Deel dit artikel:

8 dec 2018

|

Industrie

Annemarie van Doorn: 'De toekomst is Nu'

De aarde warmt rap op. Door ons. De mensheid heeft met alles dat we verbranden en verbruiken ervoor gezorgd dat de aarde 1 graad warmer is geworden. En de anderhalve graad nadert. 

Op het moment dat we de 2 graden aantikken, zullen complete ecosystemen verdwijnen en neemt de kans op extreme hitte en overstromingen toe. De watervoorraden nemen af en de landbouwgrond wordt minder vruchtbaar. En daaropvolgend: toenemende armoede. Het is de prijs die toekomstige generaties moeten betalen als we doorgaan zoals we nu doen. 


Het klinkt als een epische Apocalyps die we zelf langzaam voeden met CO2. Bij Dutch Green Building Council maken we ons al ruim tien jaar hard voor het verduurzamen van de gebouwde omgeving. En dat is niet zo vreemd. Die gebouwde omgeving is alleen in Nederland al verantwoordelijk voor 40% van de CO2-uitstoot. 


In het publieke debat lijkt de verantwoordelijkheid vooral bij de burger te liggen. Heeft u al zonnepanelen en ledlampen? Kijkt u al naar een warmtepomp? Heel goed, maar de meeste impact kunnen juist de grote organisaties maken met het verduurzamen van hun gebouwen. 


In welke sector je ook acteert, nú is het moment om aan de slag te gaan. Kijk niet alleen naar de businesscase van duurzaamheid. Maak verduurzaming onderdeel van je lange termijnstrategie.


De mogelijkheden om de gebouwde omgeving te verduurzamen zijn enorm. De kennis en de technologie voor het creëren van slimme en gezonde gebouwen zijn alom aanwezig. 


De financieringsmogelijkheden zijn er eveneens, sterker nog, voor gebouwen die niet duurzaam zijn, slinken ze. Banken geven aan panden met een lage duurzaamheidscore in de nabije toekomst niet meer te financieren. En ook steeds meer huurders laten een “ongezond” gebouw bewust links liggen. Vergeet daarbij niet dat een duurzaam gebouw vaak ook een gezond gebouw is en daarmee zorgt voor gelukkigere werknemers. En laten personele kosten nu voor bijna negentig procent verantwoordelijk zijn voor de operationele kosten van een bedrijf. 


Er is een nieuwe tijd aangebroken, waarin we allemaal onze verantwoordelijkheid moeten nemen en in actie moeten komen om de opwarming van de aarde een halt toe te roepen. Ik leg bewust de nadruk op moeten. Verduurzamen is geen keuze. Laten we gezamenlijk de gebouwde omgeving nú verduurzamen om te voorkomen dat toekomstige generaties het kind van onze rekening worden. 


Annemarie van Doorn, directeur DGBC

Gesponsord