Dela den här artikeln:

5. apr. 2024

|

Livsstil

Framtidens Ingenjörsnation och AI-driven Arbetsmarknad

Vi befinner oss mitt i en omvälvande och spännande tid som präglas av grön omställning, snabb digitalisering och en AI-utveckling som kommer att påverka stora delar av vårt samhälle. Det gör att vi med säkerhet kan konstatera att framtidens arbetsmarknad kommer att vara ingenjörstung, vilket i sin tur gör bra mattebetyg till en eftertraktad hårdvaluta i framtiden. Jag har stor tilltro till Sveriges framtida potential som ingenjörsnation och satsar därför på att inkludera mer av matematik och teknik i hela utbildningssystemet.

Framtidens jobb växer fram i spåren av den gröna omställningen och den nya digitala tekniken. Mitt budskap till dig som befinner dig i utbildningssystemet idag och vill ge dig själv goda förutsättningar på framtidens arbetsmarknad är därför att lägga lite extra krut på just matematikämnet.

Jag är dessutom övertygad om att många av de mest intressanta och spännande jobben framöver kommer att växa fram med fokus på just digitalisering och den gröna omställningen. AI-utvecklingen skapar otroliga möjligheter och är ytterligare en faktor som självklart kommer att ha stor inverkan på framtidens arbetsmarknad.

AI innebär inte nödvändigtvis att jobben kommer att bli färre, men många jobb kommer sannolikt att skifta karaktär och se annorlunda ut i framtiden. Även i det här sammanhanget har man stor nytta av goda matematikkunskaper. De fungerar i mångt och mycket som en nyckel till att fullt ut kunna tillvarata alla de nya möjligheter som AI-teknologin medför.

Mitt råd till dig som ska välja en eftergymnasial utbildning är att utgå från ditt intresse och din passion, men samtidigt ta en titt på hur arbetsmarknaden ser ut framöver för det yrke du funderar på att utbilda dig till. Ett annat råd är att inte lyssna för mycket på andra. Lita i stället på din egen inre kompass när det är dags att välja utbildning. Självklart är ditt val av eftergymnasial utbildning viktigt för din framtid, men försök att inte stressa för mycket inför valet. Tänk på att vi i Sverige har möjlighet att börja om och byta utbildningsspår flera gånger om det behövs.

5. apr. 2024

|

Livsstil

Tre frågor till Lotta Sörlin, forskningskoordinator, Jernkontoret

**Vad är materialvetenskap och hur kan man studera det?** –Materialvetenskap är läran om material och dess egenskaper. Det är en bred vetenskap som innehåller mycket kemi, fysik, teknik och matematik, men även mjukare ämnen som produktförståelse samt design- och användarperspektiv. Man kan studera materialvetenskap på nästan alla tekniska högskolor i Sverige. Det finns dels ingenjörsutbildningar som helt fokuserar på materialvetenskap, dels ingenjörsprogram där du kan välja materialvetenskap som inriktning. Inom materialvetenskapen kan man i sin tur inrikta sig mot olika typer av material, till exempel metaller. **Varför anser du att man bör satsa på att studera materialvetenskap, vad gör det till en bra framtidsinvestering?** –Behovet att utveckla befintliga och nya material finns inom många branscher och samhällsområden, inte minst för att lösa morgondagens energi- transport- och miljöproblem. Framöver väntas dessutom brist på många olika typer av material, där de som kan använda material smartast vinner. Har du kompetens att förstå och maximera materialens prestanda med minsta möjliga materialåtgång har du en tydlig konkurrensfördel på arbetsmarknaden. Framtidens utmaningar kommer till stor del att lösas av dem som kan utveckla de starkaste, lättaste och mest flexibla produkterna där rätt material används på rätt plats. **Hur ser behovet av personer med materialvetenskapskompetens ut, vilka karriärmöjligheter väntar personer som väljer att studera materialvetenskap?** –Möjligheterna för den som kan material är nästintill oändliga på framtidens arbetsmarknad. Att utveckla nästa generations material är kreativt, viktigt och spännande och erbjuder dessutom många olika utvecklingsvägar för såväl generalister som specialister. Personer med rätt kompetens för att vara med och utveckla framtidens innovativa materiallösningar är mycket efterfrågade i industrin. Karriärmöjligheterna finns dessutom i hela landet.