Deel dit artikel:

23 jun 2023

|

Levensstijl

HLB helpt boer naar duurzamere bedrijfsvoering

Landbouw in de knel? Dat hoeft niet. Door goede innovaties transformeert de landbouw tot een toekomstbestendige sector. Met tools, technieken en onderzoeksfaciliteiten helpt HLB Groep ondernemers daarbij. Van die transitie profiteert ook rest van de agrofoodketen.

Minder uitspoeling en uitstoot van nutriënten, minder chemie, minder residuen. Kortom, het werk van de boer wordt steeds uitdagender door aangescherpt beleid. Het moet in de volle breedte duurzamer. Intussen wordt ondernemen duurder en zijn er steeds meer monden te voeden. Dat betekent dat de productie gelijk moet blijven met minder input. Klinkt als een sector in de knel, maar met goeie innovaties hoeft dat helemaal niet. De landbouw is juist een sector in ontwikkeling.


De HLB Groep helpt agrarisch ondernemers en de agroketen om de gevraagde duurzaamheidsslag met behoud van productie te maken. Dat doet zij met innovatieve meetsystemen, praktische diagnoses, adviezen op maat en toegepast wetenschappelijk onderzoek.

HLB Groep is: Hilbrandslaboratorium in Wijster, De Groene Vlieg Bio Diagnostics in Dronten, De Groene Vlieg Bio Control in Nieuwe-Tonge en drie bedrijven in Wageningen; Nutriënten Management Instituut (NMI), AgroCares, Clear Detections en Ears. Onder het bedrijfsmotto Farming the Future ontwikkelt deze groep bedrijven, die allemaal een eigen expertise hebben op het gebied van duurzame en verantwoorde landbouw, handvatten om beter te boeren.

Een van de vele ontwikkelingen binnen HLB Groep is de digitale diagnostiek en precisielandbouw. Van het opsporen van bodemziekten door intensieve monstername en analyse tot een betrouwbaar advies op maat. Voor dat laatste heeft het bedrijf een team adviseurs in de regio. Dit leidt tot praktische advisering over de beste productiemethodes en een zo duurzaam mogelijke beheersing van ziekten en plagen.

Techniek onmisbaar voor innovatie

Techniek is een onmisbare factor van innovaties. Met slimme sensoren en software kunnen bodem en gewas worden onderzocht op alle belangrijke bodemparameters en bepaalde ziekten en verschijnselen.

Door wegval van chemische middelen worden analyses in bodem, gewas, ziekten en plagen een belangrijke basis voor effectieve maatregelen. Meten is weten. Ook precisielandbouw doet zijn intrede. Veel toepassingen worden plaatsspecifiek. Niet alleen door de beperktere inzet van chemie, maar ook voor een effectief gebruik van groene gewasbescherming en minder-risico-middelen.

Een mooi voorbeeld van digitale diagnostiek is de app Leafspot. Als een teler in het veld een afwijkend blad met vlekken in het gewas ziet, kan hij hiermee direct ter plekke een diagnose krijgen. Perfect om tijdig te kunnen ingrijpen. Ook de handscanner van AgroCares is een innovatief hoogstandje, dat met sensingtechniek realtime bodem- en voerparameters meet.

Ook wordt gewerkt aan digitale insectenherkenning. Hierdoor verloopt monitoring niet alleen sneller, maar kan deze in principe overal ter wereld plaatsvinden. Deze systemen leveren een belangrijke bijdrage aan duurzame landbouw. Op deze manier kan een teler snel en accuraat handelen. Het past bovendien volledig in verantwoord middelengebruik en gezonde voedselproductie.

Maar uiteraard richt HLB Groep zich vooral op preventie. Met de insectenmonitoringsystemen bijvoorbeeld. Voor beheersing van de plaag uienvlieg kweekt HLB-poot De Groene Vlieg steriele insecten die in het seizoen worden uitgezet bij uienpercelen. Deze Steriele Insecten Techniek (SIT) is onderdeel van de SKAL lijst en is Planet Proof , Global GAP en recentelijk ook onderdeel van de nieuwe ecoregeling binnen het GLB.

Ook wordt werkt veelvuldig samengewerkt in programma’s die zijn gericht op minimale milieubelasting en vermindering nitraatoverschotten, zoals Duurzame Bollenteelt Drenthe.

Transparantie in voedselproductie

Transparantie in voedselproductie is een van de belangrijkste trends in de agroketen. Voedselproductie moet aan allerlei wettelijke en bovenwettelijke eisen voldoen. “We ontwikkelen en passen innovatieve systemen toe waarmee elke boer en tuinder veel sneller en beter kan sturen en ook kan aantonen dat inzet van een bepaald middel nodig is ”, legt Janny Peltjes, oprichter en CEO van HLB Groep uit. “Hiervoor zijn systemen nodig die aangeven of inzet van deze middelen gerechtvaardigd is. Denk hierbij aan nutriënten (stikstof en fosfaat) en gewasbescherming. Daarnaast is het voor de primaire sector belangrijk te weten hoe zo snel mogelijk kan worden ingespeeld op behoeftes van bodem en gewas, inclusief vroege ziekten detectie.”

Een efficiënte en duurzame agrofoodketen is wereldwijd sterk in beweging om de groeiende wereldbevolking te voeden. Tegelijkertijd is West-Europese agrosector in een combinatie van transities terechtgekomen, waarbij duurzame productie een kernbegrip is. De maatschappij vraagt een license to produce, vergroening, kringlopen en digitalisering. 

HLB Groep wil doorgroeien tot een belangrijke internationale speler op het gebied van bodem- en gewasonderzoek, diagnostiek en advisering. De mix van bijna 200 enthousiaste wetenschappers, onderzoekers, adviseurs, veldmedewerkers en laboranten zorgt voor een goede match tussen wetenschap en praktijk.

 

Doelstelling en missie HLB Groep

De doelstelling en missie van de groep is het beste als volgt samen te vatten:

Passie: wij delen de passie voor het ontwikkelen en implementeren van duurzame oplossingen voor alle boeren.

Kunde: de beste vertaler van kennis naar tools en integrale strategische oplossingen voor uitdagingen in de praktische bedrijfsvoering in de agri-sector. Die kunde is onze kracht. Een kennisbron gedreven door data.

Purpose: wij werken aan een betere aarde, door te werken aan vraagstukken tussen maatschappij en markt. Van strijden tegen naar optimaal werken met de natuur.

Winst: wij creëren waarde voor boeren en hun context door innovatieve strategische oplossingen te ontwikkelen en implementeren via kennisproducten en technische tools. Voor de landbouw van morgen.

Samengevat: samen realiseren wij binnen één generatie een landbouw die in balans is met en teruggeeft aan de aarde.

Gesponsord