Deel dit artikel:

22 mrt 2024

|

Industrie

Bouwen aan toekomstig verdienvermogen

Journalist: Mark Courage

In de snel veranderende wereld van technologie en industrie speelt digitalisering een cruciale rol bij het vormgeven van de economie van de toekomst. Voor Nederland is het omarmen van digitale transformatie en future industryinitiatieven essentieel in het streven naar meer strategische autonomie en het versterken van onze concurrentiekracht in de mondiale arena.

Het mkb, inclusief startups en scale-ups, is een belangrijke motor van de Nederlandse economie en vormt de kern van innovatie en creativiteit. Om de veerkracht en groei van het mkb te waarborgen, moeten we hen helpen de kansen van digitalisering en future industry te benutten. Maar ook voor het grootbedrijf is er werk aan de winkel.

Digitalisering is veel meer dan alleen een technologische verandering; het is een noodzakelijke cultuurverandering. Het stelt bedrijven in staat hun processen te optimaliseren, gegevens gestuurde beslissingen te nemen en nieuwe kansen te ontdekken in een dynamische wereld die steeds meer gedreven wordt door geavanceerde technologieën. Bedrijven moeten de mogelijkheden die deze technologische vooruitgang biedt omarmen. Of het nu gaat om het implementeren van slimme productieprocessen, het verbeteren van de klantbeleving met e-commerce, of het benutten van AI of digital twinning om bedrijfsprocessen disruptief te verbeteren. Door deze technologieën stap voor stap te omarmen, kunnen bedrijven productieprocessen efficiënter maken, de arbeidsproductiviteit verhogen en klanten een hogere kwaliteit bieden. Cruciaal in een concurrerende extreem dynamische wereldmarkt.

Future industry maakt het ook mogelijk nieuwe bedrijfsmodellen te creëren en de concurrentiepositie van Nederland te versterken. Een belangrijke voorwaarde in het streven naar meer strategische autonomie. Door onze afhankelijkheid van buitenlandse technologieën te verminderen en onze eigen digitale competenties te versterken, kunnen we onze nationale veiligheid beter beschermen en economische weerbaarheid vergroten. Strategische autonomie betekent niet dat we ons moeten afsluiten van internationale samenwerking. Het betekent dat we in staat zijn onze eigen koers te bepalen en te handelen in het belang van Nederland en Europa.

Ik hoop dat deze publicatie ondernemers inspireert om de kansen van future industry te omarmen. Samen kunnen we bouwen aan een veerkrachtige en innovatieve economie voor Nederland, en zo ons land blijven positioneren als een wereldwijd epicentrum van vooruitgang en innovatie. Door gezamenlijke inspanningen kunnen we de toekomst met vertrouwen tegemoet treden.

Gesponsord