Dela den här artikeln:

8. feb. 2018

|

Ekonomi

Tesla satsar på hållbart samhälle

Journalist: Anders Edström Frejman

Sydafrikanen Elon Musk vill revolutionera användningen av energi och drömmer om att befolka andra planeter. Han har kommit en bit på väg.

Superentreprenören Elon Musk har i flera olika intervjuer konstaterat han att han redan som ung funderade på vilka områden som i grunden kommer att påverka framtiden och ha en grundläggande effekt för mänskligheten. Han kom fram till tre områden: hållbar energi, internet och att befolka andra planeter.

Denne sydafrikan som lever den amerikanska drömmen flyttade som 17-åring till Kanada och sedan till USA. 1995 lämnade han Stanford för att tillsammans med sin bror grunda företaget Zip2. Ett företag som utvecklade publiceringsprogam för internetbaserat material från nyhetsföretag. Zip2 såldes till Compaq redan fyra år senare. Nästa steg var att grunda företaget X.Com.

– Jag ville helt enkelt förändra sättet vi betalar och utnyttja nätet för snabba transaktioner, berättar han i en intervju för Bloombergs Risktakers. Företaget gick redan 2000 ihop med Confinity som hade utvecklat betaltjänsten PayPal. Året därpå köpte eBay företaget för 1,5 miljarder dollar. 

Elon Musk är också känd för att ha spelat en mycket viktig roll för Tesla Motors som han kom in i redan i februari 2004. Det vill säga redan under företagets första levnadsår. Den första modellen företaget började sälja var sportbilen Tesla Roadster. Sommaren 2012 lanserades Tesla Model S, en elbil i mellansegmentet, som vunnit flera utmärkelser. Tesla är pionjär även inom självkörande bilar. I samband med mjukvaruuppdateringen för Model S förra hösten meddelande Elon Musk att ägaren nu skulle få tillgång till en ”autopilot” som i praktiken är en ytterst avancerad farthållare. Elon Musk brinner för elbilar och vill se ett genombrott i användandet av dessa. Tätare nätverk av så kallade ”supercharging stations” – där en bil kan laddas till 50 procent på 20 minuter – är ett sätt att minimera begränsningarna av batteridrift. Han vill även se fler, men framför allt betydligt billigare elbilar. Batterierna har från starten varit den stora utmaningen och krävt att man använder lätta material, en avancerad teknik och design. Företagets satsning på en batterifabrik i jätteformat som håller på att byggas i Nevadaöknen är ett led i detta liksom att man redan i dag är underleverantör av drivlinor till vissa av Mercedes och Toyotas modeller. Större tillverkade volymer av en viss teknik möjliggör helt enkelt ett lägre pris. 

Ett ganska oväntat steg annonserade han 2014 då han gjorde klart att Tesla Motors kommer släppa sina patent fria. Syftet är att möjliggöra för vilken biltillverkare som helst att snabba på utvecklingen av elbilar. Elon Musk konstaterade på sin blogg i samband med kungörandet att det byggs en försvinnande liten mängd elbilar i förhållande till de cirka 100 miljoner bensin- och dieselbilar som årligen rullar av fabriksbanden. 

– Elbilsprogam, eller program för alla fordon som inte bränner kolväten, vid de stora tillverkarna är små till obefintliga och utgör i genomsnitt mindre än en procent av deras totala bilförsäljning, skrev han på sin blogg. Och så här motiverade han kort och gott beslutet att göra Teslas kunskap till Open Source. 

– Vi tror att Tesla, andra företag som tillverkar elbilar och världen gynnas av en gemensam teknikplattform som utvecklas snabbt. Ett ytterligare parallellt projekt för denne serieentreprenör är SolarCity som grundades 2006 av två av hans kusiner utifrån ett koncept föreslaget av honom själv. 

– Det låter galet, men vi vill förändra hela världens energiinfrastruktur så att vi inte längre släpper ut några växthusgaser. 


29. aug. 2022

|

Ekonomi

Svensk byggindustri enligt experterna

schermafbeelding-2022-08-29-om-14-56-31.png

Hur bedömer du att konjunkturen utvecklas under 2023?

  Konjunkturen är väldigt bra eftersom en stor del av vår verksamhet är i norra Sverige. Den gröna omställningen som pågår i vår region gör att konjunkturen här nog aldrig varit så bra som nu, mig veterligen. Vi är också verksamma i Mälardalen, där kanske konjunkturen mattas av under 2023. Men den stannar inte upp helt. Sammantaget ser 2023 onekligen bra ut för mark- och anläggning. Vi har också nya Norrbotniabanan mellan Umeå och Luleå, 27 mil järnväg och det är bara i sin linda ännu, det är mycket jobb kvar på den.

