Dela den här artikeln:

24. maj 2018

|

Livsstil

Det är inne att vara ute


Framtidens hållbara städer är inte bara hus, gator, trottoarer och cykelvägar. Lika viktigt är att det också finns attraktiva utemiljöer med utrymme för olika aktiviteter, rekreation och avkoppling.

I dag trängs 7,5 miljoner människor – ungefär 85 procent av Sveriges befolkning – på mindre än två procent av landets yta.

Det ställer nya och större krav på städernas utemiljöer. Inte minst för att vi ska kunna bo och trivas i våra städer. Men också för att kunna stärka människors hälsa, välbefinnande och möjlighet till avkoppling och rekreation. Den tid då det offentliga rummet handlade om en gungställning, en karusell, en fontän och några parkbänkar är förbi.
– I dag ställs det betydligt större krav på våra utemiljöer, säger Tove Due, som är landskapsingenjör och säjare på HAGS, som tillverkar utrustning och möbler för utomhusmiljöer i det offentliga rummet, men också för skolor och daghem.

– I dag är det många intressen och olika önskemål som ska tillgodoses.

Det talas allt mer om att våra städer ska förtätas och utvecklingen pekar också mot att nya bostäder, kontor och olika offentliga inrättningar byggs på bekostnad av fri- och parkytor. Då ökar kraven på lekplatserna, men också på företagen – till exempel CADO och Söve som ska leverera produkterna som gör utemiljöerna intressanta.
– Kraven på att de utemiljöer som finns ökar samtidigt. De ska kunna användas för många olika aktiviteter. Allt från sådant som passar de allra minsta barnen till tonåringar, men också aktiva yngre vuxna till pensionärer som vill kunna röra sig i en trygg miljö, fortsätter Tove Due.

– Det kan handla om allt från motionsslingor och utegym till lekplatser med olika teman och miljöer där man ska kunna slå sig ner och bara koppla av eller mötas för att grilla och äta tillsammans.

Samtidigt finns det en rad säkerhetsaspekter att ta hänsyn till.

HAGS, med huvudkontor i småländska Aneby, har ett brett sortiment av produkter för olika uteaktiviteter och med kunder i ett 60-tal länder.
– I Sverige handlar det till stor del om kommuner, byggentreprenörer och fastighetsbolag inklusive många bostadsrättsföreningar. Gemensamt för många är att man ser utemiljöerna som en viktig del av helheten när det gäller att skapa miljöer som är attraktiva att vistas i, säger Tove Due.

– Vi får ofta förfrågningar om olika speciallösningar, exempelvis lekplatser med särskilda teman. Malmö stad är ett bra exempel på detta där man satsat på olika teman som sagotema, äventyrstema och vattentema. Tanken är att man ska bli stimulerad att besöka olika lekplatser med sina barn.

– En annan trend som kommit starkt bara de senaste åren är att många, inte minst kommuner, satsar på utegym, något som uppskattas av en växande skara som hellre väljer att träna utomhus i kombination med att man exempelvis springer.

Samtidigt vill Tove Due också slå ett slag för den traditionella parken där man tar en promenad, slår sig ner på en parkbänk för att bara njuta av de vackra omgivningarna eller läsa en bok.
– Det offentliga rummet har många uppgifter och en av de viktigaste är just att det ska vara tillgängligt för alla, inte minst äldre som är en grupp som blir allt fler, men som inte alltid gör så mycket väsen av sig och därför lätt kan glömmas bort.

– Ju tidigare vi kan komma in i olika projekt, oavsett om det handlar om något nytt eller om det handlar om att förändra en redan befintlig miljö. Vi bidrar gärna med vår kunskap och idéer som gör att vi tillsammans kan komma fram till en optimal lösning, avslutar Tove Due. 

5. apr. 2024

|

Livsstil

Tre frågor till Lotta Sörlin, forskningskoordinator, Jernkontoret

**Vad är materialvetenskap och hur kan man studera det?** –Materialvetenskap är läran om material och dess egenskaper. Det är en bred vetenskap som innehåller mycket kemi, fysik, teknik och matematik, men även mjukare ämnen som produktförståelse samt design- och användarperspektiv. Man kan studera materialvetenskap på nästan alla tekniska högskolor i Sverige. Det finns dels ingenjörsutbildningar som helt fokuserar på materialvetenskap, dels ingenjörsprogram där du kan välja materialvetenskap som inriktning. Inom materialvetenskapen kan man i sin tur inrikta sig mot olika typer av material, till exempel metaller. **Varför anser du att man bör satsa på att studera materialvetenskap, vad gör det till en bra framtidsinvestering?** –Behovet att utveckla befintliga och nya material finns inom många branscher och samhällsområden, inte minst för att lösa morgondagens energi- transport- och miljöproblem. Framöver väntas dessutom brist på många olika typer av material, där de som kan använda material smartast vinner. Har du kompetens att förstå och maximera materialens prestanda med minsta möjliga materialåtgång har du en tydlig konkurrensfördel på arbetsmarknaden. Framtidens utmaningar kommer till stor del att lösas av dem som kan utveckla de starkaste, lättaste och mest flexibla produkterna där rätt material används på rätt plats. **Hur ser behovet av personer med materialvetenskapskompetens ut, vilka karriärmöjligheter väntar personer som väljer att studera materialvetenskap?** –Möjligheterna för den som kan material är nästintill oändliga på framtidens arbetsmarknad. Att utveckla nästa generations material är kreativt, viktigt och spännande och erbjuder dessutom många olika utvecklingsvägar för såväl generalister som specialister. Personer med rätt kompetens för att vara med och utveckla framtidens innovativa materiallösningar är mycket efterfrågade i industrin. Karriärmöjligheterna finns dessutom i hela landet.