Dela den här artikeln:

5. mars 2024

|

Livsstil

Västerbottens besöksnäring – föregångare i hållbar omställning

NORRA SVERIGE GENOMGÅR för närvarande en historisk grön omställning och besöksnäringen är inget undantag. Sedan flera år tillbaka finns ett samlat initiativ för hållbar turism i Västerbotten. Genom metoden Västerbotten Experience arbetar region, destinationer, kommuner och fler än 100 företag tillsammans för att utveckla en mer hållbar besöksnäring.

Redan 2015 togs beslutet på Västerbotten Turism att använda Global Sustainable Tourism Councils (GSTC) globala, beprövade och väletablerade kriterier för hållbar turism som är kopplade till Agenda 2030, som metod för att hjälpa regionens besöksnäringsföretag, kommuner och destinationer i deras hållbarhetsarbete. Metoden handlar om att utifrån kriterierna analysera, identifiera förbättringsåtgärder och följa upp det enskilda hållbarhetsarbetet. Utifrån GSTC och med tillägg av lokala kriterier har Västerbotten Experience utvecklats till det som idag är en plattform med verktyg och vägledning för utveckling av långsiktigt hållbara verksamheter. Tillsammans med lokala destinationsorganisationer utvecklas metoden som bygger på analys och uppföljning, samt erbjudande om kompetensutveckling.

METOD FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING –Genom att arbeta tillsammans med lokala rådgivare som vi har utbildat ser vi till att kompetensen förblir i regionen. Detta har inte bara gett oss ett strategiskt och systematiskt tillvägagångssätt för hållbar turism, utan också inspirerat andra regioner och nationella organisationer som till exempel Visit Sweden, berättar Annika Sandström, Regionturismchef i Region Västerbotten.

Det arbete som görs genom Västerbotten Experience ska vara bra för besökare och boende, skapa arbeten och livskraftiga verksamheter samtidigt som de ska ske på naturens och kulturens villkor. Idag ses ofta besöksnäringen som en viktig del i samhällsomvandlingen och den bidrar starkt till platsers attraktivitet. Något som Annika Sandström menar sker i platsutvecklingen i Västerbotten.

–Den attraktionskraft som vi skapar genom det gemensamma arbetet i besöksnäringen blir också avgörande för att behålla arbetstillfällen, serviceutbud och utvecklingsmöjligheter i regionen, säger hon.

PIONJÄRER I ARBETET MED ATT UTVECKLA EN MER HÅLLBAR BESÖKSNÄRING Västerbotten ligger långt fram i arbetet med att utveckla en mer hållbar besöksnäring. Västerbotten är den enda regionen i Sverige där besöksnäring, kommuner, region och turistorganisationer samverkar utifrån en gemensam målbild som tar avstamp i globala hållbarhetskriterier. Besöksnäringens intresse för att ansluta sig till Västerbotten Experience har hittills varit stort. Antalet arrangerande företag uppgår i dagsläget till ett hundratal och fler är på gång. Det rör sig om alltifrån arrangörer av olika typer av naturupplevelser till hotell som är knutna till stora hotellkedjor.

GÖR VÄSTERBOTTEN TILL EN ÄNNU ATTRAKTIVARE PLATS Under slutet av 2023 har ytterligare steg tagits för att stärka metoden Västerbotten Experience. Metoden tydliggörs och stärks genom utförligare information på webbplatsen som målgruppsanpassas till att passa företag, destinationer, kommuner, regioner och andra intressenter. Ett LinkedIn-konto har också skapats för att dela med sig av erfarenheter och tips till intressenter.

–Västerbotten Experience handlar inte om marknadsföring utan är en metod för mer hållbar besöksnäring och det är viktigt att det inte förväxlas med en certifiering menar Annika Sandström. Det handlar i stället om att vi vill bidra till att fler företag, destinationer och kommuner ska prioritera att arbeta för en mer hållbar besöksnäring och därmed bidra till att göra Västerbotten till en ännu attraktivare plats att besöka men också bo och leva på, avslutar Annika Sandström.

VILL DU VETA MER och Västerbotten Experience eller hur arbetet ser ut för en hållbar besöksnäring i Västerbotten?

**BESÖK VASTERBOTTENEXPERIENCE.SE **

5. apr. 2024

|

Livsstil

Tre frågor till Lotta Sörlin, forskningskoordinator, Jernkontoret

**Vad är materialvetenskap och hur kan man studera det?** –Materialvetenskap är läran om material och dess egenskaper. Det är en bred vetenskap som innehåller mycket kemi, fysik, teknik och matematik, men även mjukare ämnen som produktförståelse samt design- och användarperspektiv. Man kan studera materialvetenskap på nästan alla tekniska högskolor i Sverige. Det finns dels ingenjörsutbildningar som helt fokuserar på materialvetenskap, dels ingenjörsprogram där du kan välja materialvetenskap som inriktning. Inom materialvetenskapen kan man i sin tur inrikta sig mot olika typer av material, till exempel metaller. **Varför anser du att man bör satsa på att studera materialvetenskap, vad gör det till en bra framtidsinvestering?** –Behovet att utveckla befintliga och nya material finns inom många branscher och samhällsområden, inte minst för att lösa morgondagens energi- transport- och miljöproblem. Framöver väntas dessutom brist på många olika typer av material, där de som kan använda material smartast vinner. Har du kompetens att förstå och maximera materialens prestanda med minsta möjliga materialåtgång har du en tydlig konkurrensfördel på arbetsmarknaden. Framtidens utmaningar kommer till stor del att lösas av dem som kan utveckla de starkaste, lättaste och mest flexibla produkterna där rätt material används på rätt plats. **Hur ser behovet av personer med materialvetenskapskompetens ut, vilka karriärmöjligheter väntar personer som väljer att studera materialvetenskap?** –Möjligheterna för den som kan material är nästintill oändliga på framtidens arbetsmarknad. Att utveckla nästa generations material är kreativt, viktigt och spännande och erbjuder dessutom många olika utvecklingsvägar för såväl generalister som specialister. Personer med rätt kompetens för att vara med och utveckla framtidens innovativa materiallösningar är mycket efterfrågade i industrin. Karriärmöjligheterna finns dessutom i hela landet.