Dela den här artikeln:

29. aug. 2022

|

Livsstil

HSB bygger hållbart med variation, socialt ansvar och grön betong i norra Sverige

|

Foto: Petra Älvstrand, illustration: BAU

HSB Norr skapar framtidens hållbara bostäder genom att satsa på ett varierat utbud med fokus på trygghet och andra sociala behov. Därtill kommer energieffektiva lösningar och nya material för minskad klimatpåverkan – till exempel grön betong som nu testas i Skellefteå.

HSB Norr är en långsiktig samhällsbyggare som länge har haft hållbarhet som ledstjärna i sina bygg- och förvaltningsprojekt.

– Vi arbetar konsekvent för att skapa ett hållbart boende för våra medlemmar. Vår verksamhet genomsyras av ansvarstagande, både för våra medlemmar och samhället i stort, säger Mattias Lundström, vd för HSB Norr.

 

schermafbeelding-2022-08-29-om-12-29-59.png
Då bostadssektorn har en betydande påverkan på miljön, är miljömässig hållbarhet en viktig del i detta arbete. Därför inriktar sig HSB Norr på effektivt nyttjande av resurser och åtgärder för minskat klimatavtryck med målet att nå netto noll klimatpåverkan genom hela värdekedjan år 2040. 

 Ett exempel på en sådan åtgärd är utveckling av nya material som har lägre klimatpåverkan. Just nu testas grön betong som blandats ut med återvunna slaggprodukter från stålindustrin i bostadsprojektet brf Guldläge i centrala Skellefteå.

– Vi har höjt ambitionsnivån i detta projekt. Dels bygger vi med grön betong, dels arbetar vi för att använda så lite betong som möjligt. Målet är att kunna minska koldioxidutsläppen med i genomsnitt 25 procent på hela betongstommen jämfört om vi byggt med traditionell betong. 

 En viktig del av HSB:s hållbarhetsarbete är att värna om det goda boendet. Det sker genom att man bygger energieffektiva hus med lägre klimatpåverkan och skapar ett varierat utbud av trivsamma, välplanerade och trygga hem. 

–Vi bygger bostäder som passar olika typer av människor och matchar olika behov. Samtidigt skapar vi förutsättningar för trivsel, trygghet och ett liv mellan husen genom till exempel utformning av väl upplysta, funktionella och trivsamma gemensamhetsytor som främjar mötet mellan människor. Det kan vara allt från bastu/relax och växthus till övernattningslägenheter och styrelserum. 

 I städerna vill HSB Norr bidra till att skapa en levande miljö genom att bygga omväxlande med olika material och stilar.

– För att bidra till social hållbarhet är det är viktigt att skapa områden med olika boendeformer med både hyresrätter och bostadsrätter och med varierande storlekar. Vi vill utveckla områden där allt från unga till äldre par ska kunna bo och där du ska kunna stanna genom alla livets olika faser. Det är viktigt att tänka på hur det vi bygger i dag kommer att upplevas om 30–40 år.

Långsiktig förvaltning är den sista avgörande kuggen i HSB Norrs hållbarhetsarbete.

– Både kommuner och andra samarbetspartners ser ett stort värde i att vi stannar kvar efter att ett byggprojekt har avslutats. Vi är noga med att alltid hålla vad vi lovar och har ofta långa relationer med våra föreningar.

Läs mer om HSB Norrs hållbarhetsresa.

5. apr. 2024

|

Livsstil

Tre frågor till Lotta Sörlin, forskningskoordinator, Jernkontoret

**Vad är materialvetenskap och hur kan man studera det?** –Materialvetenskap är läran om material och dess egenskaper. Det är en bred vetenskap som innehåller mycket kemi, fysik, teknik och matematik, men även mjukare ämnen som produktförståelse samt design- och användarperspektiv. Man kan studera materialvetenskap på nästan alla tekniska högskolor i Sverige. Det finns dels ingenjörsutbildningar som helt fokuserar på materialvetenskap, dels ingenjörsprogram där du kan välja materialvetenskap som inriktning. Inom materialvetenskapen kan man i sin tur inrikta sig mot olika typer av material, till exempel metaller. **Varför anser du att man bör satsa på att studera materialvetenskap, vad gör det till en bra framtidsinvestering?** –Behovet att utveckla befintliga och nya material finns inom många branscher och samhällsområden, inte minst för att lösa morgondagens energi- transport- och miljöproblem. Framöver väntas dessutom brist på många olika typer av material, där de som kan använda material smartast vinner. Har du kompetens att förstå och maximera materialens prestanda med minsta möjliga materialåtgång har du en tydlig konkurrensfördel på arbetsmarknaden. Framtidens utmaningar kommer till stor del att lösas av dem som kan utveckla de starkaste, lättaste och mest flexibla produkterna där rätt material används på rätt plats. **Hur ser behovet av personer med materialvetenskapskompetens ut, vilka karriärmöjligheter väntar personer som väljer att studera materialvetenskap?** –Möjligheterna för den som kan material är nästintill oändliga på framtidens arbetsmarknad. Att utveckla nästa generations material är kreativt, viktigt och spännande och erbjuder dessutom många olika utvecklingsvägar för såväl generalister som specialister. Personer med rätt kompetens för att vara med och utveckla framtidens innovativa materiallösningar är mycket efterfrågade i industrin. Karriärmöjligheterna finns dessutom i hela landet.