5. apr. 2024

|

Sponsrad

Executive MBA-utbildningen stärkte Ninas karriär som hållbarhetsstrateg

Efter sexton år på H&M Group, varav flera år som hållbarhetsstrateg med fokus på cirkulärekonomi, transparens och hållbara affärsmodeller, kände sig Nina Shariati redo för att utvecklas professionellt genom att gå en Executive MBA-utbildning på Handelshögskolan i Stockholm. För Ninas del var SSE MBA Carl Silfvén-stipendiet en viktig möjliggörare för att hon skulle kunna gå utbildningen som både bidragit med ny kompetens, inspiration, kontakter och extra mod.

Nina Shariati är textilingenjör och grundare av Circular Transparency, ett konsultbolag med fokus på hållbarhetsstrategier, samt rådgivare till FN inom cirkularitet och transparens. Under sina år på H&M Gruppen har hon bland annat arbetat med inköp, produktutveckling i Bangladesh och byggt upp en global produktionsorganisation i Shanghai. Hon har även initierat samt lanserat flertalet högprofilerade hållbarhetsinitiativ.

– Redan 2013 efter min flytt hem från Shanghai kände jag att jag ville komplettera min kandidatexamen med en utbildning som stärker min kompetens med fokus på ledarskap och ekonomi. 2023 ansökte jag, på rekommendation från en kollega, om SSE MBA Carl Silfvén-stipendiet. Min dåvarande chef och interna mentorer på H&M Group stöttade och uppmuntrade mig att ansöka till Executive MBA-programmet och stipendiet, säger Nina Shariati.

Nya verktyg i hållbarhetsarbetet Det som lockade henne med programmet var möjligheten att utvecklas samt få nya perspektiv. Att hållbarhet går som en röd tråd genom hela programmet bidrog också till att väcka Ninas intresse.

– Det är verkligen en ära att vara mottagare av stipendiet, som täcker hela studieavgiften. Stipendiet stärker mitt arbete i linje med nettonollmålet, cirkulära regenerativa affärsmodeller och att främja inkluderande, diskrimineringsfria arbetsmiljöer. MBA-utbildningen ger mig nya verktyg för att nå mina mål, säger Nina Shariati.

Stipendiet täcker även reskostnader Hon uppskattar dynamiken i sin grupp av MBA-studenter. Här samlas högkompetenta personer i olika åldrar, med varierande bakgrund, och med gemensamt driv för lärandet och personlig utveckling. Att kombinera jobb och studier är stundtals tufft, men Nina Shariati är motiverad och upplever att MBA-programmet har stärkt hennes karriär.

 –I MBA-programmet ingår bland annat utlandsresor till Singapore, Riga och Stanford i USA. Stipendiet täcker kostnaderna även för dem, vilket förstås känns jättebra. Nu har jag börjat få rutin på att kombinera studier och jobb, vilket gör att det fungerar väldigt bra. Samtidigt ska man inte underskatta den tid som krävs för att gå ett MBA-program, säger Nina Shariati.

Förverkligade drömmen om att starta eget konsultbolag För hennes del har MBA-programmet inneburit att hon förverkligat drömmen om att prova vingarna som entreprenör.

 –Jag startade konsultbolaget Circular Transparency, där vi bland annat erbjuder rådgivning, utveckling av affärsnära hållbarhetsstrategier och scouting av hållbarhetstalanger och startups. Jag drivs av att skapa positiv förändring och brinner för att hjälpa företag att bli katalysatorer för en hållbar omställning, och det gör jag bäst i gränslandet affären, hållbarhet och innovation. Även om ”Huret” kan förändras så vet jag vad mitt ”WHY” är och jag kommer att hålla mig trogen det. MBA-programmet öppnar upp många nya möjligheter, idéer och perspektiv och jag är redo för att utforska vart resan bär, säger Nina Shariati.

 

5. apr. 2024

|

Livsstil

Tre frågor till Lotta Sörlin, forskningskoordinator, Jernkontoret

**Vad är materialvetenskap och hur kan man studera det?** –Materialvetenskap är läran om material och dess egenskaper. Det är en bred vetenskap som innehåller mycket kemi, fysik, teknik och matematik, men även mjukare ämnen som produktförståelse samt design- och användarperspektiv. Man kan studera materialvetenskap på nästan alla tekniska högskolor i Sverige. Det finns dels ingenjörsutbildningar som helt fokuserar på materialvetenskap, dels ingenjörsprogram där du kan välja materialvetenskap som inriktning. Inom materialvetenskapen kan man i sin tur inrikta sig mot olika typer av material, till exempel metaller. **Varför anser du att man bör satsa på att studera materialvetenskap, vad gör det till en bra framtidsinvestering?** –Behovet att utveckla befintliga och nya material finns inom många branscher och samhällsområden, inte minst för att lösa morgondagens energi- transport- och miljöproblem. Framöver väntas dessutom brist på många olika typer av material, där de som kan använda material smartast vinner. Har du kompetens att förstå och maximera materialens prestanda med minsta möjliga materialåtgång har du en tydlig konkurrensfördel på arbetsmarknaden. Framtidens utmaningar kommer till stor del att lösas av dem som kan utveckla de starkaste, lättaste och mest flexibla produkterna där rätt material används på rätt plats. **Hur ser behovet av personer med materialvetenskapskompetens ut, vilka karriärmöjligheter väntar personer som väljer att studera materialvetenskap?** –Möjligheterna för den som kan material är nästintill oändliga på framtidens arbetsmarknad. Att utveckla nästa generations material är kreativt, viktigt och spännande och erbjuder dessutom många olika utvecklingsvägar för såväl generalister som specialister. Personer med rätt kompetens för att vara med och utveckla framtidens innovativa materiallösningar är mycket efterfrågade i industrin. Karriärmöjligheterna finns dessutom i hela landet.