Terug naar Actemium

Deel dit artikel:

5 jul 2024

|

Gesponsord

De urgentie achter de essentiële samenwerking in groene waterstof voor een duurzame industrie!

De energietransitie is in volle gang en groene waterstof speelt hierin een cruciale rol. Bij de industriële dienstverlener Actemium zijn ze hier hard aan de weg aan het timmeren. Er ligt een dringende noodzaak voor industriële productiebedrijven om binnen 15 à 20 jaar te verduurzamen. Ondanks de technologische vooruitgang zijn er nog aanzienlijke uitdagingen die moeten worden overwonnen. In dit artikel worden vijf belangrijke uitdagingen besproken en wordt de nadruk gelegd op de noodzaak van samenwerking binnen de keten om deze te overwinnen.

Sense of urgency Van plantmanagers tot operationeel managers en technici; iedereen binnen de industrie voelt de urgentie om te verduurzamen. Deze urgentie stimuleert de ontwikkeling van waterstoftoepassingen. Dankzij technologische vooruitgang zijn er al veel mogelijkheden, en er komen steeds meer bij. Dit enthousiasme wordt gedeeld door experts binnen de internationale organisatie van Actemium, wat een positieve impuls geeft aan duurzame waterstofprojecten wereldwijd.

Vijf uitdagingen voor groene waterstof Gebrek aan kennis en specialisten De productie en toepassing van groene waterstof door middel van elektrolyse is een relatief nieuwe ontwikkeling die onder grote druk staat. Veel betrokken partijen, zoals overheden, netwerkbeheerders en opleidingsinstituten, hebben nog onvoldoende kennis en specialisten. Dit vraagt om het aantrekken van nieuw talent en het bijscholen van huidig personeel om hen vertrouwd te maken met de nieuwste technologieën en toepassingen voor een veilige en kwalitatieve uitvoering.

Ontbrekende infrastructuur Elektrolyse speelt een cruciale rol in de productie van groene waterstof, waarvoor veel groene stroom nodig is. Hoewel de productie van groene stroom door zon en wind toeneemt, is dit nog niet voldoende om de industrie volledig te verduurzamen. Er is een aanzienlijke uitbreiding van de groene stroomproductie nodig. Daarnaast moet er geïnvesteerd worden in de infrastructuur voor het transport en de opslag van waterstof waar momenteel hard aan gewerkt wordt. Dit omvat de aanleg van pijpleidingen en opslagfaciliteiten die veilig en efficiënt zijn.

Onvoldoende aansluitcapaciteit Naast de productie van groene stroom is het transporteren ervan een uitdaging vanwege de congestieproblematiek van het elektriciteitsnet. Innovatieve oplossingen, zoals de productie van groene waterstof offshore en het transport via leidingen, kunnen helpen deze uitdaging te overwinnen. Daarnaast zijn er initiatieven om vloeibare groene waterstof of groene ammonia te importeren vanuit andere landen. Deze import kan een tijdelijke oplossing bieden totdat de binnenlandse productiecapaciteit voldoende is uitgebreid.

De business case De financiële haalbaarheid van duurzame waterstofinvesteringen hangt af van vele factoren. Momenteel zijn deze business cases vaak nog afhankelijk van overheidssubsidies, omdat de kosten van groene waterstofproductie zonder subsidies te hoog zijn. Desondanks spelen deze investeringen een cruciale rol in het reduceren van CO2-emissies, wat leidt tot investeringen van grote eindgebruikers en huidige waterstofproducenten. Het is belangrijk dat bedrijven samenwerken met overheden en financiële instellingen om gunstige voorwaarden te creëren voor investeringen in groene waterstof.

Verschil van mening Er zijn verschillende meningen over welke technologische oplossingen het beste passen bij specifieke vraagstukken en bevinden vele oplossingen nog in een prototype fase. Dit kan per toepassing sterk verschillen en hoort bij het huidige ontwikkelingsstadium van waterstoftechnologie. Het is raadzaam om de expertise van specialisten in te roepen om de meest effectieve oplossingen te vinden. Door samen te werken en kennis te delen, kunnen bedrijven en andere stakeholders tot een consensus komen over de beste aanpak voor de implementatie van groene waterstof.

Samenwerking in de keten Ondanks deze uitdagingen blijven ondernemingen en overheden investeren in duurzame waterstofprojecten. Samenwerking binnen de keten, van producent tot afnemer, is essentieel om op de lange termijn een gezonde business case te realiseren. Deze samenwerkingsverbanden zullen doorslaggevend zijn in de waterstoftransitie en zorgen ervoor dat duurzame waterstof binnen tien jaar de standaard wordt.

De energietransitie vereist een gezamenlijke inspanning van alle betrokken partijen. Door kennis te delen, infrastructuur te verbeteren en innovatieve oplossingen te omarmen, kan de industrie de uitdagingen van groene waterstof overwinnen. Samenwerking binnen de keten is de sleutel tot succes en zal de weg vrijmaken voor een duurzame toekomst. Bedrijven kijken hierbij niet alleen naar hun eigen belangen, maar ook naar de bredere impact van hun acties op de gehele keten. Dit holistische perspectief zal ervoor zorgen dat de voordelen van groene waterstof maximaal worden benut en dat de industrie als geheel vooruitgang boekt richting een duurzamere toekomst.

Neem contact op met onze waterstofexpert Koen Staffeleu, Director Business Development & Hydrogen bij Actemium, volgt de ontwikkelingen op het gebied van groene waterstof op de voet. Koen Staffeleu: “Ik hoor graag jouw ideeën over groene waterstof en de kansen voor jouw bedrijf. Deel ook in onze ervaringen en neem contact met me op via LinkedIn of [email protected].”

Gesponsord