Deel dit artikel:

31 okt 2022

|

Industrie

Het Netherlands Food Partnership zet zich in voor voedselzekerheid wereldwijd en duurzame voedselsystemen

De landbouw- en voedselsector is één van de grootste bijdragers aan klimaatverandering en ondervindt daar de gevolgen van. De roep om initiatieven voor meer duurzame voedselsystemen wordt dan ook steeds luider. “De sector kampt daarnaast met de uitdaging van voedselzekerheid in onder andere Afrika, Azië en Latijns-Amerika, een uitdaging die door de oorlog in Oekraïne ook meer en meer leeft in Europa”, aldus Han de Groot, algemeen directeur bij Netherlands Food Partnership (NFP). 

Nederland kan een belangrijke bijdrage leveren aan voedselzekerheid wereldwijd. Nederlandse boeren, bedrijven en kennisinstellingen staan bekend om hun innovatievermogen en kennis en kunde in landbouw, agrarische ketens en voedselsystemen. De Groot: “Nederland doet bijvoorbeeld onderzoek van topkwaliteit met internationale partners, levert de nieuwste producten en heeft langjarige ervaring met samenwerking tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties. Door kennis met internationale partners te delen, kan Nederland een grote bijdrage leveren aan voedselzekerheid voor iedereen.” NFP ondersteunt die kennisuitwisseling en het aangaan van samenwerkin-gen. Ze draagt bij aan verbeterde toegang tot gezonde voeding en voedselketens die beter inspelen op uitda-gingen rondom klimaatverandering. Dit onderwerp staat ook hoog op de agenda tijdens de komende COP27 in Egypte.

NFP is betrokken bij verschillende initiatieven die helpen toekomstbestendige voedselsystemen vorm te geven, zoals het Youth in Agroecology and Business Learning Track Africa (YALTA) initiatief. YALTA draagt bij aan het vergroten van businesskansen voor jongeren die op een agro-ecologische manier werken. Agro-ecologie is een manier van landbouw met vergro-te aandacht voor ecologische en sociale aspecten van het landbouwsysteem. In samenwerking met Neder-landse en Oost-Afrikaanse organisaties ondersteunt YALTA jongeren bij het ontwikkelen van marktkansen, schaalbare businessmodellen en het versterken van hun capaciteit om agro-ecologische principes in praktijk in te brengen. Verder helpt YALTA de positie en kansen voor jonge ondernemers te verbeteren.

“In de afgelopen drie jaar heeft het YALTA-initiatief belangrijke resultaten behaald. Zo zijn er vier nationale ‘youth in agroecology’-netwerken netwerken opgericht en zijn 120.000 jongeren zich meer bewust van bedrijfskansen in de sector door een campagne in Oost-Afrika. Daarnaast hebben honderden jonge ondernemers van elkaar en businessexperts geleerd meer en effectiever agro-ecologische principes toe te passen en pitchten elf jongeren hun bedrijf aan investeerders, waarvan er vier financiering kregen. Ook werkten er vier nationale coalities aan een beter (ondernemers)klimaat voor jongeren in agro-ecologie, respectievelijk Oeganda, Kenia, Ethiopië en Rwanda.”

Een ander treffend voorbeeldinitiatief is bij het kweken en houden van insecten. “Dit initiatief speelt in op de toenemende voerprijzen voor kippenboeren in Rwanda door de oorlog in Oekraïne. Die heeft direct invloed op de kosten van graan, soja, brandstof en kunstmest, en indirect op de lokale productie van kippenvoer, die afgeremd wordt in Rwanda en buurlanden. Ook zien we op grotere schaal dat verschillende reststromen binnen het voedselsysteem een negatieve impact hebben op het milieu, bijvoorbeeld stedelijk organisch afval zondergoede bestemming of restproducten van voedselverwerking, zoals schillen die in brand worden gestoken.”

Tijdens de Poultry Africa pluimveebeurs in Rwanda was er daarom veel aandacht voor eiwitproductie met insecten. “Diverse insecten zijn te gebruiken als de nieuwe landbouwhuisdieren en als humane voeding. Larven van deze insecten bevatten veel eiwitten en dat biedt nieuwe perspectieven. Voor de pluimveesector kan het bijmengen van insecteneiwit voerkosten halveren en levert dit ook gezondere kippen op. Verschillende insecten kunnen daarnaast worden gevoerd met organisch afval, waardoor grootschalige verwerking van stedelijk afval kan plaatsvinden. Verder kan het organische afval, na verwerking door insecten, gebruikt worden als natuurlijke bodemverbeteraar in de landbouw.” NFP was tijdens deze beurs aanwezig met de Nederlandse ambassade en vijf Nederlandse pioniers inhet kweken van insecten om kennis uit te wisselen en connecties tussen ondernemers te stimuleren.

Tijdens het NFP World Food Day Event is er nog meer ingezoomd op de relatie tussen voedsel en klimaat, vele andere positieve initiatieven, welke activiteiten NFP op dit gebied ondersteunt en welke rol u kunt pakken. Blijf via de NFP-website op de hoogte!

http://www.nlfoodpartnership.com/

Gesponsord