Deel dit artikel:

1 nov 2022

|

Industrie

Adviesbureau Q-Point houdt scherp oog op kwaliteit agri- en foodsctor

De agri- en foodsector kent een bonte verscheidenheid aan keurmerken en kwaliteitssystemen. Niet onterecht natuurlijk: daar waar voedselproductie in het geding is, willen we absolute zekerheid over de veiligheid ervan. Q-Point heeft zich als onafhankelijk adviesbureau tot taak gesteld voedselveiligheid en kwaliteitsmanagement op tal van fronten af te dekken, waarbij thema’s centraal staan als kwaliteitsmanage¬ment, voedselveiligheid, traceer¬baarheid, duurzaamheid en keten¬management.

Q-Point bestaat inmiddels bijna twintig jaar. Gedurende die periode heeft oprichter en CEO Carel Jaspers van het adviesbureau Q-Point zich wel eens afgevraagd of ooit het moment zal aanbreken dat voedselveiligheid ultiem wordt gegarandeerd. Al die jaren zijn er immers steeds meer keurmerken en kwaliteitssystemen bij gekomen. “In de complexe keten van de agri- en foodsector zullen er altijd risico’s zijn die de voedselveiligheid kunnen beïnvloeden. Het blijft continu noodzakelijk om problemen te voorkomen samen met personeel dat direct in contact staat met grondstoffen en producten. Zij maken het verschil, niet het systeem”, benadrukt Jaspers. Het adviesbureau dient hierbij voor veel klanten als klankbord, trainer en procesbegeleider voor wat betreft de deelgebieden kwaliteitsmanagement, voedselveiligheid, traceerbaarheid, duurzaamheid en ketenmanagement. Een overzicht:

Kwaliteit & voedselveiligheid

Dat thema heeft in de loop der jaren steeds meer aan belang gewonnen. Om bedrijven in dat proces te ondersteu-nen, adviseert Q-Point bedrijven in de voedselketen op het gebied van voedselveiligheid en kwaliteitsmanagementsystemen (waaronder BRC, IFS, FSSC22000, ISO9001, GMP, GlobalG.A.P.). “Van boer tot bord”, zegt Jaspers illustratief. “Mooi voorbeeld is ook het toenemend voortschrijdende toezicht wat betreft de duurzaamheid en kwaliteitseisen voor onder andere de groeten en fruit, zuivel, eieren en sierteelt sector via het ‘On the way to PlanetProof’-initiatief.” Met betrekking tot duurzaamheid spelen hier onder andere het efficiënte produceren door optimaal gebruik te maken van grondstoffen. Ook het vastleggen van CO2 in de vorm van organische stof in de bodem speelt een grote rol.

Voedselverspilling

Q-Point is bij verschillende bedrijven in de gehele voedselketen betrokken om verspilling te verminderen. Belangrijkste argument daarbij is vooral dat voedselverspilling een aantoonbaar negatief effect heeft op milieu en klimaat. De inspanning van Q-Point op dat vlak is niet onopgemerkt gebleven: zo heeft het adviesbureau in 2016 de Food Valley Award gekregen voor het succes met het verminderen van voedselverspilling in de horeca- en gastvrijheidsbranche. In opdracht van Koninklijke Burgers’ Zoo heeft Q-Point een project uitgevoerd om de hoeveelheid vermijdbare voedselverspilling in de restaurants te reduceren met vijftig procent. 

Jaspers: “Dat resultaat is vooral te danken aan een betere afstemming van uiteenlopende factoren, zoals historische gegevens, weersomstandigheden of vakantiedagen. Door beter rekening te houden met een factor als weersomstandigheden kun je beter inschatten hoe de consumptie gedurende dag zal verlopen.”

Regeneratieve landbouw

Q-Point is niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland actief, waaronder in Afrika. Wat vanuit die ervaring wordt meegenomen, is de noodzaak om de natuur als fundamenteel onderdeel van de landbouw te zien, alsmede de noodzaak voor eerlijke beloningen. 

Een meer holistische kijk draagt daaraan bij. Jaspers: “Eigenlijk moeten we niet alleen kijken naar welke grondstoffen en hulpbonnen nodig zijn en wat de te verwachten opbrengst zal zijn. Omgevingsfactoren als natuur, bodem, waterkwaliteit, stikstof en eerlijke beloning spelen net zo goed een rol. In ons werk sturen we aan op procesverbeteringen en samenwerkingen rondom deze bredere waardering van omgevingsfactoren, zoals blije boer, blije koeien en blije aarde.” 

Data

Het delen van data blijft cruciaal om voedselverspilling in te perken. Zo is uit een eigen onderzoek van Q-Point gebleken dat ongeveer 8% van het broodaanbod in de supermarkt wordt verspild. “Wat we nu doen, is het uitvoeren van een analyse om te kijken hoe we dit onderwerp betreft nog een verbeterslag kunnen realiseren.”

Jaspers tot slot: “Diverse Sustainable Development Goals (SDG’s) zoals die door de Verenigde Naties zijn geformuleerd, hebben we op verschillende onderdelen in onze aanpak geïntegreerd. Wat we nu doen, is het uitvoeren van een analyse om te kijken hoe we wat dit onderwerp betreft nog een verbeterslag kunnen realiseren.”

Meer informatie?

www.q-point-bv.nl

Gesponsord