Tillbaka till NTI Gymnasiet

Dela den här artikeln:

5. apr. 2024

|

Sponsrad

NTI Gymnasiet ställer om: ”AI är ett paradigmskifte även för skolan”

Vi befinner oss mitt i ett tekniskt paradigmskifte som kan jämföras med när PC:n hittade in i var människas hem. Olika former av artificiell intelligens (AI) kommer att förändra allt fler branscher och yrken de kommande åren. Den banbrytande utvecklingen innebär även att skolor behöver ställa om för att rusta eleverna för framtiden.

Det menar Roger Karlsson, utbildningsdirektör för NTI Gymnasiets 25 skolor med utbildningar inom tech och innovation.

– AI vänder upp och ner på tankesätt och processer och vi har redan sett många exempel på vad som är möjligt att göra med AI. Vi som varje år utbildar tusentals elever påbörjar nu en ny resa där vi tar oss an de utmaningar och möjligheter som utvecklingen oundvikligen innebär, säger han.

Fortbildar medarbetare inom AI Roger Karlsson spår att AI inte bara kommer att förändra arbetsmarknaden och olika yrkesroller utan även skolan och lärarens roll.

– Vi behöver nya pedagogiska upplägg och grepp för att navigera i en omvärld där AI tränger allt djupare in i vår vardag. För oss som erbjuder gymnasieutbildningar inom tech är det viktigt att både undervisa om AI och med hjälp av AI. De kommande åren kommer vi att fortbilda hela vår pedagogiska personalstyrka inom AI för att på bästa sätt kunna utbilda våra elever för framtiden, säger han.

Roger Karlsson menar att det är viktigt att till exempel fundera på hur lärarrollen kan komma att se ut om tio år, i klassrum där varje elev kan ha tillgång till en skräddarsydd AI-assistent och där inhämtning och sammanställning av information kan ske blixtsnabbt.

– Jag tror att lärarrollen på gymnasiet kommer att förändras. Vi kommer inte att ersätta lärare med AI, däremot är jag övertygad om att en del moment kopplat till elevernas kunskapsinhämtning kommer att se annorlunda ut jämfört med idag, säger han.

Kan jämna ut skillnader Roger Karlsson ser också framför sig hur AI kommer att kunna jämna ut vissa skillnader mellan elevgrupper i svensk skola.

– Vi vet idag att föräldrars utbildningsnivå och möjlighet att stötta sina barn med skolarbetet har betydelse för hur elever presterar i skolan. Vårt uppdrag och utmaning som skola är att utjämna dessa skillnader. När alla elever kan få individuellt stöd av AI blir det ytterligare ett verktyg som kan bidra till ökad likvärdighet, säger han.

NTI Gymnasiet satsar på AI redan till hösten Från och med hösten 2024 kommer många av NTI Gymnasiets skolor att erbjuda fördjupning inom AI och machine learning.

– För oss som utbildar inom tech och innovation är det en självklarhet att ligga i framkant när det gäller att integrera ny teknik i våra utbildningar. Vi rustar eleverna för framtiden och även om vi inte i detalj kan förutspå den så vet vi att den kommer att ställa höga krav på både förståelse för och konkreta kunskaper inom AI, säger Roger Karlsson.

– Det går inte att beskriva den snabba teknikutvecklingen som något annat än revolutionerande och vi vill ge våra elever ett försprång, genom framtidssäkrade utbildningar, säger han.

5. apr. 2024

|

Livsstil

Tre frågor till Lotta Sörlin, forskningskoordinator, Jernkontoret

**Vad är materialvetenskap och hur kan man studera det?** –Materialvetenskap är läran om material och dess egenskaper. Det är en bred vetenskap som innehåller mycket kemi, fysik, teknik och matematik, men även mjukare ämnen som produktförståelse samt design- och användarperspektiv. Man kan studera materialvetenskap på nästan alla tekniska högskolor i Sverige. Det finns dels ingenjörsutbildningar som helt fokuserar på materialvetenskap, dels ingenjörsprogram där du kan välja materialvetenskap som inriktning. Inom materialvetenskapen kan man i sin tur inrikta sig mot olika typer av material, till exempel metaller. **Varför anser du att man bör satsa på att studera materialvetenskap, vad gör det till en bra framtidsinvestering?** –Behovet att utveckla befintliga och nya material finns inom många branscher och samhällsområden, inte minst för att lösa morgondagens energi- transport- och miljöproblem. Framöver väntas dessutom brist på många olika typer av material, där de som kan använda material smartast vinner. Har du kompetens att förstå och maximera materialens prestanda med minsta möjliga materialåtgång har du en tydlig konkurrensfördel på arbetsmarknaden. Framtidens utmaningar kommer till stor del att lösas av dem som kan utveckla de starkaste, lättaste och mest flexibla produkterna där rätt material används på rätt plats. **Hur ser behovet av personer med materialvetenskapskompetens ut, vilka karriärmöjligheter väntar personer som väljer att studera materialvetenskap?** –Möjligheterna för den som kan material är nästintill oändliga på framtidens arbetsmarknad. Att utveckla nästa generations material är kreativt, viktigt och spännande och erbjuder dessutom många olika utvecklingsvägar för såväl generalister som specialister. Personer med rätt kompetens för att vara med och utveckla framtidens innovativa materiallösningar är mycket efterfrågade i industrin. Karriärmöjligheterna finns dessutom i hela landet.