Dela den här artikeln:

5. apr. 2024

|

Livsstil

Hippologprogrammet är Sveriges enda universitets-utbildning som är helt inriktad på häst

Hippologprogrammet är Sveriges enda högskoleutbildning som förbereder dig för en spännande och omväxlande karriär i hästnäringen. Hippologprogrammet ger dig som student breda och fördjupade praktiska och teoretiska hästkunskaper som gör dig väl förberedd för den växande hästbranschens krav, såväl nationellt som internationellt. Hippologprogrammet är en attraktiv utbildning som utgör basen för en lång och framgångsrik karriär i den mångfacetterade hästnäringen.

Hippologutbildningen är en treårig universitetsutbildning med inriktningarna ridhäst, islandshäst och travhäst. Utbildningen har Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, som huvudman och genomförs i nära samarbete med hästnäringen. Hästnäringen är i stort behov av kvalificerad och välutbildad personal. Företag och organisationer inom hästnäringen behöver med andra ord hippologer. Hippologprogrammet, som även ger studenterna goda möjligheter att etablera ett nätverk i branschen, har ett gott renommé såväl i Sverige som internationellt. 85 procent av studenterna har kvalificerade yrken i hästbranschen efter examen.

En unik kombination av teori och praktik – Hippologprogrammet är en bred och mångfacetterad utbildning som ger studenterna kunskap om alltifrån hästens biologi till pedagogik och ledarskap samt företagsekonomi. Unikt för hippologprogrammet är integrationen mellan teori och praktik, det du lär dig på föreläsningen får du sedan omsätta i det praktiska arbetet med hästen. Studenterna erbjuds goda möjligheter att utveckla sina praktiska färdigheter och bland annat utvecklas som ryttare eller kusk genom att hästhantering, ridning och körning dagligen finns på schemat, säger Ellinor Fuchs, hippolog, administratör och kommunikatör på hippologenheten vid SLU.

Hippologprogrammet är förlagt till hästnäringens riksanläggningar i Flyinge utanför Lund, Strömsholm utanför Västerås samt Wången utanför Östersund. Här finns alla förutsättningar för att bedriva högklassig utbildning, teoretisk såväl som praktisk.

Banar väg för en spännande karriär i hästnäringen Som hippolog kan du arbeta inom ledande positioner inom hästnäringen och för många olika arbetsgivare med olika inriktningar. Efter examen kan du exempelvis arbeta som ridskolechef, stallchef, ridlärare, travskollärare, egenföretagare, rådgivare, med produktutveckling eller försäkringar för häst eller inom hästbranschens organisationer. – I programmet ingår även ett examensarbete samt verksamhetsförlagd utbildning som ger studenterna goda möjligheter att få arbetslivserfarenhet, knyta kontakter och etablera ett värdefullt nätverk i hästbranschen. Efter hippologexamen kan den som så önskar välja att läsa en masterutbildning i Animal Science vid SLU eller exempelvis vidareutbilda sig till gymnasielärare med inriktning mot hästgymnasium. En stor fördel med hippologutbildningen är just bredden. Utbildningen ger en utmärkt grund för en mångfald av yrken i hästnäringen, säger Ellinor Fuchs.

 

5. apr. 2024

Tre frågor till Lotta Sörlin, forskningskoordinator, Jernkontoret

**Vad är materialvetenskap och hur kan man studera det?** –Materialvetenskap är läran om material och dess egenskaper. Det är en bred vetenskap som innehåller mycket kemi, fysik, teknik och matematik, men även mjukare ämnen som produktförståelse samt design- och användarperspektiv. Man kan studera materialvetenskap på nästan alla tekniska högskolor i Sverige. Det finns dels ingenjörsutbildningar som helt fokuserar på materialvetenskap, dels ingenjörsprogram där du kan välja materialvetenskap som inriktning. Inom materialvetenskapen kan man i sin tur inrikta sig mot olika typer av material, till exempel metaller. **Varför anser du att man bör satsa på att studera materialvetenskap, vad gör det till en bra framtidsinvestering?** –Behovet att utveckla befintliga och nya material finns inom många branscher och samhällsområden, inte minst för att lösa morgondagens energi- transport- och miljöproblem. Framöver väntas dessutom brist på många olika typer av material, där de som kan använda material smartast vinner. Har du kompetens att förstå och maximera materialens prestanda med minsta möjliga materialåtgång har du en tydlig konkurrensfördel på arbetsmarknaden. Framtidens utmaningar kommer till stor del att lösas av dem som kan utveckla de starkaste, lättaste och mest flexibla produkterna där rätt material används på rätt plats. **Hur ser behovet av personer med materialvetenskapskompetens ut, vilka karriärmöjligheter väntar personer som väljer att studera materialvetenskap?** –Möjligheterna för den som kan material är nästintill oändliga på framtidens arbetsmarknad. Att utveckla nästa generations material är kreativt, viktigt och spännande och erbjuder dessutom många olika utvecklingsvägar för såväl generalister som specialister. Personer med rätt kompetens för att vara med och utveckla framtidens innovativa materiallösningar är mycket efterfrågade i industrin. Karriärmöjligheterna finns dessutom i hela landet.