Dela den här artikeln:

24. maj 2018

|

Livsstil

Framtidens mötesplatser är både fysiska och digitala


Den smarta fastigheten är inte längre bara en framtidsvision utan en viktig del i byggandet av det moderna och hållbara samhället med både fysiska och digitala mötesplatser.

Digitaliseringen vänder upp och ner på det mesta i samhället, och fastighetsbranschen utgör inget undantag även om den vid sidan av andra branscher inte kommit lika långt.
– Men det är en utveckling på gång som kommer att förändra mycket, säger Emma Henriksson som är digital utvecklings- och hållbarhetschef på Atrium Ljungberg, med kommersiella fastigheter och bostäder i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala.

Som digital utvecklingschef har hon till uppgift att identifiera väsentliga utvecklingsprojekt och hur digitaliseringen som omvärldsförändrare kommer att påverka och skapa möjligheter för Atrium Ljungberg.

Hittills har digitalisering inom fastighetsbranschen mycket kommit att handla om tekniska system i fastigheterna som effektiviserat driften men också om kommunikation såsom utveckling av webb och applikationer.
– Fram över kommer det att handla mycket om så mycket mer, som till exempel social interaktion där fysiska och digitala mötesplatser måste fungera tillsammans och jämsides, fortsätter Emma Henriksson.

För Atrium Ljungberg handlar det till stor del om att utveckla befintliga tillgångar, fysiska stadsmiljöer till exempel handelsplatser. Mycket tar sin utgångspunkt i människors förändrade beteenden.
– I vår strategi ligger att göra våra bestånd mer mångfacetterade, att kombinera kontor och handel med exempelvis bostäder, samhällsservice, nöjen och utbildning.

– Utvecklingen går snabbt och det gäller att ha fokus på de önskemål som både våra direkta kunder och våra kunders kunder har. Det är nyckeln för att lyckas långsiktigt.

Rent konkret, menar Emma Henriksson, handlar det om att skapa attraktiva fysiska mötesplatser som gör att människor vill vara där. Det samma gäller digitala platser. På så sätt kan digitaliseringen förstärka den fysiska upplevelsen.
– Generationen digital natives som vuxit upp med datorer och internet har ett annat beteendemönster. Som någon sa, hur får man dem att lyfta blicken från mobilen?

I takt med att e-handeln växer kommer det att ställas nya krav på framtidens köpcentrum när det gäller flexibilitet, föränderlighet och upplevelser. De fysiska butikernas roll kommer att förändras. Butiksmiljöerna måste jämfört med i dag i större utsträckning erbjuda ständig variation, upplevelser och fungera som en kugge av många.
– Som fastighetsägare måste vi vara lyhörda och snabba till förändringar. Utvecklingen går bland annat mot lokaler som kan växa alternativt minska vid behov. En annan utveckling som jag tror att vi kommer att få se mer av är önskemål om kortare avtalstider. Detta gäller för såväl butikslokaler som för kontor.

En annan utveckling som är på väg är vad man kallar fullfilmentbutiker. Det vill säga butiker där man i stort sett bara hämtar de varor som man beställt på nätet.

När det gäller bostadssidan arbetar Atrium Ljungberg med att utveckla sina platser med fler bostäder för att göra stadsdelarna mer levande och blandade.
– Ett exempel är Malmö och handelsplatsen Mobilia som kompletterats med bostäder, men också förskola och ett nytt torg. Vi planerar även att bygga ett kulturhus för barn och på liknande sätt utvecklar vi våra andra platser, berättar Emma Henriksson.

– Förutom att bygga klimatsmart och att använda digitaliseringens olika möjligheter för smarta, uppkopplade hem handlar mycket om att hitta fungerande kringlösningar, till exempel förenkla vardagslogistiken, mobilitetslösningar exempelvis i form av bilpooler, men också att underlätta social interaktion som gör att människor trivs och sig trygga. 

5. apr. 2024

|

Livsstil

Tre frågor till Lotta Sörlin, forskningskoordinator, Jernkontoret

**Vad är materialvetenskap och hur kan man studera det?** –Materialvetenskap är läran om material och dess egenskaper. Det är en bred vetenskap som innehåller mycket kemi, fysik, teknik och matematik, men även mjukare ämnen som produktförståelse samt design- och användarperspektiv. Man kan studera materialvetenskap på nästan alla tekniska högskolor i Sverige. Det finns dels ingenjörsutbildningar som helt fokuserar på materialvetenskap, dels ingenjörsprogram där du kan välja materialvetenskap som inriktning. Inom materialvetenskapen kan man i sin tur inrikta sig mot olika typer av material, till exempel metaller. **Varför anser du att man bör satsa på att studera materialvetenskap, vad gör det till en bra framtidsinvestering?** –Behovet att utveckla befintliga och nya material finns inom många branscher och samhällsområden, inte minst för att lösa morgondagens energi- transport- och miljöproblem. Framöver väntas dessutom brist på många olika typer av material, där de som kan använda material smartast vinner. Har du kompetens att förstå och maximera materialens prestanda med minsta möjliga materialåtgång har du en tydlig konkurrensfördel på arbetsmarknaden. Framtidens utmaningar kommer till stor del att lösas av dem som kan utveckla de starkaste, lättaste och mest flexibla produkterna där rätt material används på rätt plats. **Hur ser behovet av personer med materialvetenskapskompetens ut, vilka karriärmöjligheter väntar personer som väljer att studera materialvetenskap?** –Möjligheterna för den som kan material är nästintill oändliga på framtidens arbetsmarknad. Att utveckla nästa generations material är kreativt, viktigt och spännande och erbjuder dessutom många olika utvecklingsvägar för såväl generalister som specialister. Personer med rätt kompetens för att vara med och utveckla framtidens innovativa materiallösningar är mycket efterfrågade i industrin. Karriärmöjligheterna finns dessutom i hela landet.