Dela den här artikeln:

24. maj 2018

|

Livsstil

Digitaliseringen på ålderns höst

Journalist: Nina Peldán

Digitaliseringen gör samhället långsiktigt och hållbart, men även vi medborgare behöver följa med i den.

När ett samhälle digitaliseras berörs allt från transportsystem, vård, utbildning och infrastruktur till mindre vardagssysslor som deklarering, sociala medier och e-handel – men framför allt berörs personerna i samhället. Digitaliseringsexperten Darja Isaksson menar att det är viktigt att inkludera alla i den digitala utvecklingen för en så positiv effektiv som möjligt. Och ett av de områden som har påverkats snabbast av digitaliseringen är vården.
– Tack vare den positiva utvecklingen inom nanoteknik och medicin lever vi i dag längre än någonsin, och de sjukdomar vi tidigare dog av kan nu medicineras och behandlas. Och det är precis i sådana situationer där befolkningsmängden ökar som digitaliseringen kan hjälpa oss att frigöra tid och resurser för att vi ska få ännu längre och friskare liv, förklarar Darja.

– I dag är det vanligt att datorer får göra de administrativa och enkla sysslorna inom vården, för att skapa mer tid till de viktiga och mänskliga mötena mellan läkare och patient. Samtidigt blir det också allt vanligare att vardagligare och enklare sjukdomar hanteras via en app, där läkare kan ställa en urinvägsinfektion eller en öroninflammation på tre minuter i stället för en halvtimme, säger Darja.

Andra nyheter inom vården som skett tack vare digitaliseringen är möjligheten att i stället för att besöka läkaren för att få recept på antibiotika kan man få det utskrivet via provtagning hemifrån. Ett annat exempel på hur man har effektiviserat läkarbesök finns i Västerbotten, ett stort geografiskt område dit man har haft problem att rekrytera utbildade läkare. Där har man skapat speciella vårdrum med sjukhusutrustning som kan skötas utan utbildade läkare. På så sätt kan de som bor där få genomgå en undersökning utan att behöva resa 20 mil till närmsta läkare.

Ett annat område inom vården som digitaliseras är äldreomsorgen, där man använder trygghetskameror och trygghetslarm för att öka självständigheten och säkerheten bland de äldre. På så vis jobbar man proaktivt med hjälp av teknik - något som vi kommer se ännu mer av i framtiden inom vården där varje patient kommer kunna få en individanpassad profil med riskfaktorer, så man kan förebygga sjukdomar innan de inträffar.

Både sjukvården och äldrevården är tydliga exempel på hur digitaliseringen och samhällsutvecklingen hör ihop med framgång inom närliggande områden. Det är en infrastruktur som hänger ihop. Därför är det också så viktigt att vi fortsätter inkludera de personer utvecklingen specifikt berör, och att vi fokuserar på att alla har så bra medborgarservice med god tillgång på digitala verktyg som möjligt, exempelvis via biblioteken.
– Ett digitalt utanförskap beror ofta på osäkerhet och rädsla inför det nya, men vi måste komma ihåg att det digitala inte automatiskt är osäkert utan i många fall tvärtom, förklarar Darja.

Samtidigt visar siffror från 2017 års rapport ”Svenskarna och internet” att mer än 90 procent av personer upp till 75 år använder över internet, och mer än hälften bland de som är över 76, vilket är en positiv trend.
– Vi ser hela tiden många fina exempel på hur samhället förbättras, inte minst inom vården. Så länge vi låter utvecklingen ske medvetet är jag helt övertygad om och det bara kommer blir bättre, säger Darja. 

5. apr. 2024

|

Livsstil

Tre frågor till Lotta Sörlin, forskningskoordinator, Jernkontoret

**Vad är materialvetenskap och hur kan man studera det?** –Materialvetenskap är läran om material och dess egenskaper. Det är en bred vetenskap som innehåller mycket kemi, fysik, teknik och matematik, men även mjukare ämnen som produktförståelse samt design- och användarperspektiv. Man kan studera materialvetenskap på nästan alla tekniska högskolor i Sverige. Det finns dels ingenjörsutbildningar som helt fokuserar på materialvetenskap, dels ingenjörsprogram där du kan välja materialvetenskap som inriktning. Inom materialvetenskapen kan man i sin tur inrikta sig mot olika typer av material, till exempel metaller. **Varför anser du att man bör satsa på att studera materialvetenskap, vad gör det till en bra framtidsinvestering?** –Behovet att utveckla befintliga och nya material finns inom många branscher och samhällsområden, inte minst för att lösa morgondagens energi- transport- och miljöproblem. Framöver väntas dessutom brist på många olika typer av material, där de som kan använda material smartast vinner. Har du kompetens att förstå och maximera materialens prestanda med minsta möjliga materialåtgång har du en tydlig konkurrensfördel på arbetsmarknaden. Framtidens utmaningar kommer till stor del att lösas av dem som kan utveckla de starkaste, lättaste och mest flexibla produkterna där rätt material används på rätt plats. **Hur ser behovet av personer med materialvetenskapskompetens ut, vilka karriärmöjligheter väntar personer som väljer att studera materialvetenskap?** –Möjligheterna för den som kan material är nästintill oändliga på framtidens arbetsmarknad. Att utveckla nästa generations material är kreativt, viktigt och spännande och erbjuder dessutom många olika utvecklingsvägar för såväl generalister som specialister. Personer med rätt kompetens för att vara med och utveckla framtidens innovativa materiallösningar är mycket efterfrågade i industrin. Karriärmöjligheterna finns dessutom i hela landet.