Terug naar LCB

Deel dit artikel:

25. mrt 2024

|

Gesponsord

Fouten maken, stappen zetten: waar logistiek en innovatie samenkomen

In een wereld waar duurzaamheid en innovatie het voortouw nemen, leidt Logistics Community Brabant (LCB) bedrijven naar een groenere toekomst. Daan Quaars, directeur van LCB en voormalig wethouder van Breda, deelt zijn visie op deze cruciale overgang.

LCB is een samenwerkingsverband tussen vooraanstaande kennisinstellingen zoals Tilburg University, Technische Universiteit Eindhoven, de Nederlandse Defensieacademie en Breda University of Applied Sciences . Het initiatief streeft ernaar de logistiek opnieuw te definiëren door studenten met frisse hersenen (Fresh Brains) te koppelen aan onderzoeksprojecten. “Voor ons omvat logistiek alles wat we verplaatsen, inclusief onszelf. Dit perspectief biedt nieuwe kansen voor innovatie,” verklaart Quaars.

Zes Community’s Het werkgebied van LCB omvat zes community’s: Transport & Opslag, Leefbare Stad, Industrie, Zorg, Energie en Voedsel. “We streven ernaar om te verbinden en in nauwe samenwerking met het MKB, bedrijven en kennisinstellingen nieuwe ideeën te ontwikkelen, te implementeren en te evalueren. Het is belangrijk dat we ruimte bieden voor experimenten, zelfs als dat inhoudt dat er fouten worden gemaakt. “Fouten maken is belangrijk! Alleen door fouten te maken, kan ware innovatie plaatsvinden”, benadrukt Quaars.

Domino-effect van aanpassingen Een voorbeeld van LCB’s impact is de samenwerking met ASML in het High Tech Supply Chain programma. Een “Living Innovation Lab”, waaraan ook tientallen bedrijven deelnemen. Dit project streeft ernaar operationele uitmuntendheid te bereiken binnen de leveranciersketen van ASML. “Dit project toont het belang van communicatie en samenwerking binnen de toeleveringsketen aan. Het is fascinerend te zien hoe een verandering in leverdatum een domino-effect van aanpassingen veroorzaakt, waarbij elke betrokken partij snel moet schakelen om aan de nieuwe eisen te voldoen,” reflecteert Quaars.

Een ander opmerkelijk project is de samenwerking met de European Football Development Network, gericht op het verminderen van de CO2-uitstoot door bezoekers van voetbalwedstrijden in Nederland en Europa. “Dit biedt onze studenten een fantastische kans om bij te dragen aan belangrijke duurzaamheidskwesties in de sportwereld”, voegt Quaars toe.

Fresh Brains Om bedrijven te ondersteunen bij vernieuwde processen van digitalisering en verduurzaming, heeft LCB de digitaliseringsscan ontwikkeld die inzicht geeft in de huidige situatie en mogelijke verbeterpunten. “Met onze ‘Fresh Brains’, een groep vernieuwende studenten, bieden we nieuwe inzichten en praktische oplossingen voor het MKB”, zegt Quaars. “Deze scans zijn een opstap naar een meer digitale en duurzame toekomst.” De missie van LCB is om de logistieke sector te begeleiden bij de overgang naar een circulaire en digitale economie. “Onze maatschappij vereist een fundamentele verandering in de manier waarop we met hulpbronnen omgaan. LCB is klaar om deze transformatie aan te voeren”, verklaart Quaars.

Bedrijven die willen deelnemen aan deze innovatieve reis en hun logistieke processen willen heroverwegen, worden uitgenodigd contact op te nemen met Daan Quaars. “Laten we samenwerken aan een duurzamere toekomst. Bel me op 06 14779935”, nodigt Quaars uit. Met de expertise en het netwerk van LCB kunnen bedrijven stappen zetten naar een groener, efficiënter en innovatiever logistiek model.

Gesponsord