Dela den här artikeln:

4. apr. 2018

|

Livsstil

Du är inte ensam om dina känslor!


Journalist: Catharina Holm

Ångestpodden sätter ungas psykiska ohälsa i fokus, inte minst den som ökar bland många av våra studenter. Vi måste prata mer om att vi också mår dåligt ibland!

Ökad psykisk ohälsa bland studenter.” Stressen ökar bland studenter. Ta studenters ohälsa på allvar. ”Studenter mår dåligt.” I den senaste nationella folkhälsoenkäten som utförs av Folkhälsomyndigheten framgår att en av fyra studerande i åldrarna 16–29 år upplever nedsatt psykiskt välbefinnande.

Det var med bakgrund i detta och sina egna erfarenheter av psykiskt ohälsa som Ida Höckerstrand och Sofie Hallberg för drygt tre år sedan började fundera på hur de skulle kunna lyfta frågan på allvar. Trots att så många unga mår dåligt är det få som vågar prata om det; det var helt enkelt dags att sätta ungas psykiska ohälsa i strålkastarljuset.

– Vi går omkring i tron att man måste vara lycklig jämt, inte minst för att alla andras liv ser perfekta ut när man scrollar genom sitt Instagramflöde. Det är dock bara en sida av livet och det är viktigt att vi även lyfter den andra, lite mörkare, delen, säger Sofie Hallberg.

Ida Höckerstrand och Sofie Hallberg startade därför Ångestpodden, en podd om, ja, just ångest. I dag är Ångestpodden Sveriges största podcast om psykisk ohälsa, med 150 000 lyssnare/månad. Tjejerna är också flitigt anlitade föreläsare på ämnet psykisk ohälsa bland unga. Med podden och sina föreläsningar vill de helt enkelt förmedla att det är okej att må dåligt.

Ångestpodden tar upp allt ifrån riktigt svåra depressioner, stress och ätstörningar till ”fuldagar” genom att blanda allvar och humor, ofta tillsammans med både kända och mindre kända gäster. Även om de ännu inte behandlat just utbildning är en tydlig gemensam faktor för många av berättelserna just livet som studerande.

– Som student ska du prestera i studierna, gärna jobba vid sidan av och dessutom hinna med ett privatliv som ofta förknippas med fester och evenemang. Det är inte sällan ansträngt ekonomiskt och man får ofta hoppa mellan olika tillfälliga boendelösningar. Det här är ett tempo du som student förväntas du klara av, men det leder inte sällan till stress och ångest hos många, säger Ida Höckerstrand.

Något som många av deras gäster vittnat om är det tabu som fortfarande är förknippat med att må dåligt. Inte minst för att man utåt sett har det bra. I stället håller man det för sig själv eftersom man till viss del är rädd över sina egna känslor. Faktum är att just tystnaden kan öka på den onda spiral som en depression kan vara början på.

– Det är just därför vi måste prata! Som student är det viktigt att förstå att det är okej att tycka att det är tufft emellanåt. Framför allt gäller det att sätta rimliga krav på sig själv och inte identifiera sig med prestationer, säger Ida Höckerstrand.

Genom att prata om psykisk ohälsa kan vi tillsammans ta bort det stigma som är förknippat med att inte må bra. Ångestpodden är ett forum, men det gäller att också hitta sina egna, genom vänner och familj, men även i skolan. Att prata räcker dock inte alltid utan ibland krävs professionell hjälp. I de fallen har Sofie Hallberg ett tydligt budskap:

– Depression är en sjukdom som inte bara går över så sök hjälp! Vänd dig till någon du litar på och se till du får den behandling du har rätt till. Och kom ihåg att du inte är ensam om dina känslor!

Text Catharina Holm:

5. apr. 2024

|

Livsstil

Tre frågor till Lotta Sörlin, forskningskoordinator, Jernkontoret

**Vad är materialvetenskap och hur kan man studera det?** –Materialvetenskap är läran om material och dess egenskaper. Det är en bred vetenskap som innehåller mycket kemi, fysik, teknik och matematik, men även mjukare ämnen som produktförståelse samt design- och användarperspektiv. Man kan studera materialvetenskap på nästan alla tekniska högskolor i Sverige. Det finns dels ingenjörsutbildningar som helt fokuserar på materialvetenskap, dels ingenjörsprogram där du kan välja materialvetenskap som inriktning. Inom materialvetenskapen kan man i sin tur inrikta sig mot olika typer av material, till exempel metaller. **Varför anser du att man bör satsa på att studera materialvetenskap, vad gör det till en bra framtidsinvestering?** –Behovet att utveckla befintliga och nya material finns inom många branscher och samhällsområden, inte minst för att lösa morgondagens energi- transport- och miljöproblem. Framöver väntas dessutom brist på många olika typer av material, där de som kan använda material smartast vinner. Har du kompetens att förstå och maximera materialens prestanda med minsta möjliga materialåtgång har du en tydlig konkurrensfördel på arbetsmarknaden. Framtidens utmaningar kommer till stor del att lösas av dem som kan utveckla de starkaste, lättaste och mest flexibla produkterna där rätt material används på rätt plats. **Hur ser behovet av personer med materialvetenskapskompetens ut, vilka karriärmöjligheter väntar personer som väljer att studera materialvetenskap?** –Möjligheterna för den som kan material är nästintill oändliga på framtidens arbetsmarknad. Att utveckla nästa generations material är kreativt, viktigt och spännande och erbjuder dessutom många olika utvecklingsvägar för såväl generalister som specialister. Personer med rätt kompetens för att vara med och utveckla framtidens innovativa materiallösningar är mycket efterfrågade i industrin. Karriärmöjligheterna finns dessutom i hela landet.