Dela den här artikeln:

24. maj 2018

|

Livsstil

Flexibilitet och kundfokus är framtiden för fastighetsägare


Journalist: Tim Jaques

Den kommersiella fastighetsbranschen utvecklas just nu snabbt och nya trender kommer att få stor betydelse för branschens fortsatta utveckling. Den traditionella arbetsplatsen börjar få nya former där var och hur vi arbetar kommer att förändras.

Mariette Hilmersson som är VD för Castellum region väst och har arbetat 20 år i fastighetsbranschen ser tydligt hur förvaltningen av fastigheter har förändrats.
– I dag står människan ännu mer i centrum vilket innebär att när vi utvecklar arbetsplatser är det inte kvadratmetrarna som är det viktigaste utan människorna som ska jobbar där och deras behov, hälsa och möjligheter att prestera, säger Mariette Hilmersson.

För att tillgodose dessa behov startade Castellum ett innovationslabb, Next20, med syfte att gå i spetsen för en digitalisering av fastighetsbranschen. Ett av projekten är Handly som handlar om att underlätta vardagen för de som arbetar i Castellums fastigheter. Genom Handly kan all e-handel levereras direkt till ett smart skåp på arbetsplatsen och man slipper åka runt till utlämningsställen och hämta ut varor.


En trend som hela fastighetsbranschen nu ser är Co-working. Det växer i snabb takt varje år och är en ny skepnad av de klassiska kontorshotellen. Coworkingområdet kommer att förändra kundernas krav på fastighetsägare och därmed skapa nya affärsmöjligheter. Coworking kan exempelvis innebära att man försöker hitta olika företag och människor där värderingar och affärsområden är inom samma område så att synergieffekter kan uppstå och att man med dessa olika parter sedan delar på samma kontor.

Man kanske behöver ett hyreskontrakt för korttidsuthyrning eller så ser man fördelar med att dela på ett par parkeringsplatser i samma garage. En sammanfattning av Coworking kan vara att ju fler företag som sitter i samma lokal desto fler tjänster kan man samsas om, desto fler kostnader kan man dela på och desto fler personer med olika kompetens kan man förverkliga idéer med.

När det gäller framtiden är det såklart svårt att veta hur det kommer att bli, men Mariette Hilmersson vågar sig ändå på att sia om hur förvaltningen av fastigheter kommer förändras med ny teknik och den unga generationens nya behov. Vi tar avstamp i dagens ungdom för att ge en hypotes av den kommande utvecklingen.
– Dagens unga har mycket större krav på sina jobb och byter arbeten flera gånger tills de hittar ett där deras personliga egenskaper kommer till större användning och där de kan förverkliga drömmar, vilket är väldigt positivt. Det ställer samtidigt större krav på fastighetsbolagen att vara mer flexibla, säger Mariette.

Utvecklingen medför även att man sitter mer på olika platser men ändå får kvalitativa möten genom nya tekniska möjligheter.
– Det är svårt att säga exakt hur branschen kommer att förändras, men viktigt att vara medveten om att den kommer att förändras, säger Mariette. 


5. apr. 2024

|

Livsstil

Tre frågor till Lotta Sörlin, forskningskoordinator, Jernkontoret

**Vad är materialvetenskap och hur kan man studera det?** –Materialvetenskap är läran om material och dess egenskaper. Det är en bred vetenskap som innehåller mycket kemi, fysik, teknik och matematik, men även mjukare ämnen som produktförståelse samt design- och användarperspektiv. Man kan studera materialvetenskap på nästan alla tekniska högskolor i Sverige. Det finns dels ingenjörsutbildningar som helt fokuserar på materialvetenskap, dels ingenjörsprogram där du kan välja materialvetenskap som inriktning. Inom materialvetenskapen kan man i sin tur inrikta sig mot olika typer av material, till exempel metaller. **Varför anser du att man bör satsa på att studera materialvetenskap, vad gör det till en bra framtidsinvestering?** –Behovet att utveckla befintliga och nya material finns inom många branscher och samhällsområden, inte minst för att lösa morgondagens energi- transport- och miljöproblem. Framöver väntas dessutom brist på många olika typer av material, där de som kan använda material smartast vinner. Har du kompetens att förstå och maximera materialens prestanda med minsta möjliga materialåtgång har du en tydlig konkurrensfördel på arbetsmarknaden. Framtidens utmaningar kommer till stor del att lösas av dem som kan utveckla de starkaste, lättaste och mest flexibla produkterna där rätt material används på rätt plats. **Hur ser behovet av personer med materialvetenskapskompetens ut, vilka karriärmöjligheter väntar personer som väljer att studera materialvetenskap?** –Möjligheterna för den som kan material är nästintill oändliga på framtidens arbetsmarknad. Att utveckla nästa generations material är kreativt, viktigt och spännande och erbjuder dessutom många olika utvecklingsvägar för såväl generalister som specialister. Personer med rätt kompetens för att vara med och utveckla framtidens innovativa materiallösningar är mycket efterfrågade i industrin. Karriärmöjligheterna finns dessutom i hela landet.