Deel dit artikel:

1. mrt 2018

|

Maatschappij

Energieopslag: pieken opvangen en dalen vullen

Journalist: Erzsó Alföldy

Binnen de duurzaamheidstransitie speelt energieopslag een cruciale rol. Rob Kreiter, programmamanager energieopslag bij ECN: “Binnen het energiesysteem wordt het aandeel van fluctuerende bronnen, zoals zon en wind, steeds groter. Daardoor is op termijn veel flexibiliteit nodig: in de vorm van opslag, back-up vermogen of gebruik dat meelift met het aanbod.”

 

Met smart grids wordt het probleem slechts deels ondervangen. Kreiter: “Op het moment dat iedereen zonnepanelen op zijn dak heeft en de zon volop schijnt maar niemand thuis is, is opslag essentieel.”

 

Een oplossing ziet Kreiter in offshore windparken, waarbij je fluctuaties in vermogen zou kunnen afvlakken zonder verlies van windenergie. Zoals de hub die Tennet wil bouwen in de Noordzee? Kreiter: “Daar zou je grootschalig een omzetting mee kunnen realiseren van wind naar waterstof. En die waterstof vervolgens aan land kunnen brengen.”

 

Op kleine schaal ziet Kreiter toekomst weggelegd voor opslag zoals bij windmolens bij de boer, zonneparken en binnen huishoudens. “Die zullen een andere vorm van opslag kennen. Batterijen dus. Misschien ook wel kleine schaal omzettingen naar waterstof. Alleen zullen de kosten van die technologie eerst omlaag moeten. Maar met schaalvergroting gebeurt dat vanzelf.”

Gesponsord