Dela den här artikeln:

14. maj 2018

|

Livsstil

Masterutbildning på Handelshögskolan – starten på en internationell karriär

Journalist: Hans-Peter Öhman

I dagens internationella tidevarv vill allt fler utnyttja möjligheterna att göra internationell karriär och bo och arbeta utomlands, såväl under som efter avslutade studier. En masterutbildning på Handelshögskolan ger goda förutsättningar att lyckas med just detta.

Sara Sjöberg sökte till Handelshögskolan i Stockholm efter att ha studerat på Uppsala Universitet där hon tog en dubbel kandidatexamen. Efter avklarad examen ville hon läsa vidare på ett masterprogram och siktet var redan inställt på Handelshögskolan på grund av skolans goda rykte. Valet föll på masterprogrammet i International Business. Sina höga förväntningar till trots blev Sara Sjöberg positivt överraskad. 
– Elever med hög ambitionsnivå, ett unikt nätverk och moderna lärare som brinner för att undervisa har gjort Handelshögskolan till helt rätt val för mig. Våra lärare gillar verkligen att undervisa och det märks att de brinner för sina specialområden. 

Foto: Juliana Wiklund

Handelshögskolan har ett mycket nära samarbete med näringslivet vilket märks tydligt under hela utbildningen. Sara Sjöberg menar att programmet i International Business har ett genomgående praktiskt fokus som gör att de har stark förankring i näringslivet och världen utanför skolan. Mycket av undervisningen är case-baserad och sätter kunskapen i relation till någonting konkret. Det gör att utbildningen känns inspirerande, menar Sara Sjöberg.

Ett välvårdat rykte och olika masterprogram i toppklass är i sig anledningar till att söka till Handelshögskolan. Att skolan är belägen i storstaden Stockholm är ett annat viktigt argument för att söka sig till Handels. 
– Det finns gott om aktiviteter, både i och utanför skolan. Eftersom vi har många internationella studenter finns det många spännande aktiviteter och klubbar – bland annat en Masters Club som jag verkligen rekommenderar, säger Sara Sjöberg. 

Sara valde att söka till masterprogrammet i International Business som även ingår i CEMS (The Global Alliance in Management Education), ett globalt samarbete som förenar världens ledande universitet och handelshögskolor med multinationella företag. Programmet är främst meningen för studenter som siktar på en internationell karriär som ledare på en global marknad. Studerar man International Business programmet på Handelshögskolan kommer man få en dubbelexamen; en MSc in International Business vid Handelshögskolan och en CEMS Master in International Management från CEMS. 

Till International Business programmet hör även en utbytestermin på en annan CEMS skola och för Sara betyder det att hon kommer studera en termin under sitt andra master år på WU (Vienna University of Economics & Business). 
– Vi är tre tjejer från min klass som kommer åka ner och fixa lägenhet tillsammans. Det ska bli intressant att bo i ett annat land och få erfarenheter från en annan skola, men framförallt ger CEMS mig ett större internationellt fokus i utbildningen, vilket passar mig, min profil och mina framtida yrkesval väldigt bra. 

Foto: Juliana Wiklund

Hur söker man in till International Business programmet och CEMS? 
– Man måste göra ett kunskapsprov, som ett högskoleprov för högre utbildningar. Man får välja mellan GMAT och GRE-testet, beroende på tidigare utbildning och kunskaper. GMAT-testet är riktat mot handelshögskolor runt om i världen, men jag valde att skriva GRE eftersom det passar min profil och mina styrkor bättre, säger Sara Sjöberg. 

Kunskapsprovet är en viktig del av antagningen till alla masterprogram på Handelshögskolan. Med rätt förberedelser och framförhållning behöver det inte vara så svårt, menar Sara Sjöberg. 
– Jag rekommenderar att man gör ett förberedande test, för att se vilket av GMAT- eller GRE-testet som passar en bäst. Testet är en bra värdemätare för att se var man har sina styrkor.

Att börja plugga i god tid är också viktigt, menar Sara Sjöberg: 
– Framförhållning är A och O. Börjar man plugga i god tid behöver man inte bli stressad, dessutom har man tid att göra om testet i fall det skulle behövas.

Sara Sjöberg har siktet inställt på en internationell karriär i mellanskiktet mellan politik och näringsliv. Hon är säker på att utbildningen och det nätverk hon får med sig från Handels kommer att hjälpa henne dit. 
– Det märks att Handels har ett gott rykte ute i världen.  Alla på skolan, både elever och lärare är måna om att vårda det, vilket gör att skolan och nätverket är internationellt gångbart. Jag är också lyckligt lottad att ha många kursare med internationell bakgrund som spelar en viktig roll i mitt framtida yrkesnätverk, avslutar hon. 

Foto: Privat 

5. apr. 2024

|

Livsstil

Tre frågor till Lotta Sörlin, forskningskoordinator, Jernkontoret

**Vad är materialvetenskap och hur kan man studera det?** –Materialvetenskap är läran om material och dess egenskaper. Det är en bred vetenskap som innehåller mycket kemi, fysik, teknik och matematik, men även mjukare ämnen som produktförståelse samt design- och användarperspektiv. Man kan studera materialvetenskap på nästan alla tekniska högskolor i Sverige. Det finns dels ingenjörsutbildningar som helt fokuserar på materialvetenskap, dels ingenjörsprogram där du kan välja materialvetenskap som inriktning. Inom materialvetenskapen kan man i sin tur inrikta sig mot olika typer av material, till exempel metaller. **Varför anser du att man bör satsa på att studera materialvetenskap, vad gör det till en bra framtidsinvestering?** –Behovet att utveckla befintliga och nya material finns inom många branscher och samhällsområden, inte minst för att lösa morgondagens energi- transport- och miljöproblem. Framöver väntas dessutom brist på många olika typer av material, där de som kan använda material smartast vinner. Har du kompetens att förstå och maximera materialens prestanda med minsta möjliga materialåtgång har du en tydlig konkurrensfördel på arbetsmarknaden. Framtidens utmaningar kommer till stor del att lösas av dem som kan utveckla de starkaste, lättaste och mest flexibla produkterna där rätt material används på rätt plats. **Hur ser behovet av personer med materialvetenskapskompetens ut, vilka karriärmöjligheter väntar personer som väljer att studera materialvetenskap?** –Möjligheterna för den som kan material är nästintill oändliga på framtidens arbetsmarknad. Att utveckla nästa generations material är kreativt, viktigt och spännande och erbjuder dessutom många olika utvecklingsvägar för såväl generalister som specialister. Personer med rätt kompetens för att vara med och utveckla framtidens innovativa materiallösningar är mycket efterfrågade i industrin. Karriärmöjligheterna finns dessutom i hela landet.