Dela den här artikeln:

28. juni 2017

|

Ekonomi

Historia möter modernitet i Skofabriken

Journalist: Anna Bjärenäs

Snart är det dags för säljstart av lägenheterna i Skofabriken i centrala Malmö - ett unikt boende där stadens historiska vingslag möter toppmoderna material och design.

Sundprojekt har sedan 2004 byggt över 500 bostäder i Skåne och lika många är i planeringsfas. Som en del i den familjeägda Åke Sundvallkoncernen har bolaget över 70 års branscherfarenhet bakom sig och man blickar mot framtiden med stor tillförsikt. 

Sundprojekt expanderar i Skåne och just nu pågår ett särskilt spännande projekt mitt i Malmö. Det är den gamla skofabriken i Kvarteret Dadeln, i knutpunkten mellan Rörsjöstaden, Värnhem och industriområdet Sorgenfri, som kommer att få en ny tillvaro som bostadsrättsfastighet. David Hogell, Marknads- och säljansvarig på Sundprojekt berättar: 

- Varje lägenhet blir unik i sin utformning och vi gör vårt yttersta för att skapa mervärde för de som köper dessa bostäder. Projektet är unikt eftersom det är en nyproduktion med själ. Fastigheten har en spännande historia och berättar något om svunna tider.

Totalt rör det sig om cirka 55 bostäder i storlekar från 1,5:or  till rymliga 4:or. 1,5:orna får sovalkover med en spröjsad glasvägg från golv till tak i  industriell utformning, vilket gör själva sovrumsdelen avskild från resten av lägenheten. Många lägenheter får terrass eller balkong och många lägenheter kommer att ha stora entrébalkonger som kan nyttjas privat. 

Kontrasten mellan nytt och gammalt blir slående i materialvalen; glas och stål ställs mot gammalt tegel, det blir rejäla trägolv, putsade väggar och mycket ljusinsläpp genom stora, välvda originalfönster och takhöjden på 3,3 meter imponerar. Den toppmoderna utrustningen i högkvalitativa material är genomgående och som komplement kommer varje lägenhet att få behålla historiska interiöra detaljer, som exempelvis fönsterpartier, berlinerbjälklag, gjutjärnspelare, proppskåp och andra gamla fabriksdetaljer. De gamla trapphusen renoveras och blir stora och generösa med nyinstallerade hissar.

Utvändigt kommer det mesta att bevaras. Tre av fasaderna behålls som exteriör, medan baksidan av byggnaden kommer att förses med en spektakulär glasutbyggnad. Detta gör att vissa lägenheter får glasfasaden som yttervägg och den gamla tegelytterväggen invändigt, som en del av lägenheten. Man kommer även att bygga på ett våningsplan med etagelägenheter som får takterrasser. I bottenplan kommer glasutbyggnaden att innehålla ett orangeri, tänkt att bli en grön mötesplats för de boende som går att nyttja som festplats, odlingsutrymme och entré till lokalerna i markplan - ett komplement till innergården. Gott om plats kommer att finnas för cyklar och en egen cykelverkstad inryms i källaren. Gästlägenhet till vänner och familj gör det enkelt att ta emot gäster.

Sundprojekt har börjat ta emot intresseanmälningar och ser ett väldigt stort intresse för projektet. Visningslokalen som finns i huset bjuder på materialprover och här byggs inredningsmiljöer som kök och badrum upp. Visningar och öppet hus hålls från september. 

Sundprojekt har valt att sälja lägenheterna via Bjurfors, en stark samarbetspartner med vana av nyproduktioner. På så vis garanterar Sundprojekt en säker och smidig köpprocess för kunderna. VIP-Säljstarten som riktar sig till personer som gjort en intresseanmälan är planerad till slutet av augusti/september 2017 och preliminärt sker inflyttning under första halvåret 2019. 

- Det är få förunnat att ges chansen att utveckla en historisk byggnad mitt i stan och ge den nytt liv som bostäder. Vi är väldigt stolta över att förvalta detta kulturarv, avslutar David.


29. aug. 2022

|

Ekonomi

Svensk byggindustri enligt experterna

schermafbeelding-2022-08-29-om-14-56-31.png

Hur bedömer du att konjunkturen utvecklas under 2023?

  Konjunkturen är väldigt bra eftersom en stor del av vår verksamhet är i norra Sverige. Den gröna omställningen som pågår i vår region gör att konjunkturen här nog aldrig varit så bra som nu, mig veterligen. Vi är också verksamma i Mälardalen, där kanske konjunkturen mattas av under 2023. Men den stannar inte upp helt. Sammantaget ser 2023 onekligen bra ut för mark- och anläggning. Vi har också nya Norrbotniabanan mellan Umeå och Luleå, 27 mil järnväg och det är bara i sin linda ännu, det är mycket jobb kvar på den.

