Deel dit artikel:

28. mrt 2022

|

Industrie

Een gezonde bevolking in een gezonde economie

Het Netherlands Food Partnership (NFP) ondersteunt initiatieven van Nederlandse bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en overheidsinstellingen en hun partners, die gericht zijn op voedselzekerheid in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Dit is een complexe uitdaging en vereist een innovatieve aanpak. NFP doet dit door partijen in hun kracht te zetten en aan elkaar te verbinden om zo de toegang tot gezonde voeding te verbeteren en een aanjager te zijn van duurzame en inclusieve ontwikkeling.

Kennis voor voedselzekerheid

“Nederlandse boeren, bedrijven en kennisinstellingen hebben wereldwijd een zeer goede reputatie vanwege hun innovatiekracht, kennis en kunde”, vertelt Nicole Metz, Senior Knowledge Broker bij NFP. “Nederland doet bijvoorbeeld heel veel onderzoek samen met internationale partners en dat levert nieuwe inzichten en producten op, zoals zaden en diensten op logistiek gebied. Gezonde voeding is een mensenrecht en vormt de basis voor een productieve economie. Maar toegang tot voldoende en gezonde voeding is niet altijd een vanzelfsprekendheid”, legt Metz uit. “Overal ter wereld kampen mensen met steeds hogere prijzen voor voedsel. In conflictgebieden en vanwege COVID-19 neemt honger en armoede almaar toe. Tegelijkertijd is een gezond voedingspatroon onbereikbaar voor drie miljard mensen en zijn obesitas en niet overdraagbare ziektes een enorm groeiend probleem in alle opkomende landen. Om te zorgen dat iedereen ter wereld toegang heeft tot gezond voedsel is een innovatieve benadering vereist die kijkt naar de gehele voedselketen, dat is waar NFP een bijdrage aan wil leveren.”

 
Verbetering van de stedelijke voedselomgeving in Ghana 

De gevolgen van een gebrek aan toegang tot gezond voedsel zijn duidelijk zichtbaar in Ghana waarhet aantal mensen met obesitas de afgelopen jaren is vervijfvoudigd. “Dit zorgt voor een extreme druk op de gezondheidszorg en het milieu”, legt Metz uit. Maar hoe zorg je ervoor dat een stedelijke Ghanese bevolking gezonder gaat eten? NFP kijkt naar dit vraagstuk met een brede blik en brengt partners samen om te zoeken naar gedeelde oplossingen waarbij zowel vanuit consumenten als producenten en ondernemers wordt gewerkt. “De urban food environment coalitie die NFP ondersteunt is een samenwerking tussen Nederlandse en Ghanese maatschappelijke organisaties, ondernemers, overheidspartijen en kennisinstellingen die werken aan een verbetering van de voedselomgeving in de Ghanese hoofdstad Accra. Vanuit deze samenwerking zorgen we ervoor dat jongeren in aanraking komen met stedelijke landbouw en gezonde recepten en werken stedenbouwkundigen samen met marktvrouwen aan de herinrichting van lokale markten om deze schoner, veiliger en aantrekkelijker te maken. Tegelijkertijd krijgen telers hygiëne training en wordt gewerkt aan een Ghanees voedselkeurmerk. Wil je een familie in Accra gezonder laten eten dan is er een breed palet van partners nodig die moeten samenwerken. En die samenwerkingen brengen wij bij het NFP tot stand zodat er structurele oplossingen worden gecreëerd.”


Praktische kennis over tuinbouw

Niet alleen in West-, maar ook in Oost-Afrika eten mensen vaak te weinig groenten en fruit. Gezond voedsel is veelal duur en onvoldoende beschikbaar. Om meer betaalbare groenten en fruit op de markt te brengen is er daarom een krachtige lokale tuinbouwsector nodig. In deze regio is die nog volop in ontwikkeling. “Voor een sterke tuinbouwsector is vakkundig personeel nodig. Ervaring leert echter dat Nederlandse bedrijven die willen investeren in de tuinbouw in Afrika meestal wel aan personeel kunnen komen, maar dat nieuwe mensen niet altijd de laatste en benodigde praktische kennis hebben. Voor een bedrijf is het dus verstandig om in de opleiding van personeel te investeren. Als personeel bijvoorbeeld beter leert hoe gewasziekten te bestrijden en te voorkomen, kunnen ze die kennis toepassen in het bedrijf en ook in de voorlichting aan boeren.” Op initiatief van Rijk Zwaan, een internationaal groenteveredelingsbedrijf met ruim 3600 medewerkers in 30 verschillende landen en HAS Hogeschool, gespecialiseerd in opleidingen in agro- food en leefomgeving, is een samenwerkingsverband gestart waarin meerdere Nederlandse tuinbouwbedrijven de krachten bundelen. “NFP ondersteunt deze samenwerking en koppelt HAS studenten aan het initiatief die een trainingsmodule ontwikkelen voor tuinbouwbedrijven in Afrika. Door Nederlandse expertise aan lokale kennis te verbinden kunnen er meer en betere groenten en fruit worden geproduceerd, wat uiteindelijk ten goede komt aan de producent én de consument in het land.”

 
Kennis en kunde bij elkaar brengen en samenwerkingsverbanden creëren tussen lokale en Nederlandse bedrijven, kennisinstellingen, organisaties en overheidsinstellingen dat is waar NFP voor staat. Op deze manier draagt het NFP bij aan de productie en toegang tot gezond voedsel in Azië, Latijns-Amerika en Afrika want, zo is de visie, een gezonde bevolking is de basis van een gezonde en duurzame economie.

Gesponsord