Dela den här artikeln:

6. mars 2018

|

Livsstil

Nytt preparat för att minska effekten av jetlag

Nu ökar möjligheten att anlända mera pigg efter en lång flygresa. Uppy! – The genius flyer, är en ny produkt som hjälper kroppen att klara den torra kabinluften. Vätskeersättning, elektrolyter, mineraler och vitaminer är innehållet, som ska få resenären att komma fram i bättre skick. Säljs via www.uppflyer.com samt på Dubai flygplats och utvalda WHSmith butiker på Heathrow. Flyger du Emriates First Class finns Uppy! i deras goodie basket.

”Jag har flugit mycket i mitt liv, gått direkt till möten och kommit hem trött och utpumpad”, berättar Olle Marköö, grundare av Uppy! AB. ”Till slut beslöt jag mig för att hitta en lösning.” 

Olle Marköö började experimentera med målsättningen att komma fram i bättre skick – dessutom med förstärkt immunsystem. Tillsammans med sina medarbete tog han fram en produkt som nu har utvecklats till ett nytt företag: Uppy! – The genius flyer. 
”Det handlar om att bibehålla vätskebalansen i flygkabinens extremt torra luft”, berättar Olle Marköö. 
Han förklarar vidare att luftfuktigheten i en flygplanskabin är så låg som 10–20 procent, vilket motsvarar luftfuktigheten i Sahara. Samtidigt är trycket i kabinen på en nivå som motsvarar 

2 500 meters höjd. Detta frestar på kroppen, och en lång flight på fem timmar eller mer gör att den tappar salter och mineraler. Effekten blir att resenären känner sig trött och att jetlag-effekten blir mer påtaglig.
Det nya preparatet Uppy är framtaget i form av en brustablett, som ska lösas i ett glas vatten. För att åstadkomma optimal effekt bör en tablett tas var fjärde timme.

”Uppy innehåller viktiga elektrolyter som bidrar till att återställa kroppens vätskebalans. Vitaminerna D och C samt zink och selen bibehåller ett normalt fungerande immunförsvar, medan vitamin B12 och magnesium bidrar till minskad trötthet och utmattning”, säger Tina Almstedt, produktutvecklare och civilingenjör i kemi från Chalmers.

Preparatet har bland annat utvärderats av besättningarna på ett större flygbolag. Så här säger Per de la Motte, som arbetar som långlinjekapten:
”Att arbeta som en pilot eller kabinbesättning på långdistansflygningar kan vara rätt tröttande och påfrestande för kroppen. Som de flesta andra har vi fram till nu mest druckit vatten och kaffe. Efter att löpande ha använt Uppy märker jag att det gör en stor skillnad. Flera i min besättning provar nu preparatet med generellt sett mycket positiv feedback.” 
Olle Marköö betonar att Uppy tagits fram i samarbete med nutritionell expertis, med visionen att hjälpa alla som flyger – oavsett om resan är lång eller kort.

”Resenären ska helt enkelt bibehålla skärpan dagen ut”, avslutar Olle Marköö.

5. apr. 2024

|

Livsstil

Tre frågor till Lotta Sörlin, forskningskoordinator, Jernkontoret

**Vad är materialvetenskap och hur kan man studera det?** –Materialvetenskap är läran om material och dess egenskaper. Det är en bred vetenskap som innehåller mycket kemi, fysik, teknik och matematik, men även mjukare ämnen som produktförståelse samt design- och användarperspektiv. Man kan studera materialvetenskap på nästan alla tekniska högskolor i Sverige. Det finns dels ingenjörsutbildningar som helt fokuserar på materialvetenskap, dels ingenjörsprogram där du kan välja materialvetenskap som inriktning. Inom materialvetenskapen kan man i sin tur inrikta sig mot olika typer av material, till exempel metaller. **Varför anser du att man bör satsa på att studera materialvetenskap, vad gör det till en bra framtidsinvestering?** –Behovet att utveckla befintliga och nya material finns inom många branscher och samhällsområden, inte minst för att lösa morgondagens energi- transport- och miljöproblem. Framöver väntas dessutom brist på många olika typer av material, där de som kan använda material smartast vinner. Har du kompetens att förstå och maximera materialens prestanda med minsta möjliga materialåtgång har du en tydlig konkurrensfördel på arbetsmarknaden. Framtidens utmaningar kommer till stor del att lösas av dem som kan utveckla de starkaste, lättaste och mest flexibla produkterna där rätt material används på rätt plats. **Hur ser behovet av personer med materialvetenskapskompetens ut, vilka karriärmöjligheter väntar personer som väljer att studera materialvetenskap?** –Möjligheterna för den som kan material är nästintill oändliga på framtidens arbetsmarknad. Att utveckla nästa generations material är kreativt, viktigt och spännande och erbjuder dessutom många olika utvecklingsvägar för såväl generalister som specialister. Personer med rätt kompetens för att vara med och utveckla framtidens innovativa materiallösningar är mycket efterfrågade i industrin. Karriärmöjligheterna finns dessutom i hela landet.