Deel dit artikel:

1 mrt 2018

|

Maatschappij

BHV overal en altijd

Overal en altijd hulp om ons heen. We rekenen er gewoon op dat we direct worden geholpen wanneer ons iets overkomt, toch? Hoe vanzelfsprekend is dat eigenlijk?

Over het algemeen kunnen we constateren dat in de afgelopen decennia, sinds de wettelijke verplichtstelling in 1994, de bedrijfshulpverlening (BHV) ondertussen overal wel is geregeld. Wel zien we dat er bij vooral grote(re) organisaties, bedrijven en instellingen meer aandacht is voor het op orde hebben en houden van hulpverlening. Met aandacht hebben voor bedoel ik hier tijd, geld én als onderdeel van de bedrijfsvoering. Een BHV-organisatie die goed op orde is, dus met regelmaat getraind en geoefend wordt, betekent veel meer voor een organisatie dan slechts het beschikken over de wettelijk vereiste hulpverlening. Hoewel je hier misschien niet direct aan denkt, draagt de BHV’er bij aan het borgen van de bedrijfscontinuïteit. De BHV’er kijkt door zijn opleiding en ervaring anders naar risico’s. Door deze op tijd te melden en actie te ondernemen werkt dit preventief. De kans op ongevallen wordt kleiner en als er toch wat gebeurt, draagt de BHV’er bij aan het beperken van de gevolgen. Voor kleinere ondernemers blijft het lastig om geld te investeren in iets wat misschien nooit nodig is. Toch loont het om eens in kaart te brengen en uit te rekenen wat onder de streep voordeliger is: preventie versus een calamiteit met alle consequenties van dien.

 

Spoedeisende Hulp is blij

Door de bezuinigingen die ook de professionele hulpverleners raken, worden de responstijden van professionele hulpverleners langer. Er zijn legio voorbeelden voorhanden waar de professionals na aankomst de BHV’ers ‘slechts’ assisteren en soms ook – hoe geweldig is dat! - onverrichter zake weer terug kunnen keren naar hun standplaats, omdat de bedrijfshulpverleners daadkrachtig hebben gehandeld bij bijvoorbeeld een beginnende brand. Spoedeisende afdelingen zijn in hun nopjes wanneer een slachtoffer op hun tafel beland, dat al door de BHV goed is behandeld. De SEH kan meteen aansluiten op het ‘professionele’ voorwerk door de BHV. Professioneel tussen aanhalingstekens omdat we ons nog altijd moeten realiseren dat het bij BHV om een voorpostfunctie voor de professionals gaat, in die o zo belangrijke allereerste minuten. Zorgzame, betrokken vrijwilligers die mind you wél letterlijk het verschil kunnen betekenen tussen leven en dood.

 

Maatschappij profiteert van BHV

Als we het rationalistisch en financieel bekijken levert een goed getrainde BHV’er een brede (maatschappelijke) win-winsituatie op: voor het slachtoffer, de werkgever, de hulpverlener, de verzekeraar en de maatschappij. Onnodig om te zeggen dat het meest belangrijk van alles het voorkomen van persoonlijk leed in welke vorm dan ook is. Leed dat iemand waar dan ook, binnen de eigen werkomgeving of op straat  kan treffen. 

 

“Ik doe het ook voor jou”

Daar vraagt de landelijke Dag van de BHV sinds 2012 aandacht voor. Het feit dat nog niet iedereen zich realiseert dat er overal en altijd hulp om hem heen is. Besef dat die hulp er is, waardering ervoor én support om het mogelijk te maken, dat is waar Dag van de BHV voor staat. Dag van de BHV vraagt aandacht voor het feit dat de bedrijfshulpverleners, die door – en in eerste instantie voor – de eigen organisatie worden opgeleid, van zeer groot belang zijn voor onze maatschappij en een grote impact hebben op de hulpverlening op straat, in het verkeer, in winkels, in treinen en op sportvelden. 24/7 x 52 = 365. Om ambassadeur Erik Akerboom te citeren: “De BHV’er is van vitaal belang. Zeker als het er tijdens die alles bepalende eerste minuten op aankomt.”

 

Sylvester Bennema

Dag van de BHV

Gesponsord