Deel dit artikel:

25 nov 2022

|

Industrie

”Durf te investeren in zonne-energie, want het is gewoon noodzakelijk”

Journalist: Eoin Hennekam

Al twintig jaar is algemeen directeur van Holland Solar, Wijnand van Hooff, actief binnen de energiesector. Met de ervaringen die hij heeft opgedaan en kijkend naar de huidige ontwikkelingen omtrent de energietransitie concludeert hij: ”We zijn al een heel eind gekomen, maar we moeten nog veel sneller dan voorheen.” Hoe ziet het toekomstige energiesysteem eruit en welke rol spelen zonne- en windenergie daarin? 

Het is goed dat zonne-energie inmiddels niet meer weg te denken is uit ons energiesysteem, benadrukt Van Hooff. “In de laatste jaren is het gebruik van zonne-energie verhonderdvoudigd. De andere kant van het verhaal is dat we hiermee slechts tien procent van de elektriciteitsvoorziening kunnen afdekken. We mogen best trots zijn, maar realiseren ons terdege dat er nog veel meer zonne-energie nodig is.” 

De opties voor duurzame elektrificatie van de maatschappij zijn beperkt. “Voor het opwekken van duurzame elektriciteit zijn wind en zon de twee meest geschikte bronnen. Ik verwacht dat de rol van wind- en zonne-energie in de nabije toekomst heel groot wordt. En ook de combinatie van die twee wordt essentieel, omdat ze in het kader van weersverwachtingen vaak complementair zijn aan elkaar. Bij slecht weer waait het over het algemeen harder en op zonovergoten dagen is de wind vaker beperkt, zo vullen de twee elkaar perfect aan. Op basis van jaarpatronen is overigens goed in te schatten hoeveel wind- en zonne-energie er jaarlijks is op te wekken. Daarmee is de productie van wind- en zonne-energie veel voorspelbaarder dan de meeste mensen denken.” 

De vraag naar duurzame elektriciteit zal de komende jaren veel sneller toenemen dan eerder werd gedacht. “In het huidige energiesysteem is zonne-energie zoals gezegd goed voor de opwek van tien procent van de elektriciteitsvoorziening. Maar als de maatschappij verder elektrificeert zal de elektriciteitsvoorziening ook mee moeten groeien”, aldus Van Hooff. In het klimaatakkoord werd nog uitgegaan van een elektriciteitsvraag in 2030 van 120 TWh. Inmiddels is de verwachting dat de elektriciteitsvraag in Nederland in 2030 zal uitkomen op meer dan 200 TWh. Naast elektrificatie van de industrie zal er tegen die tijd veel meer elektrisch vervoer zijn en zullen veel meer woningen met warmtepompen verwarmd worden. Om invulling te geven aan die extra vraag zal er dus nog veel meer wind-en zonnestroom nodig zijn. 

Om het energiesysteem van de toekomst nader vorm te geven, moeten we radicaal anders gaan denken. “Er is namelijk voldoende energie op aarde beschikbaar. Dat is het probleem niet. De uitdaging is om de beschikbare energie om te zetten in de gewenste energiedrager en op het juiste moment beschikbaar te maken. Dat vraagt om een andere mindset op de korte termijn en om een totaal nieuw energiesysteem op de iets langere termijn. Het huidige elektriciteitsnet zal op de schop moeten om dit nieuwe energiesysteem te faciliteren.” 

In het nieuwe systeem moet efficiënt gebruik gemaakt worden van de middelen die we hebben. “In Europa, en ook in Nederland, gaat bijvoorbeeld genormeerd worden dat grote daken, bijvoorbeeld van loodsen, verplicht voorzien moeten worden van zonnepanelen. Dan bereik je meteen schaal, net als met zonneparken. Zo ga je effectief met duurzame middelen om.” 

Tenslotte legt Van Hooff uit dat de Nederlandse zonne-energiesector op dit moment voor een groot gedeelte afhankelijkheid is van China voor de levering van zonnestroomsysteemcomponenten zoals zonnepanelen. “Net als onze afhankelijkheid van gas uit Rusland, zijn we wat betreft de aanvoer van zonnepanelen voor een groot gedeelte afhankelijk van China. Om de energietransitie in Nederland niet te zeer afhankelijk te laten zijn van een enkel land, en om onze wereldwijd leidende kennispositie te commercialiseren, moeten we de PV-maakindustrie zo snel mogelijk weer terughalen naar Europa in het algemeen, en naar Nederland in het bijzonder. Veel uitdagingen dus, die alleen met voldoende tijd, geld en aandacht kunnen worden aangegaan. “Durf te investeren in zonne-energie, want het is gewoon noodzakelijk” sluit Van Hooff af. 

Gesponsord