Dela den här artikeln:

28. feb. 2018

|

Livsstil

Spotify – ständigt på jakt efter passionerade talanger

Spotify erövrar världen med visionen om att erbjuda världens musik till alla, närsomhelst och varsomhelst, för ögonen. Bakom framgången står smarta, passionerade människor.

Katarina Berg, Chief Human Resource Officer på Spotify, är ansvarig för kompetensförsörjningen på musikdistributionsjätten och därmed en nyckelperson i dess fortsatta framgång. Själv hamnade Katarina på Spotify driven av en vilja att lära nytt, något som präglat varje byte av jobb inom hennes karriär. – Jag startade min bana med en praktikplats på Volvo Lastbilar HR-avdelning. Därefter har jag haft förmånen att prova på en ny bransch vid varje ny utmaning, men alltid varit trogen HR och personalfrågor. Jag försöker alltid minimera risken att kopiera lösningar och färdigheter som tidigare varit framgångsrika. Varje organisation och affär har sin egen twist, det är både kul och läskigt att kast sig ut i kallt vatten med jämna mellanrum. 

Katarina menar att detta är en inställning som många skulle kunna dra nytta av, eftersom det tvingar en att ta sig an nya utmaningar där man inte vet svaret på förhand. Denna anda präglar både bolaget och dess medarbetare och gör att det finns obegränsade möjligheter att växa, utvecklas och utmanas. Kanske är det därför som Katarina tycker att det bästa med att jobba på Spotify är människorna: – Smarta människor, gillar att arbeta med andra smarta människor. Av dem kan jag lära mig något nytt varje dag. Vi är pionjärer som bryter ny mark hela tiden, både som företag, funktioner och som individer. 

Spotify växer kraftigt med hela världen som arena. Hela världen utgör också den kompetensbas i vilken man söker efter morgondagens talanger. Bara på Stockholmskontoret har företaget 67 olika nationaliteter. Rekrytering har hela tiden har varit i fokus för verksamheten. Det har lagts ner mycket resurser på medarbetarna och företaget har på senare år legat steget före och planerat för att kunna ta in mer folk i nästa steg. Man har ett stort rekryteringsteam internt som scoutar talanger och ser till att upprätthålla kontakt med talanger. Enligt Katarina är en diversifierad arbetsmiljö fundamentalt för att garantera fortsatt framgång: – Vi letar efter alla sorters medarbetare! Vi arbetar aktivt för att få in personer med så olika bakgrund som möjligt, och då menar vi inte bara kön, ålder och etnicitet etcetera, utan även i termer av erfarenhet, utbildning och personlighet. Man måste vara passionerat jättebra på det man gör såklart. Talang är viktigare än utbildning och personliga egenskaper väger tungt. 

Många tänker på Spotify som ett teknikbolag, där man genom en avancerad distributionsplattform kan nå världens öron med musik från allsköns genrer och länder. Enligt Katarina är den tekniska utvecklingen mer än en essentiell drivkraft för att utveckla musiktjänsten: – Det är givetvis väldigt viktigt för oss att ligga i framkant när det kommer till den tekniska aspekten, både för den innovativa utvecklingen inom företaget, men även för att kunna rekrytera världsledande spetskompetens, avslutar hon.

5. apr. 2024

|

Livsstil

Tre frågor till Lotta Sörlin, forskningskoordinator, Jernkontoret

**Vad är materialvetenskap och hur kan man studera det?** –Materialvetenskap är läran om material och dess egenskaper. Det är en bred vetenskap som innehåller mycket kemi, fysik, teknik och matematik, men även mjukare ämnen som produktförståelse samt design- och användarperspektiv. Man kan studera materialvetenskap på nästan alla tekniska högskolor i Sverige. Det finns dels ingenjörsutbildningar som helt fokuserar på materialvetenskap, dels ingenjörsprogram där du kan välja materialvetenskap som inriktning. Inom materialvetenskapen kan man i sin tur inrikta sig mot olika typer av material, till exempel metaller. **Varför anser du att man bör satsa på att studera materialvetenskap, vad gör det till en bra framtidsinvestering?** –Behovet att utveckla befintliga och nya material finns inom många branscher och samhällsområden, inte minst för att lösa morgondagens energi- transport- och miljöproblem. Framöver väntas dessutom brist på många olika typer av material, där de som kan använda material smartast vinner. Har du kompetens att förstå och maximera materialens prestanda med minsta möjliga materialåtgång har du en tydlig konkurrensfördel på arbetsmarknaden. Framtidens utmaningar kommer till stor del att lösas av dem som kan utveckla de starkaste, lättaste och mest flexibla produkterna där rätt material används på rätt plats. **Hur ser behovet av personer med materialvetenskapskompetens ut, vilka karriärmöjligheter väntar personer som väljer att studera materialvetenskap?** –Möjligheterna för den som kan material är nästintill oändliga på framtidens arbetsmarknad. Att utveckla nästa generations material är kreativt, viktigt och spännande och erbjuder dessutom många olika utvecklingsvägar för såväl generalister som specialister. Personer med rätt kompetens för att vara med och utveckla framtidens innovativa materiallösningar är mycket efterfrågade i industrin. Karriärmöjligheterna finns dessutom i hela landet.