Deel dit artikel:

9 dec 2022

|

Industrie

Duurzame digitalisering “ICT heeft een kleine voetafdruk, maar zet grote stappen”

Als het over verduurzaming gaat, is de ICT-industrie misschien niet de eerste branche waar we aan denken. Toch zijn juist digitale innovaties aanjagers van de energietransitie. COO Gert-Jan van Eck legt uit waar-om Huawei innovatieve duurzaamheid tot speerpunt heeft gemaakt en hoe het bedrijf bijdraagt aan een groenere wereld. 

“Innovatie is wat Huawei drijft”, stelt Van Eck. “Wereldwijd hebben wij in 2021 maar liefst 22.7 miljard dollar in R&D geïnvesteerd: grofweg 22 procent van onze omzet. Op Google na is dat het hoogste percentage in de hele ICT-indus-trie. We maken onze ontwikkelkracht zo groot, omdat we consumenten en organisaties via innovatie een voorsprong willen geven. We zijn dus altijd met de toekomst bezig. Duurzaamheid is een vaste grootheid in al onze activiteiten. Niet alleen in productontwikkeling, maar ook in productie en logistiek.” 

Samen impact maken

“Met onze oplossingen voor commu-nicatie en connectiviteit willen we de samenleving ondersteunen”, vervolgt Van Eck. “Dat is ons bedrijfsdoel. Huawei is een volledig private onderneming, waarbij de medewerkers eigenaar zijn. Ze vormen dus het economische en ideële hart van Huawei én bepalen het dagelijks bestuur. Duurzame, digitale innovatie zien ze als een investering in hun toe-komst. En samen kunnen we veel impact maken: een derde van de wereldbevolking gebruikt direct of indirect een product van Huawei.” 

Omvormers en energieopslag

“Neem onze mobiele netwerkoplossingen. Bij de telecomproviders dragen wij bij aan het verlagen van het energieverbruik van de mobiele netwerken. Door innovatie-ve oplossingen en techniek verbruiken die 20 procent minder energie dan die van andere aanbieders”, vertelt Van Eck. “Daarmee lopen wij minstens anderhalf jaar voor. De kennis en ervaring die wij hebben opgedaan in mobiele netwer-ken met betrekking tot omvormers en energieopslag, zetten wij nu ook in voor duurzame zonne-energie oplossingen voor industrie en huishoudens.” 

Duurzame digitalisering

“Digitalisering jaagt verduurzaming in de volle breedte aan”, meent Van Eck. “ICT neemt maar 2 procent van het wereldwijde CO2-voetafdruk voor zijn rekening, maar is tegelijkertijd goed voor 20 procent van de reductie in alle andere sectoren: een enorme slagkracht. ICT heeft een kleine voetafdruk, maar zet grote stappen. Onze missie is een wereld waarin iedereen op een intelli-gente manier met elkaar verbonden is en de vruchten plukt van technologische toepassingen. Dat kan niet zonder veel aandacht voor duurzaamheid.” 

De jonge generatie inspireren

“Voor de energietransitie en de rol van digitalisering daarin is wel technisch ta-lent nodig”, stelt Van Eck. “Het is hoog-nodig dat we hier in Nederland meer technisch talent aanmoedigen. Interesse is er genoeg: aan ons talentenprogram-ma Seeds for the Future namen onlangs meer dan 50 studenten deel, die we met masterclasses en workshops kennis lieten maken met de wereld van geavanceerde, digitale innovatie. Daarnaast kenden we ze studiebeurzen toe, waarmee we hun loopbaan in de techniek willen stimu-leren. We inspireren de generatie die nu opgroeit graag om zelf ideeën te ontwik-kelen voor duurzame, digitale oplossin-gen. Want de toekomst is nu.” 

www.huawei.com/nl/ 

Gesponsord