Deel dit artikel:

9 dec 2022

|

Industrie

Grootste uitdaging in energietransitie is het tekort aan specialisten

De samenleving toont zich bewust van de noodzaak om te komen tot alternatieve vormen van energiege-bruik. Deze duurzaamheidsdiscussie speelt zich niet alleen in Nederland af, maar eigenlijk mondiaal. Wat deze grootschalige uitdaging echter in de weg zit, is gebrek aan vaardige specialisten. 

Geen dag gaat voorbij of de media maakt melding van de actuele energietransitie. Bestond er eerst een sluimerend bewustzijn onder producenten en consumenten om gebruik van traditionele energiebronnen verder af te bouwen, door de situatie in Oekraïne en de gestegen energiekosten is deze discussie verder in aandacht gestegen. 

Al met al staan we voor een enorme uitdaging. Want tel maar op: er bestaat een mondiale ambitie om te komen tot een lagere CO2-uitstoot, de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen vraagt om een reductie, de samenleving wil daar op verantwoorde wijze mee omgaan, terwijl er blijvend behoefte bestaat aan energiebeschikbaarheid. In de context komen overheden tot forse doelstellingen. Zo wil de Nederlandse overheid in 2030 21 GW aan windenergie op zee gerealiseerd hebben, terwijl er eerst nog sprake was van 11.5 GW. 

Bram Vredeveld, account director Energy bij Brunel, legt uit welke rol de specialis-tische detacheerder in deze context kan spelen: “Om onze positie in renewable energie te versterken, heeft Brunel de krachten gebundeld met Taylor Hopkin-son, een vertrouwde recruitmentpartner voor de leiders in de sector. Door het uitgebreide wereldwijde netwerk van Brunel te verbinden met de diepgaande sectorkennis, het netwerk en het trackre-cord van Taylor Hopkinson, kunnen we een nieuwe maatstaf zetten voor service en kwaliteit. Onze gedeelde visie is om een divers personeelsbestand mogelijk te maken dat de wereldwijde overgang naar duurzame energie zal stimuleren.” 

“De mondiale ambities om stevig in te zetten op gebruik van alternatieve energiebronnen zijn uiteraard toe te juichen. Tegelijkertijd zien we dat de technische industrie tegen een forse uitdaging aan loopt, zeker ook op het vlak van offshore wind- en zonne-energie. Er zijn onvoldoende specialisten beschikbaar. Om aan dat gebrek lucht te geven, zijn we gekomen met onder andere het aanbieden van trainingen. Offshore Wind Essentials bijvoorbeeld is een gratis e-learningcursus ontwikkeld door ervaren professionals uit de industrie. Deze cursus biedt een basisoverzicht van deze industrie aan mensen die vanuit andere sectoren komen.” 

Een nieuwe technologie binnen de energiesector is het gebruik van water-stof, wat een belangrijke rol speelt bij het CO2 vrij maken van zware industrie, scheepvaart en transport. Juist ook in dit relatief nieuwe vakgebied wordt er een forse druk van personeelstekort ervaren. Volgens schattingen zijn er minimaal een miljoen ervaren ingenieurs en andere professionals nodig om de schaarste op te heffen. De Post HBO opleiding Waterstof van Brunel, uitgevoerd in samenwerking met New Energy Business School, is ontwikkeld om bestaande energiespe-cialisten meer kennis over waterstof bij te brengen en zo een bijdrage aan de toekomst van de industrie te realiseren. 

De uitdagingen waarmee de technische sector kampt, beperken zich niet alleen tot personeelsschaarste, maar heeft zeker in Europa veel van doen met tekorten in de totale toeleveringsketen. Dat signaal komt van Donna Ellcock, managing director Offshore Wind van Taylor Hopkinson. Zij ziet dat steeds meer technische partijen als gevolg van personeelstekorten, oplopende inflatiecijfers, schaarste aan materialen en hoge gasprijzen de samenwerking opzoeken met partners in Azië. 

Brunel heeft veel ervaring op dit gebied en verzorgt dergelijke projecten al vele jaren voor Europese klanten die werken in de APAC-regio. Brunel ondersteunt die klanten middels het aannemen van full scope of work en de global mobility services gedurende de bouw en commissioning van verschillende grote componenten voor de energiesector. 

“Waar wij ons als organisatie in onder-scheiden, is dat we onze aanwezigheid in alle regio’s van de wereld kunnen combineren met lokale werving, lokale payrolling en onze kennis van lokale wetgeving en gewoonten. Dat is ook onze werkwijze: think global, act local. Juist in opkomende markten als Azië kunnen we klanten ondersteunen die daar nieuwe business of nieuwe supply chain-mogelijkheden zoeken.” 

“Tijdens de energietransitie zal er ook vraag zijn naar expats om de lokale toeleveringsketens uit te breiden naar opkomende regio’s buiten Europa. Verschillende factoren zullen blijvend invloed hebben op de noodzaak tot lokale productie van belangrijke componenten zoals funderingen, onderstations, kabels en turbines. Wij willen de partijen die zich oriënteren op de mogelijkheden en kansen in Nederland en het buitenland graag ondersteunen en helpen bij de vervolgstappen”, besluit Ellcock.

Brunel en Taylor Hopkinson, Connecting Renewables Specialists To Pioneering Projects 

Gesponsord