Dela den här artikeln:

28. feb. 2018

|

Livsstil

Tipset: Satsa på dig själv!

Journalist: Anette Karlsson

Investera i dig själv i dag för att vara attraktiv på arbetsmarknaden i morgon. Det är viktigare än någonsin att kunna förstå sitt värde för att öka sina möjligheter. Ett bra sätt att hålla sig uppdaterad är till exempel att delta i olika kompetensutvecklande utbildningar.

För att konkurrera med andra som har liknande utbildningar och arbetslivserfarenheter som du kan strategiska val i form av vidareutveckling vara det som är avgörande för en arbetsgivare. Hur du ska gå tillväga och vem som ska finansiera det hela beror förstås på din situation. Kompetensutveckling sker egentligen i varje situation du utmanar dig själv att lära dig något nytt genom studier, kurser, praktik eller i det dagliga livet som till exempel sociala färdigheter. Att kunna använda dig av dina erfarenheter och tillgångar i praktiken är det som gör dig attraktiv på arbetsmarknaden. 

I bland kan det vara svårt att se vad du behöver uppdatera. Då finns det naturligtvis hjälp att få från professionella rådgivare av olika slag. Det kan faktiskt vara en god idé om du känner att du kört fast och behöver någon som ser på din situation mer objektivt som ger dig en knuff framåt. 

Med rätt kompetens är det dessutom lättare att få jobbet du verkligen vill ha, eventuellt byta karriär eller säkerställa din nuvarande plats. Är du anställd och känner att du vill vidareutveckla dig kan du motivera det genom att visa att det även stärker företagets konkurrenskraft. Det finns egentligen ingen lag som ger dig rätt till kompetensutveckling, men det brukar ligga i arbetsgivarens intresse att se till att de anställda utvecklas. Är du facklig medlem finns det olika möjligheter att söka stöd för studier och kurser. 

Caroline Wiklund är coach på Unionen. I sitt arbete kommer hon i kontakt med många som vill ha tips på hur de ska vidareutveckla sig. Hennes allmänna råd är att göra en analys av vart du befinner dig och vart du vill ta dig. – I dag finns det otroliga möjligheter att kompetensutveckla sig via webben. Till exempel sajter där du kan återfinna hela kurser, till och med utbildningar från universitet runt om i världen. I princip kan du sitta vart du vill, när du vill och fylla på dina kunskaper inom vilket område du vill. Du kan få diplom, certifikat och även kandidatexamen utifrån egna studier på nätet. 

Ett annat hett tips är att hålla dig uppdaterad på LinkedIn. Det är en guldgruva med massor av värdefulla kontakter som kan leda till nya spännande vägar och möten. – En viktig aspekt för de allra flesta av oss är att vårda och utveckla våra nätverk. Ett tips är att undersöka vilka möjligheter det finns genom ditt nätverk för att få tillgång till en mentor som kan följa dig en bit på vägen. Numera är det inte per automatik så att en äldre, erfaren, person agerar mentor åt en ”rookie”, utan många yngre med exempelvis digital expertkompetens agerar mentorer åt erfarna personer i olika branscher. I dag tycks också allt fler med expertkompetens inom ett visst område efterfrågas och färre generalister än tidigare. 

De flesta behöver se över sin jobbsituation, menar Caroline. Det som funkar i dag kanske inte är lika gångbart om några år, vilket kräver ny kompetens. – Framtiden är nu, den är redan här. Bland annat kommer många att behöva ha en annan typ av kompetens inom det digitala området för att kunna utföra sina arbetsuppgifter framgångsrikt.

5. apr. 2024

|

Livsstil

Tre frågor till Lotta Sörlin, forskningskoordinator, Jernkontoret

**Vad är materialvetenskap och hur kan man studera det?** –Materialvetenskap är läran om material och dess egenskaper. Det är en bred vetenskap som innehåller mycket kemi, fysik, teknik och matematik, men även mjukare ämnen som produktförståelse samt design- och användarperspektiv. Man kan studera materialvetenskap på nästan alla tekniska högskolor i Sverige. Det finns dels ingenjörsutbildningar som helt fokuserar på materialvetenskap, dels ingenjörsprogram där du kan välja materialvetenskap som inriktning. Inom materialvetenskapen kan man i sin tur inrikta sig mot olika typer av material, till exempel metaller. **Varför anser du att man bör satsa på att studera materialvetenskap, vad gör det till en bra framtidsinvestering?** –Behovet att utveckla befintliga och nya material finns inom många branscher och samhällsområden, inte minst för att lösa morgondagens energi- transport- och miljöproblem. Framöver väntas dessutom brist på många olika typer av material, där de som kan använda material smartast vinner. Har du kompetens att förstå och maximera materialens prestanda med minsta möjliga materialåtgång har du en tydlig konkurrensfördel på arbetsmarknaden. Framtidens utmaningar kommer till stor del att lösas av dem som kan utveckla de starkaste, lättaste och mest flexibla produkterna där rätt material används på rätt plats. **Hur ser behovet av personer med materialvetenskapskompetens ut, vilka karriärmöjligheter väntar personer som väljer att studera materialvetenskap?** –Möjligheterna för den som kan material är nästintill oändliga på framtidens arbetsmarknad. Att utveckla nästa generations material är kreativt, viktigt och spännande och erbjuder dessutom många olika utvecklingsvägar för såväl generalister som specialister. Personer med rätt kompetens för att vara med och utveckla framtidens innovativa materiallösningar är mycket efterfrågade i industrin. Karriärmöjligheterna finns dessutom i hela landet.