Deel dit artikel:

9 dec 2022

|

Industrie

Batterijtechnologie: te belangrijk om volledig aan het buitenland over te laten

Batterijtechnologie heeft een grote rol in de energietransitie en die zal in de nabije toekomst alleen maar groter worden. Denk alleen al aan elektrische auto’s en je snapt waarom dat het geval is. Nederland moet daarom voor het verkrijgen van de batterijproducten minder afhankelijk van het buitenland worden. Zo zouden we bijvoorbeeld zelf kritische materialen uit batterijen terug kunnen winnen. Nederland op het gebied van batterijen autononomer maken is een belangrijke missie waarvoor het Battery Competence Center is opgericht. Bedrijven, kennisinstellingen en organisaties hebben daarin de krachten gebundeld. 

Het samenwerkingsverband stelt vast dat Nederland qua kennis en competenties van batterij-technologie nu achterloopt op andere landen. Het doel is om dat te verbeteren en de internationale positie zo te ver-sterken. Dat moet worden bereikt door bepaalde unieke kennis hier te ontwik-kelen en toegankelijk te maken voor Nederlandse industrie. 

“Als dat lukt, verschaffen we onszelf een technologische voorsprong, worden we minder afhankelijk van het buitenland en verbeteren we onze eigen concur-rentiepositie sterk. Uiteindelijk levert dat werkgelegenheid op.” Dat zegt René Vounckx, chief technology officer bij VDL Nedcar. Dat is een van de bedrijven die onderdeel uitmaken van het Battery Competence Center. 

Vounckx vindt het belangrijk om meer bewustzijn te creëren voor het belang van batterijtechnologie. “In de landen om ons heen is dat bewustzijn vaak al meer aanwezig, dus als we twee keer met onze ogen knipperen kunnen we misschien al te laat zijn. We moeten niet naïef zijn en hebben snel een nationale actieagenda nodig. Anders lopen we achter de feiten aan.” 

Dat kan volgens Vounckx invloed hebben op de Nederlandse arbeidsmarkt. “Strate-gische autonomie is iets dat je moet nastre-ven om werkgelegenheid te behouden, en te versterken. Je kunt wel zeggen dat we iets gewoon uit Azië of Amerika kunnen halen, maar uiteindelijk wordt onze kennisachter-grond dan te groot, terwijl de wereldecono-mie een bepaalde afslag neemt.” 

“Wij hebben in Nederland talloze belangrijke bedrijven die het product batterij als kerncomponent hebben”, vervolgt Vounckx. “Dan is het een te groot risico als je voor een essentieel onderdeel - dat nodig is om je sector draaiende te houden - op andere landen moet vertrouwen. Batterijtechnologie wordt simpelweg te belangrijk om het op zijn beloop te laten.” 

Vounckx pleit ervoor om kennis en mid-delen goed te gaan organiseren, zodat Nederland beter is voorbereid op de toe-komst. Volgens de VDL’er liggen er met name kansen in het hergebruiken van essentiële grondstoffen van batterijen. “Het buitenland zit daarin ook niet stil, dus om niet achterop te raken moeten we dit snel oppakken. Een publiek-pri-vate samenwerking is daarvoor nodig. Overheid en bedrijfsleven investeren dan gezamenlijk in het ontwikkelen van ken-nis en competenties die hiervoor nodig zijn. Ja ook de overheid, want dit is in het algemeen belang.” 

“Als het allemaal slaagt, betekent dat overigens niet dat we straks ineens zelf batterijen maken”, verduidelijkt Vounckx. “Maar hopelijk zorgt het er wel voor dat we batterijpakketten gaan recyclen, samenstellen en assembleren. Dat is een aantrekkelijk businessmodel, waarmee we onze economie een boost kunnen geven. Mede daarom is het logisch om hier met zijn allen in te investeren.”

Gesponsord