Dela den här artikeln:

17. maj 2018

|

Ekonomi

Tambur ger smartare tillträden

Journalist: Ulrika Öster

Nu blir tillträdesprocessen enklare. I portalen Tambur kan mäklare och banker kommunicera både effektivt och säkert. 

En fastighetsöverlåtelse kräver mycket kommunikation, mellan mäklare och banker och olika banker emellan. För köpare och säljare innebär kommunikationen ofta en lång väntan på mäklarkontoret, innan alla kontakter och kontroller är klara inför tillträdet. 

Men nu ska väntetiden kortas. I den nya webbportalen Tambur kan mäklare och banker både samla all information som behövs kring en fastighetsaffär. Pantsättning, befintliga lån, köpeskilling, lösenkostnader, tillträdesdag, köpares och säljares lån och lån som ska lösas är uppgifter som alla läggs in i portalen. Dessutom kan banker och mäklare kommunicera med varandra på ett smidigt och säkert sätt.

Tambur har tagits fram i samarbete mellan Affärs- och kreditinformationsföretaget UC, mäklarorganisationerna FMF och Mäklarsamfundet och åtta bolånebanker. Och syftet är just att öka såväl effektiviteten som säkerheten vid fastighetsaffärer.
− Bankerna kommer att spara mycket tid på det här, och får ett standardiserat sätt att hantera en bostadstransaktion. För Mäklarna blir det ett sätt att interagera med bankerna, i stället för många olika som i dag, förklarar Oskar Bjursten, affärsområdeschef för kreditinformation på UC. 


Säkerheten är naturligtvis central vid en så stor affär som en fastighetsförsäljning. Genom att all information samlas i ett slutet och inloggningsskyddat system blir det betydligt säkrare att utbyta information här än via mejl och telefonsamtal, påpekar Oskar Bjursten. 

Tambur är funktionellt så snart köpare och säljare kommit överens om en överlåtelse. Mäklaren kan då kontakta de aktuella bankerna och sätta upp en transaktion via portalen.
− Sedan är det säljarens och köparens bank som kommer att agera. Man tar del av den information som finns, verifierar att det är säljarens och köparens bank, och sedan utförs transaktionen, inklusive betalningen, berättar Oskar Bjursten. 

För den enskilde spar det tid att allt sköts via Tambur. Målet är att få ner tiden på mäklarkontoret från över en timme till omkring en halvtimme. Även mäklarna kan vinna både i tid och överskådlighet. Men det är förmodligen bankerna som kommer att märka den största effektiviseringen.
− Bankerna kommer att ha en betydligt bättre kontroll över var i processen man är kring ett bostadsärende. Det går att systematisera och automatisera mycket av flödet. Många manuella steg försvinner, konstaterar Oskar Bjursten. 

Tambur har nu testats av ett antal mäklare och banker, och den 12 april lanseras tjänsten för alla. Tambur är helt kostnadsfritt för mäklarna och öppet för alla registrerade mäklare. Oskar Bjursten är övertygad om att många kommer att ansluta sig.
− Det är ett jättestort intresse. Mäklarsamfundet och Fastighetsmäklarförbundet är med och är väldigt intresserade, berättar han.

Åtta banker har varit med och utvecklat tjänsten. Förhoppningen är att även andra banker ska komma med.
− Så fort vi har kommit ut med tjänsten är det fritt fram för andra banker att ansluta sig, säger Oskar Bjursten.

På lite längre sikt är planen att Tambur också ska integreras i mäklarnas egna administrativa system. Redan i dag samarbetar UC med flera mäklarsystemleveratörer för att åstadkomma detta.
− Vi har ett API där man kan ansluta sig som mäklarsystemleverantör. Men i steg ett kommer många av transaktionerna att göras genom webbgränssnittet, säger Oskar Bjursten, och fortsätter:

− Vi räknar med att detta växer över tid. Det tar säkert en stund innan hela marknaden använder Tambur, men vi kommer att trycka på för att det ska gå så fort som möjligt. 

Bakom Tambur står alltså UC och ett antal banker. Det är också UC som kommer att sköta driften av portalen. För Oskar Bjursten är det logiskt att kreditupplysningsföretaget utvecklar tjänster som den här.
− Vi tillhandahåller tjänster till finanssverige. Det här är våra kunder. Just bostadsmarknaden, och särskilt de finansiella aktörerna inom bostadsmarknaden, är ett område vi satsar på, säger han.

29. aug. 2022

|

Ekonomi

Svensk byggindustri enligt experterna

schermafbeelding-2022-08-29-om-14-56-31.png

Hur bedömer du att konjunkturen utvecklas under 2023?

  Konjunkturen är väldigt bra eftersom en stor del av vår verksamhet är i norra Sverige. Den gröna omställningen som pågår i vår region gör att konjunkturen här nog aldrig varit så bra som nu, mig veterligen. Vi är också verksamma i Mälardalen, där kanske konjunkturen mattas av under 2023. Men den stannar inte upp helt. Sammantaget ser 2023 onekligen bra ut för mark- och anläggning. Vi har också nya Norrbotniabanan mellan Umeå och Luleå, 27 mil järnväg och det är bara i sin linda ännu, det är mycket jobb kvar på den.

