Dela den här artikeln:

29. aug. 2022

|

Ekonomi

Stark tillväxt för Quartiers Properties i lyxsegmentet på spanska solkusten

Trots stor osäkerhet i omvärlden, ökar intresset för lyxiga boenden i Spanien. Efter refinansiering, nyförvärv och fortsatt förädling av fastigheter, räknar Quartiers Properties med fortsatt stark tillväxt på den spanska solkusten.

 Under årets andra kvartal visade Quartiers Properties, med en stamaktie och en preferensaktie på Nasdaq First North Growth Market, upp ett rekordhögt kassaflöde med en mer än fördubblad omsättning jämfört med 2021. Refinansiering via en fond som drivs av en av Spaniens främsta investmentbanker Alantra, har gett bolaget en halverad räntekostnad och stärkt förtroende på den spanska kapitalmarknaden. Även stigande priser på sålda bostäder och en uppvärdering av hotellfastigheten Boho Club i Marbella har bidragit till den positiva utvecklingen.
– Spanien genomgår just nu en transformation till att bli en utpräglad lyxdestination och intresset för Marbella är starkare än någonsin. Priserna på våra bostäder har gått upp vilket är mycket positivt. Dessutom lyckades vi under det andra kvartalet 2022 höja våra snittpriser på Boho Club Marbella med 61% jämfört med motsvarande period 2021. Detta med fortsatt hög beläggningsgrad och positiva recensioner från våra gäster, säger Marcus Johansson Prakt, vd på Quartiers Properties.

 

quantiers.jpeg
Quartiers Properties grundades 2014 av en grupp svenska investerare som såg möjligheten att förvärva, utveckla, bygga, sälja och hyra ut fastigheter till en köpstark målgrupp på den spanska marknaden. Man investerar i underpresterande fastigheter och skapar en värdeökning genom att utveckla och förädla koncept och varumärken. Bolaget har också en operatörsverksamhet bestående av hotell- och restaurangdrift och är således både ägare till 100% av fastigheten där Boho Club är beläget och det bolag som driver verksamheten.

 Förutom boutiquehotellet Boho Club i Marbella, äger Quartiers Properties lägenhetskomplexen Marbella Apartments och Hacienda Collection i Benahavis. I anslutning till Boho Club har bolaget även ytterligare mark, där möjligheten att expandera hotellverksamheten utvärderas. I dagsläget inväntar bolaget nya byggrätter som kan komma att utöka existerande Boho Club med upp till 100 rum, samt möjliggöra byggnation av ytterligare ett lyxhotell på en tomt om cirka 14,000 kvadratmeter. Ett annat projekt är Ocean View i Benahavis, där det finns planer på att bygga 60 nya lägenheter i lyxsegmentet.

 Värdet på Boho Club i Marbella har ökat med 55,4 MSEK jämfört med årsskiftet 2021. Hotellet har också utsetts till Spaniens bästa boutiquehotell av Spain Luxury Hotel Awards i konkurrens med varumärken som till exempel Relais & Chateux Heritage Hotel i Madrid och Hotel Royal Garden Villas.
– Vår utveckling av Boho Club har lagt grunden för en skalbar tillväxt. Sedan vi startade med projektet har vi skaffat oss värdefull kunskap som gör att vi kan förbättra och finslipa den upplevelse vi erbjuder våra gäster. Samtidigt har vi blivit mer fokuserade och duktiga på det vi gör.

 Sedan 2017 är Quartiers Properties listat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm och erbjuder såväl stam- som preferensaktier. Preferensaktien har haft en stabil utveckling med en direktavkastning på 9-10 procent under större delen av tiden. Stamaktien betraktas av vissa analytiker som en högriskaktie. Det kan förklaras av att Quartiers Properties befunnit sig i en uppstartsfas med lansering av nya fastigheter och koncept på en marknad långt från Sverige. Även pandemin, som slagit hårt mot turism, hotell- och restaurangverksam het, kan ha bidragit till oron.
– Att vi redan nu kan visa upp ett så starkt kassaflöde, trots att både Spanien och vår sektor var två av de mest drabbade i världen, kommer snart att ändra på den synen, konstaterar Marcus Johansson Prakt.

 Quartiers Properties satsar nu på dels organisk tillväxt, dels tillväxt genom förvärv. Efter framgångarna med Boho Club ser man även en möjlighet i marknaden att fortsätta expandera och bidra till att förbättra service och kvalitet i den spanska hotellsektorn.
– Just nu söker vi aktivt efter och utvärderar nya hotellprojekt som kan genomgå en liknande omvandling som Boho Club. Den här gången har vi redan ett operatörsbolag på plats med ett erfaret team, vilket gör att vi får en snabb och effektiv utveckling av kommande projekt. Läs mer på quartiersproperties.se 

 För bokning av restaurang eller hotellrum på Boho Club: bohoclub.com

29. aug. 2022

|

Ekonomi

Svensk byggindustri enligt experterna

schermafbeelding-2022-08-29-om-14-56-31.png

Hur bedömer du att konjunkturen utvecklas under 2023?

