5. apr. 2024

|

Sponsrad

Cybersecurity Academy stärker lärares och elevers kunskap om cybersäkerhet

Sverige är ett av världens mest digitaliserade länder men vi halkar efter när det gäller cybersäkerhet. Sedan 2019 arbetar därför Cybersecurity Academy, som är ett samarbetsprojekt mellan Unga Forskare, IBM samt andra organisationer och företag i teknikbranschen, med att utbilda lärare och elever kring säkerhet online.

Även om elever har stor vana av att använda digitala verktyg och att vara online, saknas ofta ett säkerhetsmedvetande. Unga behöver utrustas med verktyg och kunskap för att skydda sig mot bedrägerier och övergrepp online, såväl som för att navigera i ett enormt informationsflöde av fakta, åsikter, reklam, osanning, påverkansförsök och mycket mer. I det här sammanhanget kan Cybersecurity Academy göra stor nytta.

Många lärare vittnar om svårigheter att lyfta IT-säkerhet i undervisningen, många har en uppfattning om att eleverna ofta har större digitala kunskaper än de själva. Cybersecurity Academy erbjuder därför undervisningsmaterial och aktiviteter för både lärare och elever, hela vägen genom grundskolan och i gymnasiet. Genom materialet får eleverna lära sig om risker online, hur de kan skydda sina uppgifter på internet och öva på källkritik online. Eleverna får även reflektera över vikten av IT-säkerhet från ett samhällsperspektiv. Material och aktiviteter är alltid helt kostnadsfritt för skolan och kopplas till läroplanen.

Kostnadsfri föreläsning med en IT-säkerhetsexpert –Vi erbjuder skolor från mellanstadiet upp till gymnasiet kostnadsfria föreläsningar om IT-säkerhet med IT-experter som dagligen arbetar med säkerhetsfrågor. Eleverna får bland annat lära sig om och reflektera kring digitala spår och att skydda sina uppgifter online samt att diskutera IT-frågor ur ett samhällsperspektiv, säger Judith Maiers, projektutvecklare för Cybersecurity Academy på Unga Forskare. – På den digitala läroplattformen IBM SkillsBuild kan lärare ta del av undervisningsmaterial om exempelvis källkritik, bedrägerier, och grundläggande cybersäkerhet som gör det enkelt att inkludera dessa frågor i sin undervisning. En del av vårt tryckta undervisningsmaterial för grundskolan som kan beställas via utbudet är dessutom kopplat till FN:s globala mål, säger Judith Maiers.

Vi har även tagit fram en kostnadsfri onlinekurs för lärare i cybersäkerhet. Kursen, som vänder sig till alla typer av lärare, tar cirka tre timmar att genomföra och kan delas upp i etapper.

Uppskattad digital höstlovsskola i cybersäkerhet På IBM SkillsBuild har Cybersecurity Academy samlat information för familjer och intresserade barn och unga som vill öka sin kunskap om cybersäkerhet. På höstlovet erbjuds en kostnadsfri digital höstlovsskola med föreläsningar och workshops där deltagarna bland annat får träffa representanter från IT-säkerhetsföretag och hackare samt lära sig om hur polisen arbetar med IT-brottslighet.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) stöttar initiativet med projektmedel.

 

5. apr. 2024

|

Livsstil

Tre frågor till Lotta Sörlin, forskningskoordinator, Jernkontoret

**Vad är materialvetenskap och hur kan man studera det?** –Materialvetenskap är läran om material och dess egenskaper. Det är en bred vetenskap som innehåller mycket kemi, fysik, teknik och matematik, men även mjukare ämnen som produktförståelse samt design- och användarperspektiv. Man kan studera materialvetenskap på nästan alla tekniska högskolor i Sverige. Det finns dels ingenjörsutbildningar som helt fokuserar på materialvetenskap, dels ingenjörsprogram där du kan välja materialvetenskap som inriktning. Inom materialvetenskapen kan man i sin tur inrikta sig mot olika typer av material, till exempel metaller. **Varför anser du att man bör satsa på att studera materialvetenskap, vad gör det till en bra framtidsinvestering?** –Behovet att utveckla befintliga och nya material finns inom många branscher och samhällsområden, inte minst för att lösa morgondagens energi- transport- och miljöproblem. Framöver väntas dessutom brist på många olika typer av material, där de som kan använda material smartast vinner. Har du kompetens att förstå och maximera materialens prestanda med minsta möjliga materialåtgång har du en tydlig konkurrensfördel på arbetsmarknaden. Framtidens utmaningar kommer till stor del att lösas av dem som kan utveckla de starkaste, lättaste och mest flexibla produkterna där rätt material används på rätt plats. **Hur ser behovet av personer med materialvetenskapskompetens ut, vilka karriärmöjligheter väntar personer som väljer att studera materialvetenskap?** –Möjligheterna för den som kan material är nästintill oändliga på framtidens arbetsmarknad. Att utveckla nästa generations material är kreativt, viktigt och spännande och erbjuder dessutom många olika utvecklingsvägar för såväl generalister som specialister. Personer med rätt kompetens för att vara med och utveckla framtidens innovativa materiallösningar är mycket efterfrågade i industrin. Karriärmöjligheterna finns dessutom i hela landet.