Dela den här artikeln:

24. maj 2018

|

Livsstil

Fordonsindustrin är Livsviktig

Journalist: Martin Westholm

Svensk fordonsindustri är en mycket viktig del av svenskt näringsliv. Den genererar en halv miljon arbetstillfällen varav cirka 136 400 är direkt sysselsatta. 82 400 av dem hittar vi i leverantörsleden vilket utgör nästan 30 procent av Sveriges verkstadsindustri.

Leverantörsindustrin består av 30 procent av den totala svenska industrin. Inte så många länder i världen kan konkurrera med att kunna tillverka från ax till limpa. Förutom Sverige räknas England, Frankrike, Tyskland och Italien hit.

– Vi är i dag väldigt automatiserade. I kombination med hög kvalitet ger det oss en stor konkurrensfördel, säger Fredrik Sidahl, VD på branschorganisationen Fordonskomponentgruppen, FKG. Drygt 320 leverantörer inom fordonsindustrin representeras av FKG.

– En viktig faktor är att kunna ha sina leverantörer nära sin huvudverksamhet. Det är ett plus både ekonomiskt och för miljön.

Sverige är ett litet land i de här sammanhangen. Det är viktigt, menar Fredrik Sidahl, att kunna vara ödmjuk. Kunden finns ofta i andra länder och den globala marknaden är mycket viktig. Det är där den stora tillväxtpotentialen återfinns. 99,95 procent av jordens befolkning bor inte i Sverige.
– Ta Mexico till exempel. Där har man snabbt utvecklat en industri med stora företag men det fattas leverantörer på nära håll. Om vi tar Tyskland som exempel, finns en välutvecklad struktur. Vi svenska företag måste få samma villkor som våra grannar i Europa, ett rättvist EU. Mexico behöver importera mycket från alla led och här har Sverige en ypperlig chans att vara med och konkurrera. Fordonsindustrin behöver stora volymer.

FKG har utvecklat ett eget program, Go Global. Man tar med sig en delegation medlemmar till olika intressanta länder med god marknadspotential. Ett slags affärsmässig match making. Projektet genomförs i samarbete med Tillväxtverket och har hittills varit mycket framgångsrikt.

Länder man hittills besökt är bland annat Kina, Brasilien, Ryssland, Iran och Mexico.
– Vi har ungefär 30 procent hitrate på våra resor och det är mycket. Vi är väldigt nöjda med Go Global-resorna so far, säger Fredrik Sidahl.

Det är viktigt att som leverantör vara öppen för export. Många stora företag ställer det kravet. Vill man leverera i Sverige måste man också vara beredd att leverera i andra länder där företaget finns representerat.

Klassiska stötestenar när man vill verka i andra länder kan vara en krånglig byråkrati eller språkbarriärer. Det kan vara klokt att ha någon i sin egen organisation som kan språket där man vill verka. I övrigt, menar Fredrik Sidahl, mottas man oftast av en stor öppen famn.
– I och med regeringsskiftet har vi inte fått förlängt stöd för Go Global, vilket vi anser vara en katastrof. Det kostar inte mycket i förhållande till vad det ger tillbaka i form av export. Det är en viktig bit om vi vill konkurrera på lika villkor med till exempel Tyskland och Frankrike, säger Fredrik Sidahl.

Andra hjärtefrågor för FKG är reglering av betaltider för fakturor, tillgången på riskkapital och korttidsvecka. Det sistnämnda införs under kristider i Tyskland, vilket innebär att företaget får stöd från staten under en period. När den ekonomiska uppgången kommer är det bara att gasa på igen. I Sverige måste man varsla och då tar det tid att sedan bemanna upp igen.

Journalist: Media Resurs Öresund

5. apr. 2024

|

Livsstil

Tre frågor till Lotta Sörlin, forskningskoordinator, Jernkontoret

**Vad är materialvetenskap och hur kan man studera det?** –Materialvetenskap är läran om material och dess egenskaper. Det är en bred vetenskap som innehåller mycket kemi, fysik, teknik och matematik, men även mjukare ämnen som produktförståelse samt design- och användarperspektiv. Man kan studera materialvetenskap på nästan alla tekniska högskolor i Sverige. Det finns dels ingenjörsutbildningar som helt fokuserar på materialvetenskap, dels ingenjörsprogram där du kan välja materialvetenskap som inriktning. Inom materialvetenskapen kan man i sin tur inrikta sig mot olika typer av material, till exempel metaller. **Varför anser du att man bör satsa på att studera materialvetenskap, vad gör det till en bra framtidsinvestering?** –Behovet att utveckla befintliga och nya material finns inom många branscher och samhällsområden, inte minst för att lösa morgondagens energi- transport- och miljöproblem. Framöver väntas dessutom brist på många olika typer av material, där de som kan använda material smartast vinner. Har du kompetens att förstå och maximera materialens prestanda med minsta möjliga materialåtgång har du en tydlig konkurrensfördel på arbetsmarknaden. Framtidens utmaningar kommer till stor del att lösas av dem som kan utveckla de starkaste, lättaste och mest flexibla produkterna där rätt material används på rätt plats. **Hur ser behovet av personer med materialvetenskapskompetens ut, vilka karriärmöjligheter väntar personer som väljer att studera materialvetenskap?** –Möjligheterna för den som kan material är nästintill oändliga på framtidens arbetsmarknad. Att utveckla nästa generations material är kreativt, viktigt och spännande och erbjuder dessutom många olika utvecklingsvägar för såväl generalister som specialister. Personer med rätt kompetens för att vara med och utveckla framtidens innovativa materiallösningar är mycket efterfrågade i industrin. Karriärmöjligheterna finns dessutom i hela landet.