Dela den här artikeln:

28. feb. 2018

|

Livsstil

Medicinsk Massageterapeut – ett hantverk!

Massage är mycket mer än bara en avkopplande spa-upplevelse. En Medicinsk Massageterapeut (MMT) kan ha avgörande betydelse för att förändra livet för människor med smärta. 

Calle Dinges jobbar som MMT och driver Mälardalens Massageterapi & Rehab i Enköping. Han har specialiserat sig på hållningsproblematik och smärtlindring - ett område som kompletterar det som kiropraktorer, naprapater och sjukgymnaster jobbar med. De flesta av patienterna har någon form av felställning i kroppen, fel hållning eller till exempel skulderbladsmuskler som inte gör sitt jobb, ofta på grund av att man belastar kroppen för ensidigt, till exempel sitter mycket vid datorn i en icke ergonomisk ställning.

– Cirka 80 procent av mina patienter ingår i gruppen som felbelastar kroppen. Övriga 20 procent har varierade problem som till exempel skador i muskelfästen eller nervinklämningar. Som ett exempel på det senare kan man ha spänningar (låsningar) i kotpelaren och ha en inklämning av nervrötterna. Dessa kan behandlas genom olika tekniker som man lär sig på Axelsons. Man försöker hitta grundorsaken till problemet genom att i början av en behandlingsserie lägga mycket tid på felsökning. Vissa som kommer till mig har diskbråck, så ibland behöver man skicka vidare dem till läkare ifall problemet är medicinskt, eller till kiropraktor, naprapat, eller sjukgymnast om man saknar djupare kunskap om just den patientens problem – det är viktigt att vara seriös.

Calle berättar att utbildningen till Medicinsk Massageterapeut (MMT) på Axelsons Gymnastiska Institut har gett honom verktyg för att kunna dra möjliga slutsatser, så att eventuella underliggande medicinska problem kan kollas upp innan behandling initieras. 

Kärnan i den sex månader långa utbildningen är de olika behandlingsteknikerna och hur man på olika sätt behandlar smärttillstånd främst förebyggande. Vilken teknik man som medicinsk massageterapeut väljer beror på patientens problem. Under utbildningen läser man anatomi och fysiologi, svensk klassisk massage, taktil behandling samt ett flertal behandlingstekniker för att kunna jobba på djupet, triggerpunktsbehandling, fasciatekniken Revolving® samt ledbehandling med metoden strain & counterstrain. Utbildningen till medicinsk massageterapeut består av tre steg som kan läsas i en följd eller var för sig. I första steget lär du dig ge behandlingar för ökat välmående, avslappning, återhämtning och som stresshantering. Under det andra steget får du kunskaper och metoder för muskelbehandling, lär dig testa och analysera patientens besvär för att kunna rikta in behandlingen mer specifikt. Under det sista steget blir du specialisten och idrottsmassören. Du får kunskaperna och verktygen för att kunna behandla både akuta och kroniska tillstånd och de med mer komplicerade tillstånd, för rehabilitering och prehabilitering. 
– De kunskaper man tillskansar sig gör det möjligt att ge professionella behandlingar som går djupare och uppnår större resultat än med ren avslappningsmassage, men förbereder också för att som jag har gjort börja arbeta med idrottsklubbar och gym säger Calle. Det gäller att kunna sin anatomi för att förstå hur musklerna påverkar varandra och kroppens leder. Med den kunskapen som grund kan man sedan dra slutsatser om vad som inte fungerar optimalt hos patienten. 


Carl arbetar numera uteslutande med behandlingar av individers problemområden, men han är också noga med att påpeka att all beröring kan vara positiv. 
– I stället för att fokusera på avslappnande massage behandlar jag. Jag använder mig oftast av idrottsmassage och pressur, samt kombinerar med Revolving® och Strain & counter-strain för att få maximal effekt. Strain & counterstrain är en teknik som bäst beskrivs som en mjuk kiropraktorteknik och är väldigt effektiv för att till exempel ta bort låsningar i ryggraden. Man försätter muskeln i ett hyperavslappnat läge och då kopplar hjärnan efter ett tag av och man får bort låsningen.  

Calle tycker att utbildningen har gjort honom väl förberedd på att förstå problematik som kommer av felbelastningar, idrottsskador och olika smärtproblem. Han nämner också att ibland är inte massage den bästa lösningen och då händer det att han gör övningar i 45 minuter med patienten i stället. 
– När det handlar om yngre och vältränade personer jobbar jag bort smärtan som hindrar träningen, tills personen har hunnit träna upp muskulaturen igen, och då brukar bli bra. Är det en äldre person som har ont på grund av artros så går ju inte det att lindra artrosen, utan då är målet att bibehålla rörligheten hos personen så att patienten får tillbaka livskvaliteten och kan träna. 

Han letar hela tiden efter orsak och verkan och det har i de flesta fall lett fram till att det behövts mellan tre och fem behandlingar och sen är de flesta patienter bra och nöjda. Calle berättar att de när de stiger ut från kliniken för sista gången ser de piggare ut och har en helt annan hållning. Fortsätter patienten med övningarna så brukar de kunna klara sig utan att behöva komma tillbaks, kanske för resten av livet (i alla fall för just samma problem). 
– En viktig del av arbetet är att ha ett coachande förhållningssätt och jag ger praktiska tips på när och var man kan göra rehabövningarna, så att man väver in det i sin vardag, avslutar han.

5. apr. 2024

|

Livsstil

Tre frågor till Lotta Sörlin, forskningskoordinator, Jernkontoret

**Vad är materialvetenskap och hur kan man studera det?** –Materialvetenskap är läran om material och dess egenskaper. Det är en bred vetenskap som innehåller mycket kemi, fysik, teknik och matematik, men även mjukare ämnen som produktförståelse samt design- och användarperspektiv. Man kan studera materialvetenskap på nästan alla tekniska högskolor i Sverige. Det finns dels ingenjörsutbildningar som helt fokuserar på materialvetenskap, dels ingenjörsprogram där du kan välja materialvetenskap som inriktning. Inom materialvetenskapen kan man i sin tur inrikta sig mot olika typer av material, till exempel metaller. **Varför anser du att man bör satsa på att studera materialvetenskap, vad gör det till en bra framtidsinvestering?** –Behovet att utveckla befintliga och nya material finns inom många branscher och samhällsområden, inte minst för att lösa morgondagens energi- transport- och miljöproblem. Framöver väntas dessutom brist på många olika typer av material, där de som kan använda material smartast vinner. Har du kompetens att förstå och maximera materialens prestanda med minsta möjliga materialåtgång har du en tydlig konkurrensfördel på arbetsmarknaden. Framtidens utmaningar kommer till stor del att lösas av dem som kan utveckla de starkaste, lättaste och mest flexibla produkterna där rätt material används på rätt plats. **Hur ser behovet av personer med materialvetenskapskompetens ut, vilka karriärmöjligheter väntar personer som väljer att studera materialvetenskap?** –Möjligheterna för den som kan material är nästintill oändliga på framtidens arbetsmarknad. Att utveckla nästa generations material är kreativt, viktigt och spännande och erbjuder dessutom många olika utvecklingsvägar för såväl generalister som specialister. Personer med rätt kompetens för att vara med och utveckla framtidens innovativa materiallösningar är mycket efterfrågade i industrin. Karriärmöjligheterna finns dessutom i hela landet.