Vilka är de största utmaningarna de kommande åren?
 – För oss är kompetensförsörjningen problematisk, det är både på tjänstemanna- och kollektivsidan. Det kan bli ett hinder för fortsatt tillväxt, det är generellt ett problem för branschen. Vi behöver bland annat fler maskiner och fler förare. Vi har också materialbrist på grund av världsläget, som armeringsjärn, leveranserna på beställningar är osäkra och därmed blir det svårare att planera projekten. Bristen på material påverkar också priserna. Priset på till exempel armering har stigit kraftigt. Sedan är kanske den viktigaste frågan - vad som händer med Cementa? Om de inte får sitt tillstånd till fortsatt produktion på Gotland, ja då stannar byggnationen i Sverige.

Hur tycker du att branschen bör möta problemen? 

 – Vi hoppas på ett avslut på Rysslands krig. När det gäller kompetensförsörjningen så genomförs riktade kampanjer mot universitet och yrkesskolor. Men ibland kanske man skjuter över målet – alla behöver inte vara civilingenjörer. Vi kan rekrytera mer från yrkesgymnasierna och ge egna riktade utbildningar inom företaget. När det gäller materialbristen är det inte mycket vi kan göra utan vi får bli bättre på att förhålla oss till situationen med längre leveranstider. Men viktigast är att det blir en lösning för Cementa.

 

 schermafbeelding-2022-08-29-om-14-56-46.png

 

Vilka är de största utmaningarna för branschen de kommande åren ur ett hållbarhetsperspektiv? 

  Man får skilja på kort och lång sikt. Om vi tar det som är nu så är det klimatprestanda. Att utveckla ett enkelt och branschgemensamt sätt att mäta klimatprestanda på material, tjänster och entreprenader när vi genomför projekt. Där har vi idag ännu inte några riktigt bra verktyg för mätningar. Där vill jag att vi om några år ska ha enkla branschgemensamma digitala verktyg som mäter klimatavtrycket var varje enskild komponent i ett byggprojekt. På lång sikt handlar det om att återanvända det material som finns, att bli bättre på återbruk och återanvändning. Det är en viktig sak som det pratas mycket om i branschen. Materialen kommer att ta slut så därför blir återbruk allt viktigare samtidigt som vi undviker de största utsläppsposterna från materialtillverkningen.

 


Hur tycker du branschen bemöter tankarna om hållbarhet och utmaningarna? 

 – Jag tycker branschen agerar jättebra. Det sker otroligt mycket bra just nu inom bygg. Många initiativ tas dock ovetande om varandra och det pågår parallell utveckling. Skulle vi bli bättre på att kommunicera och samordna våra utvecklingsinsatser så skulle vi som bransch få ut mer av den starka utvecklingskraft som finns. 

 

schermafbeelding-2022-08-29-om-14-57-06.png
Hur kombineras ekologisk hållbarhet med bra ekonomi? 

  Det står inte i kontrast till varandra, hållbara lösningar behöver inte kosta mer, dessutom går resurseffektivitet helt i linje med ekonomisk effektivitet. Hållbarhet genomsyrar idag alla leden och man går inte bara på pris utan kravnivån utöver pris höjs hela tiden. Våra Kunder efterfrågar alltmer hållbarhet såväl socialt som ekologiskt och ekonomiskt och det är ingen skillnad på privata och offentliga beställare.

 

 

Vad är din bild av hur konjunkturen kommer att utvecklas under 2023?
  Bilden är tyvärr ganska mörk: Vår senaste konjunkturprognos visar att bygginvesteringarna kommer att minska med drygt 11 procent, sett över hela prognosperioden. Det har främst sin grund i den överhängande risken för akut cementbrist i Sverige. Vi bedömer att sysselsättningen inom byggindustrin vänder ner och börjar visa negativa tillväxttal. Bygg- och anläggningssektorn påverkas också den av höjd inflation och osäkerhet till följd av Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Bristen på komponenter, skenande råvarupriser och en akut energikris kommer att hämma produktionen. Våra experter bedömer att BNP-
tillväxten landar på blygsamma 0,3 procent 2023. Det kommer att drabba bostadsbyggandet, hindra nödvändiga investeringar i t ex infrastruktur och påverka människors privatekonomi negativt. 

 


Vilka är de största utmaningarna för branschen de kommande åren och hur tycker du att branschen bör möta dem? 

   Vi har många utmaningar; inte minst bristen på kompetent arbetskraft. Vår förmåga att attrahera nya medarbetare beror på hur framtidsutsikterna för branschen ser ut, men också på förutsättningarna för yrkesutbildning på alla nivåer och möjligheterna att yrkesväxla. Vi jobbar kontinuerligt med att föra dialog med beslutsfattare på olika nivåer för att vässa innehållet i Bygg- och anläggningsprogrammet och att öka satsningarna på yrkesutbildning. Sverige behöver yrkeskunniga inom alla områden!