Dela den här artikeln:

5. apr. 2024

|

Livsstil

Tre frågor till Christian Lundell, vd på Nordiska Textilakademin

Varför ska jag satsa på att utbilda mig inom textil och mode? −Textil- och modeindustrin befinner sig mitt i en spännande transformation från fast fashion till slow fashion, med ett tydligt ökat fokus på hållbarhet, kvalitet och lång livslängd. Denna omställning medför ett omfattande behov av nya och kompetenta medarbetare. Textil- och modeindustrin är dessutom en bransch som befinner sig i ständig rörelse. Om man trivs med att arbeta i en bransch som präglas av puls, trender och förändring så är modebranschen ett riktigt bra val.

Vilka är fördelarna med att gå en yrkeshögskoleutbildning på Nordiska Textilakademin? −Vi är Nordens enda yrkeshögskola som är specifikt inriktad på denna bransch. YH är den enda utbildningsform som baseras på de kompetenser företagen efterfrågar. Våra utbildningar är ett snabbspår in i branschen, nästan 90 procent av våra studerande får jobb i branschen direkt efter examen.

Hur ser framtiden ut för svensk textil- och modeindustri? −Vi går mot en sundare konsumtion av kläder och efterfrågan på kvalitetsvarumärken ökar. Exporten av svenskt mode ökar stadigt och Sverige har en stark position på den globala modemarknaden, inte minst i outdoorsegmentet. Framtiden ser onekligen ljus ut för svensk textil- och modeindustri.

5. apr. 2024

|

Livsstil

Tre frågor till Lotta Sörlin, forskningskoordinator, Jernkontoret

**Vad är materialvetenskap och hur kan man studera det?** –Materialvetenskap är läran om material och dess egenskaper. Det är en bred vetenskap som innehåller mycket kemi, fysik, teknik och matematik, men även mjukare ämnen som produktförståelse samt design- och användarperspektiv. Man kan studera materialvetenskap på nästan alla tekniska högskolor i Sverige. Det finns dels ingenjörsutbildningar som helt fokuserar på materialvetenskap, dels ingenjörsprogram där du kan välja materialvetenskap som inriktning. Inom materialvetenskapen kan man i sin tur inrikta sig mot olika typer av material, till exempel metaller. **Varför anser du att man bör satsa på att studera materialvetenskap, vad gör det till en bra framtidsinvestering?** –Behovet att utveckla befintliga och nya material finns inom många branscher och samhällsområden, inte minst för att lösa morgondagens energi- transport- och miljöproblem. Framöver väntas dessutom brist på många olika typer av material, där de som kan använda material smartast vinner. Har du kompetens att förstå och maximera materialens prestanda med minsta möjliga materialåtgång har du en tydlig konkurrensfördel på arbetsmarknaden. Framtidens utmaningar kommer till stor del att lösas av dem som kan utveckla de starkaste, lättaste och mest flexibla produkterna där rätt material används på rätt plats. **Hur ser behovet av personer med materialvetenskapskompetens ut, vilka karriärmöjligheter väntar personer som väljer att studera materialvetenskap?** –Möjligheterna för den som kan material är nästintill oändliga på framtidens arbetsmarknad. Att utveckla nästa generations material är kreativt, viktigt och spännande och erbjuder dessutom många olika utvecklingsvägar för såväl generalister som specialister. Personer med rätt kompetens för att vara med och utveckla framtidens innovativa materiallösningar är mycket efterfrågade i industrin. Karriärmöjligheterna finns dessutom i hela landet.