5. apr. 2024

|

Sponsrad

Plugga till idrottslärare på GIH - en yrkesutbildning med goda förutsättningar på arbetsmarknaden

Att bli lärare är ett av de mest givande och meningsfulla yrkena man kan välja. För dig som vill ha ett yrke som ger dig möjlighet att inspirera nya generationer till rörelseglädje är idrottslärarutbildningen vid Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm en bra framtidsinvestering.

Som idrottslärare utvecklar du barn och unga genom att ge dem värdefulla verktyg för ett hälsosamt liv. På Gymnastik- och idrottshögskolan kan du läsa till idrottslärare med inriktning mot grund- och gymnasieskola. – Idrottslärarutbildningen är en yrkesutbildning som med stor sannolikhet leder till jobb. Arbetsmarknaden för legitimerade idrottslärare är mycket god och efter examen på GIH kan du vara idrottslärare för barn och unga från årskurs ett ända till gymnasiet.

– Den som väljer att läsa till idrottslärare hos oss kombinerar idrott och hälsa med att utbilda sig till lärare i ytterligare ett kärnämne, exempelvis historia, engelska, NO-ämnen, svenska eller matematik. Som tvåämneslärare är du attraktiv på arbetsmarknaden i hela Sverige, säger John Hellström, studierektor och lektor i idrottsvetenskap på GIH.

Ämneslärarprogrammet i idrott och hälsa mot årskurs 7–9 är en utbildning på fyra år där du tar examen som tvåämneslärare med inriktning mot årskurs 7–9, och blir behörig att undervisa även på gymnasiet i ditt huvudämne.

Idrottslärarutbildningar med gott renommé Som idrottslärare har du möjlighet att påverka och forma nästa generation. Genom att dela med dig av din kunskap och erfarenhet kan du som idrottslärare inspirera elever att må bra i vardagen och att nå sina mål. GIH:s utbildningar har ett mycket gott renommé på arbetsmarknaden.

– Idrottslärarutbildningen kombinerar teoretisk och praktisk kunskap, vilket många av våra studenter verkligen uppskattar. De läser sitt huvudämne idrott och hälsa hos oss, och under en period läser studenterna sitt andra kärnämne på Stockholms universitet eller Södertörns högskola, som vi samarbetar med, säger John Hellström.

Förmedla rörelseglädje och inspirera barn och unga Idrottslärare är ett viktigt yrke som innebär att man kan göra verklig skillnad för barn och unga. En av idrottslärarens viktigaste roller är att förmedla rörelseglädje och kunskap om att det finns otroligt många olika sätt att röra sig på och att inspirera barn och unga till att hitta sitt eget sätt att röra sig på.

Vi är en personlig och relativt småskalig högskola med fullt fokus på idrott och hälsa. Sammanhållningen och gemenskapen på skolan är mycket god och våra studenter trivs generellt sett väldigt bra hos oss, säger John Hellström.

 

5. apr. 2024

|

Livsstil

Tre frågor till Lotta Sörlin, forskningskoordinator, Jernkontoret

**Vad är materialvetenskap och hur kan man studera det?** –Materialvetenskap är läran om material och dess egenskaper. Det är en bred vetenskap som innehåller mycket kemi, fysik, teknik och matematik, men även mjukare ämnen som produktförståelse samt design- och användarperspektiv. Man kan studera materialvetenskap på nästan alla tekniska högskolor i Sverige. Det finns dels ingenjörsutbildningar som helt fokuserar på materialvetenskap, dels ingenjörsprogram där du kan välja materialvetenskap som inriktning. Inom materialvetenskapen kan man i sin tur inrikta sig mot olika typer av material, till exempel metaller. **Varför anser du att man bör satsa på att studera materialvetenskap, vad gör det till en bra framtidsinvestering?** –Behovet att utveckla befintliga och nya material finns inom många branscher och samhällsområden, inte minst för att lösa morgondagens energi- transport- och miljöproblem. Framöver väntas dessutom brist på många olika typer av material, där de som kan använda material smartast vinner. Har du kompetens att förstå och maximera materialens prestanda med minsta möjliga materialåtgång har du en tydlig konkurrensfördel på arbetsmarknaden. Framtidens utmaningar kommer till stor del att lösas av dem som kan utveckla de starkaste, lättaste och mest flexibla produkterna där rätt material används på rätt plats. **Hur ser behovet av personer med materialvetenskapskompetens ut, vilka karriärmöjligheter väntar personer som väljer att studera materialvetenskap?** –Möjligheterna för den som kan material är nästintill oändliga på framtidens arbetsmarknad. Att utveckla nästa generations material är kreativt, viktigt och spännande och erbjuder dessutom många olika utvecklingsvägar för såväl generalister som specialister. Personer med rätt kompetens för att vara med och utveckla framtidens innovativa materiallösningar är mycket efterfrågade i industrin. Karriärmöjligheterna finns dessutom i hela landet.