tre masterprogram: Human-centered AI, Master in Communication och Digital Leadership samt ett magisterprogram i Lärande, kommunikation och IT.

 

5. apr. 2024

|

Livsstil

Tre frågor till Lotta Sörlin, forskningskoordinator, Jernkontoret

**Vad är materialvetenskap och hur kan man studera det?** –Materialvetenskap är läran om material och dess egenskaper. Det är en bred vetenskap som innehåller mycket kemi, fysik, teknik och matematik, men även mjukare ämnen som produktförståelse samt design- och användarperspektiv. Man kan studera materialvetenskap på nästan alla tekniska högskolor i Sverige. Det finns dels ingenjörsutbildningar som helt fokuserar på materialvetenskap, dels ingenjörsprogram där du kan välja materialvetenskap som inriktning. Inom materialvetenskapen kan man i sin tur inrikta sig mot olika typer av material, till exempel metaller. **Varför anser du att man bör satsa på att studera materialvetenskap, vad gör det till en bra framtidsinvestering?** –Behovet att utveckla befintliga och nya material finns inom många branscher och samhällsområden, inte minst för att lösa morgondagens energi- transport- och miljöproblem. Framöver väntas dessutom brist på många olika typer av material, där de som kan använda material smartast vinner. Har du kompetens att förstå och maximera materialens prestanda med minsta möjliga materialåtgång har du en tydlig konkurrensfördel på arbetsmarknaden. Framtidens utmaningar kommer till stor del att lösas av dem som kan utveckla de starkaste, lättaste och mest flexibla produkterna där rätt material används på rätt plats. **Hur ser behovet av personer med materialvetenskapskompetens ut, vilka karriärmöjligheter väntar personer som väljer att studera materialvetenskap?** –Möjligheterna för den som kan material är nästintill oändliga på framtidens arbetsmarknad. Att utveckla nästa generations material är kreativt, viktigt och spännande och erbjuder dessutom många olika utvecklingsvägar för såväl generalister som specialister. Personer med rätt kompetens för att vara med och utveckla framtidens innovativa materiallösningar är mycket efterfrågade i industrin. Karriärmöjligheterna finns dessutom i hela landet.