Dela den här artikeln:

27. feb. 2018

|

Ekonomi

Det lönar sig att lämna bort bokföringen

Journalist: Martin Westholm

Många företagare tycker bokföring är ett nödvändigt ont. Det upplevs som krångligt samtidigt som man är orolig för att göra fel. Ett gott råd är därför att ta hjälp av ett proffs.

En ofrånkomlig del av allt företagande är att ha ordning och reda på företagets papper. Men många upplever bokföring som krångligt och tråkigt.

– De flesta företagare är ju specialister på något helt annat än ekonomi, säger Johan Markholm som driver redovisningsbyrån Marredo i Löddeköpinge. Då kan det vara besvärligt och tidskrävande att sätta sig in i alla regler som gäller.  

– Mitt bästa råd, och jag talar inte bara i egen sak, är därför att ta hjälp av någon som kan. Det lönar sig många gånger om och jobbet blir rätt gjort från början. Jag meckar inte med bilen själv för jag är rädd för att det blir fel och det tar lång tid för mig. Så om du inte meckar med bilen själv - lämna då även bokföringen till de som kan och gör det du är bäst på och tycker är roligast!


"Det är viktigt att personkemin stämmer och att det är lätt att få kontakt när jag behöver fråga något".

Mats Haglund driver ett byggföretag i Hofterup sedan flera år. Firman har framför allt specialiserat sig på att installera swimmingpooler men gör också till och ombyggnader av villor. 

– För mig var det självklart att ta hjälp med företagets bokföring redan från starten, säger han. Jag tycker att jag ska göra det jag är bra på och sedan låter jag andra göra det som de är bra på. 

– Som liten företagare är det svårt att hinna med, men framför allt att kunna sätta sig in i alla regler och bestämmelser. Jag tycker att man ska göra rätt för sig så därför är det viktigt att ha ordning och reda på allt från början. 

– Jag vill sova gott om natten!

Så när Mats Haglund skulle välja bokföringsbyrå ställde han upp ett antal kriterier. 

– Det är viktigt att veta vad man vill få ut av en samarbetspartner, säger han.

Till en början hörde han sig för bland kompisar och andra företag vilka bokföringsbyråer de använde sig av och vad de hade för erfarenheter.

– Självklart måste det finnas ett genuint kunnande av bokföringsarbete, att man klarar av hela jobbet ända fram till att årsredovisningen är klar. Samtidigt är det viktigt att personkemin stämmer och att det är lätt att få kontakt om man behöver fråga om något.

– För mig är det också viktigt att kunna få råd och vägledning i de fall det kan behövas. Både med vad man ska se upp med för att inte göra fel och hur man ska göra med exempelvis investeringar i företaget eller pensionsfrågor.


"Jag får hjälp med att förenkla och digitalisera ekonomiflödet så att det blir kostnadseffektivt".

Anna Sjödin är expert på att göra företag mer effektiva. Sedan ett 10-tal år driver hon Leanway i Kävlinge, med uppdragsgivare inom såväl näringslivet som statliga myndigheter, landsting och kommuner.

Mycket handlar om att minimera tidstjuvar genom bättre struktur och få människor i organisationer att arbeta mer effektivt tillsammans. Att helt enkelt frigöra mer tid och maximera fokus på värdeskapande uppgifter, som leder till resultat i stället för stress och övertid.
– För mig är det viktigt att leva som jag lär och därmed låta Marredo sköta bokföringen, så att jag själv kan frigöra tid att vara ännu mer ute hos mina kunder. Win-win, med andra ord, säger Anna.

– Det var också angeläget att hitta någon som jag kan lita fullt ut på när jag valde bokföringsbyrå, och som kunde hjälpa mig med det mesta, allt från stort till smått, säger Anna.
Att valet just föll på Marredo har också sin förklaring.
– Jag har träffat en av deras medarbetare tidigare i mitt yrkesliv, så jag visste att rätt kompetens fanns. Sedan tycker jag att de har en bra prismodell som gör att man redan på förhand vet vad saker och ting kostar. Man slipper därmed tråkiga överraskningar.
– Behöver man rådgivning finns de också alltid till hands och jag uppskattar även att de uppmuntrar till att förenkla och digitalisera ekonomiflödet så att det effektiviseras för båda parter.

– Jag känner mig trygg med Marredo och kan därför rekommendera andra företagare som behöver hjälp att ta kontakt med dem och få tid över att göra något roligare än bokföring, avslutar Anna.


29. aug. 2022

|

Ekonomi

Svensk byggindustri enligt experterna

schermafbeelding-2022-08-29-om-14-56-31.png

Hur bedömer du att konjunkturen utvecklas under 2023?

  Konjunkturen är väldigt bra eftersom en stor del av vår verksamhet är i norra Sverige. Den gröna omställningen som pågår i vår region gör att konjunkturen här nog aldrig varit så bra som nu, mig veterligen. Vi är också verksamma i Mälardalen, där kanske konjunkturen mattas av under 2023. Men den stannar inte upp helt. Sammantaget ser 2023 onekligen bra ut för mark- och anläggning. Vi har också nya Norrbotniabanan mellan Umeå och Luleå, 27 mil järnväg och det är bara i sin linda ännu, det är mycket jobb kvar på den.