Vilka är de största utmaningarna de kommande åren?
 – För oss är kompetensförsörjningen problematisk, det är både på tjänstemanna- och kollektivsidan. Det kan bli ett hinder för fortsatt tillväxt, det är generellt ett problem för branschen. Vi behöver bland annat fler maskiner och fler förare. Vi har också materialbrist på grund av världsläget, som armeringsjärn, leveranserna på beställningar är osäkra och därmed blir det svårare att planera projekten. Bristen på material påverkar också priserna. Priset på till exempel armering har stigit kraftigt. Sedan är kanske den viktigaste frågan - vad som händer med Cementa? Om de inte får sitt tillstånd till fortsatt produktion på Gotland, ja då stannar byggnationen i Sverige.

Hur tycker du att branschen bör möta problemen? 

 – Vi hoppas på ett avslut på Rysslands krig. När det gäller kompetensförsörjningen så genomförs riktade kampanjer mot universitet och yrkesskolor. Men ibland kanske man skjuter över målet – alla behöver inte vara civilingenjörer. Vi kan rekrytera mer från yrkesgymnasierna och ge egna riktade utbildningar inom företaget. När det gäller materialbristen är det inte mycket vi kan göra utan vi får bli bättre på att förhålla oss till situationen med längre leveranstider. Men viktigast är att det blir en lösning för Cementa.

 

 schermafbeelding-2022-08-29-om-14-56-46.png

 

Vilka är de största utmaningarna för branschen de kommande åren ur ett hållbarhetsperspektiv? 

  Man får skilja på kort och lång sikt. Om vi tar det som är nu så är det klimatprestanda. Att utveckla ett enkelt och branschgemensamt sätt att mäta klimatprestanda på material, tjänster och entreprenader när vi genomför projekt. Där har vi idag ännu inte några riktigt bra verktyg för mätningar. Där vill jag att vi om några år ska ha enkla branschgemensamma digitala verktyg som mäter klimatavtrycket var varje enskild komponent i ett byggprojekt. På lång sikt handlar det om att återanvända det material som finns, att bli bättre på återbruk och återanvändning. Det är en viktig sak som det pratas mycket om i branschen. Materialen kommer att ta slut så därför blir återbruk allt viktigare samtidigt som vi undviker de största utsläppsposterna från materialtillverkningen.

 


Hur tycker du branschen bemöter tankarna om hållbarhet och utmaningarna? 

 – Jag tycker branschen agerar jättebra. Det sker otroligt mycket bra just nu inom bygg. Många initiativ tas dock ovetande om varandra och det pågår parallell utveckling. Skulle vi bli bättre på att kommunicera och samordna våra utvecklingsinsatser så skulle vi som bransch få ut mer av den starka utvecklingskraft som finns. 

 

schermafbeelding-2022-08-29-om-14-57-06.png
Hur kombineras ekologisk hållbarhet med bra ekonomi? 

  Det står inte i kontrast till varandra, hållbara lösningar behöver inte kosta mer, dessutom går resurseffektivitet helt i linje med ekonomisk effektivitet. Hållbarhet genomsyrar idag alla leden och man går inte bara på pris utan kravnivån utöver pris höjs hela tiden. Våra Kunder efterfrågar alltmer hållbarhet såväl socialt som ekologiskt och ekonomiskt och det är ingen skillnad på privata och offentliga beställare.

 

 

Vad är din bild av hur konjunkturen kommer att utvecklas under 2023?
  Bilden är tyvärr ganska mörk: Vår senaste konjunkturprognos visar att bygginvesteringarna kommer att minska med drygt 11 procent, sett över hela prognosperioden. Det har främst sin grund i den överhängande risken för akut cementbrist i Sverige. Vi bedömer att sysselsättningen inom byggindustrin vänder ner och börjar visa negativa tillväxttal. Bygg- och anläggningssektorn påverkas också den av höjd inflation och osäkerhet till följd av Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Bristen på komponenter, skenande råvarupriser och en akut energikris kommer att hämma produktionen. Våra experter bedömer att BNP-
tillväxten landar på blygsamma 0,3 procent 2023. Det kommer att drabba bostadsbyggandet, hindra nödvändiga investeringar i t ex infrastruktur och påverka människors privatekonomi negativt. 

 


Vilka är de största utmaningarna för branschen de kommande åren och hur tycker du att branschen bör möta dem? 

   Vi har många utmaningar; inte minst bristen på kompetent arbetskraft. Vår förmåga att attrahera nya medarbetare beror på hur framtidsutsikterna för branschen ser ut, men också på förutsättningarna för yrkesutbildning på alla nivåer och möjligheterna att yrkesväxla. Vi jobbar kontinuerligt med att föra dialog med beslutsfattare på olika nivåer för att vässa innehållet i Bygg- och anläggningsprogrammet och att öka satsningarna på yrkesutbildning. Sverige behöver yrkeskunniga inom alla områden!