  Konjunkturen är väldigt bra eftersom en stor del av vår verksamhet är i norra Sverige. Den gröna omställningen som pågår i vår region gör att konjunkturen här nog aldrig varit så bra som nu, mig veterligen. Vi är också verksamma i Mälardalen, där kanske konjunkturen mattas av under 2023. Men den stannar inte upp helt. Sammantaget ser 2023 onekligen bra ut för mark- och anläggning. Vi har också nya Norrbotniabanan mellan Umeå och Luleå, 27 mil järnväg och det är bara i sin linda ännu, det är mycket jobb kvar på den.

Vilka är de största utmaningarna de kommande åren?
 – För oss är kompetensförsörjningen problematisk, det är både på tjänstemanna- och kollektivsidan. Det kan bli ett hinder för fortsatt tillväxt, det är generellt ett problem för branschen. Vi behöver bland annat fler maskiner och fler förare. Vi har också materialbrist på grund av världsläget, som armeringsjärn, leveranserna på beställningar är osäkra och därmed blir det svårare att planera projekten. Bristen på material påverkar också priserna. Priset på till exempel armering har stigit kraftigt. Sedan är kanske den viktigaste frågan - vad som händer med Cementa? Om de inte får sitt tillstånd till fortsatt produktion på Gotland, ja då stannar byggnationen i Sverige.

Hur tycker du att branschen bör möta problemen? 

 – Vi hoppas på ett avslut på Rysslands krig. När det gäller kompetensförsörjningen så genomförs riktade kampanjer mot universitet och yrkesskolor. Men ibland kanske man skjuter över målet – alla behöver inte vara civilingenjörer. Vi kan rekrytera mer från yrkesgymnasierna och ge egna riktade utbildningar inom företaget. När det gäller materialbristen är det inte mycket vi kan göra utan vi får bli bättre på att förhålla oss till situationen med längre leveranstider. Men viktigast är att det blir en lösning för Cementa.

 

 schermafbeelding-2022-08-29-om-14-56-46.png

 

Vilka är de största utmaningarna för branschen de kommande åren ur ett hållbarhetsperspektiv? 

  Man får skilja på kort och lång sikt. Om vi tar det som är nu så är det klimatprestanda. Att utveckla ett enkelt och branschgemensamt sätt att mäta klimatprestanda på material, tjänster och entreprenader när vi genomför projekt. Där har vi idag ännu inte några riktigt bra verktyg för mätningar. Där vill jag att vi om några år ska ha enkla branschgemensamma digitala verktyg som mäter klimatavtrycket var varje enskild komponent i ett byggprojekt. På lång sikt handlar det om att återanvända det material som finns, att bli bättre på återbruk och återanvändning. Det är en viktig sak som det pratas mycket om i branschen. Materialen kommer att ta slut så därför blir återbruk allt viktigare samtidigt som vi undviker de största utsläppsposterna från materialtillverkningen.

 


Hur tycker du branschen bemöter tankarna om hållbarhet och utmaningarna? 

 – Jag tycker branschen agerar jättebra. Det sker otroligt mycket bra just nu inom bygg. Många initiativ tas dock ovetande om varandra och det pågår parallell utveckling. Skulle vi bli bättre på att kommunicera och samordna våra utvecklingsinsatser så skulle vi som bransch få ut mer av den starka utvecklingskraft som finns. 

 

schermafbeelding-2022-08-29-om-14-57-06.png
Hur kombineras ekologisk hållbarhet med bra ekonomi? 

  Det står inte i kontrast till varandra, hållbara lösningar behöver inte kosta mer, dessutom går resurseffektivitet helt i linje med ekonomisk effektivitet. Hållbarhet genomsyrar idag alla leden och man går inte bara på pris utan kravnivån utöver pris höjs hela tiden. Våra Kunder efterfrågar alltmer hållbarhet såväl socialt som ekologiskt och ekonomiskt och det är ingen skillnad på privata och offentliga beställare.

 

 

Vad är din bild av hur konjunkturen kommer att utvecklas under 2023?
  Bilden är tyvärr ganska mörk: Vår senaste konjunkturprognos visar att bygginvesteringarna kommer att minska med drygt 11 procent, sett över hela prognosperioden. Det har främst sin grund i den överhängande risken för akut cementbrist i Sverige. Vi bedömer att sysselsättningen inom byggindustrin vänder ner och börjar visa negativa tillväxttal. Bygg- och anläggningssektorn påverkas också den av höjd inflation och osäkerhet till följd av Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Bristen på komponenter, skenande råvarupriser och en akut energikris kommer att hämma produktionen. Våra experter bedömer att BNP-
tillväxten landar på blygsamma 0,3 procent 2023. Det kommer att drabba bostadsbyggandet, hindra nödvändiga investeringar i t ex infrastruktur och påverka människors privatekonomi negativt. 

 


Vilka är de största utmaningarna för branschen de kommande åren och hur tycker du att branschen bör möta dem? 

   Vi har många utmaningar; inte minst bristen på kompetent arbetskraft. Vår förmåga att attrahera nya medarbetare beror på hur framtidsutsikterna för branschen ser ut, men också på förutsättningarna för yrkesutbildning på alla nivåer och möjligheterna att yrkesväxla. Vi jobbar kontinuerligt med att föra dialog med beslutsfattare på olika nivåer för att vässa innehållet i Bygg- och anläggningsprogrammet och att öka satsningarna på yrkesutbildning. Sverige behöver yrkeskunniga inom alla områden!