Vilka är de största utmaningarna de kommande åren?
 – För oss är kompetensförsörjningen problematisk, det är både på tjänstemanna- och kollektivsidan. Det kan bli ett hinder för fortsatt tillväxt, det är generellt ett problem för branschen. Vi behöver bland annat fler maskiner och fler förare. Vi har också materialbrist på grund av världsläget, som armeringsjärn, leveranserna på beställningar är osäkra och därmed blir det svårare att planera projekten. Bristen på material påverkar också priserna. Priset på till exempel armering har stigit kraftigt. Sedan är kanske den viktigaste frågan - vad som händer med Cementa? Om de inte får sitt tillstånd till fortsatt produktion på Gotland, ja då stannar byggnationen i Sverige.

Hur tycker du att branschen bör möta problemen? 

 – Vi hoppas på ett avslut på Rysslands krig. När det gäller kompetensförsörjningen så genomförs riktade kampanjer mot universitet och yrkesskolor. Men ibland kanske man skjuter över målet – alla behöver inte vara civilingenjörer. Vi kan rekrytera mer från yrkesgymnasierna och ge egna riktade utbildningar inom företaget. När det gäller materialbristen är det inte mycket vi kan göra utan vi får bli bättre på att förhålla oss till situationen med längre leveranstider. Men viktigast är att det blir en lösning för Cementa.

 

 schermafbeelding-2022-08-29-om-14-56-46.png

 

Vilka är de största utmaningarna för branschen de kommande åren ur ett hållbarhetsperspektiv? 

  Man får skilja på kort och lång sikt. Om vi tar det som är nu så är det klimatprestanda. Att utveckla ett enkelt och branschgemensamt sätt att mäta klimatprestanda på material, tjänster och entreprenader när vi genomför projekt. Där har vi idag ännu inte några riktigt bra verktyg för mätningar. Där vill jag att vi om några år ska ha enkla branschgemensamma digitala verktyg som mäter klimatavtrycket var varje enskild komponent i ett byggprojekt. På lång sikt handlar det om att återanvända det material som finns, att bli bättre på återbruk och återanvändning. Det är en viktig sak som det pratas mycket om i branschen. Materialen kommer att ta slut så därför blir återbruk allt viktigare samtidigt som vi undviker de största utsläppsposterna från materialtillverkningen.

 


Hur tycker du branschen bemöter tankarna om hållbarhet och utmaningarna? 

 – Jag tycker branschen agerar jättebra. Det sker otroligt mycket bra just nu inom bygg. Många initiativ tas dock ovetande om varandra och det pågår parallell utveckling. Skulle vi bli bättre på att kommunicera och samordna våra utvecklingsinsatser så skulle vi som bransch få ut mer av den starka utvecklingskraft som finns. 

 

schermafbeelding-2022-08-29-om-14-57-06.png
Hur kombineras ekologisk hållbarhet med bra ekonomi? 

  Det står inte i kontrast till varandra, hållbara lösningar behöver inte kosta mer, dessutom går resurseffektivitet helt i linje med ekonomisk effektivitet. Hållbarhet genomsyrar idag alla leden och man går inte bara på pris utan kravnivån utöver pris höjs hela tiden. Våra Kunder efterfrågar alltmer hållbarhet såväl socialt som ekologiskt och ekonomiskt och det är ingen skillnad på privata och offentliga beställare.

 

 

Vad är din bild av hur konjunkturen kommer att utvecklas under 2023?
  Bilden är tyvärr ganska mörk: Vår senaste konjunkturprognos visar att bygginvesteringarna kommer att minska med drygt 11 procent, sett över hela prognosperioden. Det har främst sin grund i den överhängande risken för akut cementbrist i Sverige. Vi bedömer att sysselsättningen inom byggindustrin vänder ner och börjar visa negativa tillväxttal. Bygg- och anläggningssektorn påverkas också den av höjd inflation och osäkerhet till följd av Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Bristen på komponenter, skenande råvarupriser och en akut energikris kommer att hämma produktionen. Våra experter bedömer att BNP-
tillväxten landar på blygsamma 0,3 procent 2023. Det kommer att drabba bostadsbyggandet, hindra nödvändiga investeringar i t ex infrastruktur och påverka människors privatekonomi negativt. 

 


Vilka är de största utmaningarna för branschen de kommande åren och hur tycker du att branschen bör möta dem? 

   Vi har många utmaningar; inte minst bristen på kompetent arbetskraft. Vår förmåga att attrahera nya medarbetare beror på hur framtidsutsikterna för branschen ser ut, men också på förutsättningarna för yrkesutbildning på alla nivåer och möjligheterna att yrkesväxla. Vi jobbar kontinuerligt med att föra dialog med beslutsfattare på olika nivåer för att vässa innehållet i Bygg- och anläggningsprogrammet och att öka satsningarna på yrkesutbildning. Sverige behöver yrkeskunniga inom alla områden!