Tillbaka till Oneflow

Dela den här artikeln:

5. apr. 2024

|

Sponsrad

Oneflow lanserar pappersfri skolstart

Allt fler delar av vårt liv blir digitala. Även skolan står inför stora förändringar. Oneflow, som tidigare gjort sig kända för sina smarta verktyg för dokumenthantering inom näringslivet, visar nu vägen mot en digital framtid även för skolorna. Oneflows senaste plattform förvandlar tråkigt pappersarbete till en helt digital och användarvänlig process vilket öppnar upp för helt nya sätt att kommunicera och samarbeta mellan hem och skola.

Vi känner alla till hur frustrerande och tidskrävande det kan vara med papper som ska hem till vårdnadshavarna för signering. De försvinner ofta på vägen eller så tar det evigheter innan de kommer tillbaka signerade. Det är något vi verkligen har tagit till oss här på Oneflow. Därför har vi, tillsammans med några av de främsta inom skolvärlden, tagit fram en skolplattform som tar bort papperstrasslet helt och hållet. Den gör det möjligt för skolor och vårdnadshavare att kommunicera smidigt och papperslöst. Det är något vi är otroligt stolta över, säger Kalle Moodh, CTO på Oneflow, som har utvecklat sin plattform i samarbete med en av landets ledande friskoleaktörer.

Samlar all dokumenthantering på en plattform Via Oneflow kan skolor samla all dokumenthantering och kommunikation på en och samma plats, oavsett om det gäller information som distribueras till samtliga eller enbart en eller ett fåtal vårdnadshavare. Dokument som historiskt sett förvarats i pärmar eller olika datorer kan nu samlas på en och samma plats på ett säkert och tillgängligt sätt som självklart uppfyller samtliga GDPR-krav.

–I vår skolplattform kan alla typer av dokument samlas. Till skillnad från många andra skolplattformar så erbjuder vi även funktioner för tvåvägskommunikation, vilket gör det möjligt för vårdnadshavare att kommentera och ställa frågor till lärare och skolledare, säger Kalle Moodh.

Frigör tid för skolledare och lärare En situation som ofta kräver omfattande dokumenthantering är skolstart för nya elever. Oneflow har därför utvecklat ett digitalt skolstartspaket som gör det möjligt att samla alla dokument som ska distribueras till och signeras av elevernas vårdnadshavare i ett paket, vilket ger rätt förutsättningar för en effektiv signering och informationsdelning.

– Oneflow sparar tid genom att eliminera behovet av att skriva ut, signera och skanna dokument, vilket frigör tid för skolledare och lärare. Det förebygger stress och ger skolan stenkoll på dokumenthanteringen. Kommunikationen mellan lärare och skolledning kan också samlas på ett enkelt sätt via vår flexibla, intuitiva och användarvänliga skolplattform, säger Kalle Moodh.

 

5. apr. 2024

|

Livsstil

Tre frågor till Lotta Sörlin, forskningskoordinator, Jernkontoret

**Vad är materialvetenskap och hur kan man studera det?** –Materialvetenskap är läran om material och dess egenskaper. Det är en bred vetenskap som innehåller mycket kemi, fysik, teknik och matematik, men även mjukare ämnen som produktförståelse samt design- och användarperspektiv. Man kan studera materialvetenskap på nästan alla tekniska högskolor i Sverige. Det finns dels ingenjörsutbildningar som helt fokuserar på materialvetenskap, dels ingenjörsprogram där du kan välja materialvetenskap som inriktning. Inom materialvetenskapen kan man i sin tur inrikta sig mot olika typer av material, till exempel metaller. **Varför anser du att man bör satsa på att studera materialvetenskap, vad gör det till en bra framtidsinvestering?** –Behovet att utveckla befintliga och nya material finns inom många branscher och samhällsområden, inte minst för att lösa morgondagens energi- transport- och miljöproblem. Framöver väntas dessutom brist på många olika typer av material, där de som kan använda material smartast vinner. Har du kompetens att förstå och maximera materialens prestanda med minsta möjliga materialåtgång har du en tydlig konkurrensfördel på arbetsmarknaden. Framtidens utmaningar kommer till stor del att lösas av dem som kan utveckla de starkaste, lättaste och mest flexibla produkterna där rätt material används på rätt plats. **Hur ser behovet av personer med materialvetenskapskompetens ut, vilka karriärmöjligheter väntar personer som väljer att studera materialvetenskap?** –Möjligheterna för den som kan material är nästintill oändliga på framtidens arbetsmarknad. Att utveckla nästa generations material är kreativt, viktigt och spännande och erbjuder dessutom många olika utvecklingsvägar för såväl generalister som specialister. Personer med rätt kompetens för att vara med och utveckla framtidens innovativa materiallösningar är mycket efterfrågade i industrin. Karriärmöjligheterna finns dessutom i hela landet.