Vilka är de största utmaningarna de kommande åren?
 – För oss är kompetensförsörjningen problematisk, det är både på tjänstemanna- och kollektivsidan. Det kan bli ett hinder för fortsatt tillväxt, det är generellt ett problem för branschen. Vi behöver bland annat fler maskiner och fler förare. Vi har också materialbrist på grund av världsläget, som armeringsjärn, leveranserna på beställningar är osäkra och därmed blir det svårare att planera projekten. Bristen på material påverkar också priserna. Priset på till exempel armering har stigit kraftigt. Sedan är kanske den viktigaste frågan - vad som händer med Cementa? Om de inte får sitt tillstånd till fortsatt produktion på Gotland, ja då stannar byggnationen i Sverige.

Hur tycker du att branschen bör möta problemen? 

 – Vi hoppas på ett avslut på Rysslands krig. När det gäller kompetensförsörjningen så genomförs riktade kampanjer mot universitet och yrkesskolor. Men ibland kanske man skjuter över målet – alla behöver inte vara civilingenjörer. Vi kan rekrytera mer från yrkesgymnasierna och ge egna riktade utbildningar inom företaget. När det gäller materialbristen är det inte mycket vi kan göra utan vi får bli bättre på att förhålla oss till situationen med längre leveranstider. Men viktigast är att det blir en lösning för Cementa.

 

 schermafbeelding-2022-08-29-om-14-56-46.png

 

Vilka är de största utmaningarna för branschen de kommande åren ur ett hållbarhetsperspektiv? 

  Man får skilja på kort och lång sikt. Om vi tar det som är nu så är det klimatprestanda. Att utveckla ett enkelt och branschgemensamt sätt att mäta klimatprestanda på material, tjänster och entreprenader när vi genomför projekt. Där har vi idag ännu inte några riktigt bra verktyg för mätningar. Där vill jag att vi om några år ska ha enkla branschgemensamma digitala verktyg som mäter klimatavtrycket var varje enskild komponent i ett byggprojekt. På lång sikt handlar det om att återanvända det material som finns, att bli bättre på återbruk och återanvändning. Det är en viktig sak som det pratas mycket om i branschen. Materialen kommer att ta slut så därför blir återbruk allt viktigare samtidigt som vi undviker de största utsläppsposterna från materialtillverkningen.

 


Hur tycker du branschen bemöter tankarna om hållbarhet och utmaningarna? 

 – Jag tycker branschen agerar jättebra. Det sker otroligt mycket bra just nu inom bygg. Många initiativ tas dock ovetande om varandra och det pågår parallell utveckling. Skulle vi bli bättre på att kommunicera och samordna våra utvecklingsinsatser så skulle vi som bransch få ut mer av den starka utvecklingskraft som finns. 

 

schermafbeelding-2022-08-29-om-14-57-06.png
Hur kombineras ekologisk hållbarhet med bra ekonomi? 

  Det står inte i kontrast till varandra, hållbara lösningar behöver inte kosta mer, dessutom går resurseffektivitet helt i linje med ekonomisk effektivitet. Hållbarhet genomsyrar idag alla leden och man går inte bara på pris utan kravnivån utöver pris höjs hela tiden. Våra Kunder efterfrågar alltmer hållbarhet såväl socialt som ekologiskt och ekonomiskt och det är ingen skillnad på privata och offentliga beställare.

 

 

Vad är din bild av hur konjunkturen kommer att utvecklas under 2023?
  Bilden är tyvärr ganska mörk: Vår senaste konjunkturprognos visar att bygginvesteringarna kommer att minska med drygt 11 procent, sett över hela prognosperioden. Det har främst sin grund i den överhängande risken för akut cementbrist i Sverige. Vi bedömer att sysselsättningen inom byggindustrin vänder ner och börjar visa negativa tillväxttal. Bygg- och anläggningssektorn påverkas också den av höjd inflation och osäkerhet till följd av Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Bristen på komponenter, skenande råvarupriser och en akut energikris kommer att hämma produktionen. Våra experter bedömer att BNP-
tillväxten landar på blygsamma 0,3 procent 2023. Det kommer att drabba bostadsbyggandet, hindra nödvändiga investeringar i t ex infrastruktur och påverka människors privatekonomi negativt. 

 


Vilka är de största utmaningarna för branschen de kommande åren och hur tycker du att branschen bör möta dem? 

   Vi har många utmaningar; inte minst bristen på kompetent arbetskraft. Vår förmåga att attrahera nya medarbetare beror på hur framtidsutsikterna för branschen ser ut, men också på förutsättningarna för yrkesutbildning på alla nivåer och möjligheterna att yrkesväxla. Vi jobbar kontinuerligt med att föra dialog med beslutsfattare på olika nivåer för att vässa innehållet i Bygg- och anläggningsprogrammet och att öka satsningarna på yrkesutbildning. Sverige behöver yrkeskunniga inom alla områden!