Deel dit artikel:

31 mei 2022

|

Economie

Diversiteit is geen doel op zich, het is een middel om continu beter te worden

Globalisatie – heden & toekomst
Tal van recente mondiale ontwikkelingen rechtvaardigen vraagtekens bij de globalisatie van de afgelopen vijftig jaar. Hedendaagse supply chains zijn complex. Én blijken soms kwetsbaar. Onze klanten opereren echter inter-nationaal, vandaag en in de toekomst. Multina-tionals reageren op de disruptieve ontwikke-lingen van de afgelopen jaren. Digitalisering en de adoptie van nieuwe technologie vereisen een uniforme, grensoverschrijdende aanpak. Ze hebben niet langer lokale IT-managers die met wisselend succes hun eigen IT-strategie bedenken en uitvoeren. Standaardisatie en centralisatie zijn en blijven drijvende krachten om effectief de voordelen van technologie te kunnen benutten. Om te kunnen groeien. Om relevant te blijven.

Technologie consumptie verandert én verplaatst
Al jaren wordt gesteld dat IT-hardware een commodity is geworden. Tot op zekere hoogte is dit correct. Door cloud is de consumptie van IT veranderd. Maar daarmee is het belang van infrastructuur niet afgenomen. IT beweegt zich juist ook fysiek dichter richting gebruiker, rich-ting business proces. IT in het hart van complexe productielijnen, IT als drijvende kracht voor efficiëntie, optimalisatie, met voorspellende gaven bijvoorbeeld capaciteitsplanning of onderhoudswerkzaamheden. “Dit zijn ont-wikkelingen die de significante groei van ons bedrijf verklaren”, vertelt Martijn Niessen, CEO Exellyn. “Ons vermogen om klanten daadwer-kelijk wereldwijd te ondersteunen op het gebied van IT-implementatie maakt het verschil.”
Het leveren, implementeren en beheren van IT-oplossingen op minder vanzelfsprekende plekken in de wereld is complex. “Het vereist kennis en kunde, creativiteit en flexibiliteit. Wij zijn door schade en schande wijs geworden. Aandacht voor details is essentieel, zonder de creativiteit te verliezen. Productielocaties honderden kilometers van een hoofdstad in Azië komen qua condities niet overeen met een modern Westers datacenter. Dit vereist extra checks op de benodigde infrastructuur. Deze expertise is niet beschikbaar in een vierdelige online cursus. Het vereist mensen met een grenzeloze can-do mentality met oog voor detail”.

Cultuur & diversiteit – even noodzakelijk als complex

Niessen is duidelijk over de bedrijfscultuur. “In onze organisatie staan human capital en onze bedrijfscultuur centraal. Deze bedrijfscultuur proberen we ook zoveel mogelijk te integreren in onze samenwerking met lokale partners en de interactie met onze klanten. Wij vinden het heel belangrijk dat iedereen in ons ecosysteem zich heel goed thuis voelt bij wie wij zijn. ” Exponentiele groei als organisatie betekent ook exponentieel meer complexiteit waar het gaat om het behouden van de unieke kenmerken van je bedrijfscultuur. Niessen: “In de beginfase heb je zelf directe invloed op alles en iedereen. Je bent overal van op de hoogte.”

We hebben inmiddels een organisatie waar dit niet langer haalbaar is, je moet loslaten, afstand nemen. Maandelijks meerdere nieuwe collega’s verwelkomen betekent een enorme instroom aan nieuwe ideeën en energie. Het enorme aantal verschillende nationaliteiten binnen onze organisatie is een prachtige afspie-geling van het internationale karakter van onze business. Die diversiteit wil je, moet je stimule-ren en tegelijkertijd wil je de essentie van onze cultuur meegeven.
Om die reden hebben we een paar jaar gelden een blueprint gemaakt. We hebben vastgelegd wat ons DNA is. Hoe gaan we met elkaar om en hoe gaan we nu met onze klanten om? Onze diversiteit is een groot goed. Die diversiteit is geen doel op zich, het is een middel om continu beter te kunnen blijven worden. 25 nationalitei-ten en even zoveel gesproken talen, een jonge demografie in een IT bedrijf waar alle sexe bijna evenredig vertegenwoordigd zijn, levert ongelofelijk veel energie op. Die moet met de juiste communicatie in de juiste banen leiden voor een optimale samenwerking. In het werven van nieuwe collega’s is één gemeenschappelij-ke noemer essentieel: we zoeken altijd mensen met een focus op beter worden. Mensen die niet zomaar de status quo accepteren. Pro-cessen dragen bij aan het soepel runnen van onze business. Maar, het zijn onze mensen die elke dag weer streven naar mogelijkheden om zaken te optimaliseren. Onze collega’s maken het verschil.

 

schermafbeelding-2022-05-30-om-10-55-04.png 
 MARTIJN NIESSEN CEO Exellyn 

Gesponsord