Terug naar ICL Group

Deel dit artikel:

22 mrt 2024

|

Gesponsord

ICL Group heeft duurzaamheid hoog in het vaandel, zo ook met het product broom

Bij ICL Industrial Products in Terneuzen proberen ze zo duurzaam mogelijk te werken met alle materialen die ze gebruiken. Gezien de lange investeringshorizon is duidelijke regelgeving noodzakelijk om ambitieuze duurzaamheidsdoestellingen te halen. Zeker wanneer het gaat om broom dat in veel producten zit die we dagelijkse gebruiken.

ICL is een wereldwijd bedrijf op het gebied van gespecialiseerde mineralen en broom. Broom is met name belangrijk als grondstof voor vlamvertragers en wordt verwerkt in kleding, elektrische auto’s, isolatiemateriaal en elektronica. Met de vlamvertrager kan vuur minder snel uitbreiden en worden levens gered. Het product is veelzijdig en ook te gebruiken als halffabricaat voor medicijnen, tubeless autobanden en batterijen. “Het is een product dat multifunctioneel gebruikt wordt,” zegt Lein Tange, sustainability director bij ICL Industrial Products. “Wij werken aan het sluiten van de ‘broom loop’ en maximaal te recyclen” zegt hij. Het is een proces van lange adem waar het bedrijf vol op inzet, verduidelijkt hij. Ook is ICL een van de initiatiefnemers van PSLoop dat als doel heeft om vlamvertragers te scheiden van afgewerkt isolatiemateriaal en broom terug te winnen.

Het doel is om volledig circulair te worden en daar moeten nu stappen voor worden gezet

ICL richt zich ook op de ontwikkeling van innovatieve technologieën op het gebied van energieopslag, die hard nodig is voor de energietransitie. Op broom gebaseerde batterijen bieden een kosteneffectieve oplossing voor energieopslag. Daarnaast is ICL op het gebied van kunstmest continu bezig te innoveren met bv. een biologisch afbreekbare coating op kunstmestkorrels.

Voor ICL is de Dode Zee de bron van broom en bij de productie heeft deze de laagste CO2 uitstoot t.o.v. de rest van de wereld. Het is een duurzaam materiaal en dus hechten ze er bij ICL in Terneuzen veel waarde aan om het zo duurzaam mogelijk te verwerken, legt algemeen directeur van ICL Europe Vincent Brugge uit. “We hebben fabrieken en in het productieproces vindt uitstoot van CO2 plaats. Uit het oogpunt van sustainability zijn we onze productieprocessen aan het optimaliseren,” legt Brugge uit. ICL levert oplossingen om kwik-emissies van kolencentrales en afvalverbrandingsinstallaties te reduceren. Hiervoor wordt Merquel gebruikt en dit geeft een sterke reductie van uitstoot van zware metalen. Het bedrijf heeft zich gecommitteerd aan de vermindering van 30 procent van haar broeikasgasemissies tegen 2030. ICL is bezig om een robuust doel te definiëren voor haar zogenaamde Scope 3 broeikasgasemissies. Dat maakt onderdeel uit van het Science Based Targets Initiative (SBTi), een initiatief dat bedrijven helpt bij het stellen van wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen voor het verminderen van emissies. “Bij Scope 3 gaat het om indirecte emissies vanuit de hele waardeketen, zodoende ben je afhankelijk van anderen,” zegt hij. Voor deze doelen moeten nu stappen worden gezet. Duidelijke regelgeving met een investeringshorizon die verder gaat dan een regeringstermijn is daarvoor essentieel, betoogt Brugge. En dat geldt ook voor de energietransitie waar het bedrijf volop mee bezig is, en dan met name energieopslag.

“Zeeland is het “grote stopcontact” van Nederland waarin alles samenkomt. Voor energieopslag kan ICL een bijdrage leveren met haar oplossingen voor het opslaan van energie, maar er moet wel duidelijkheid zijn qua vergunningen. Het moet tevens rendabel blijven want als beursgenoteerde onderneming hebben wij ook commerciële belangen en verplichtingen” zegt Brugge. “Als er barrières worden opgeworpen door regelgeving of het werven van geschoold personeel moeilijker wordt gemaakt, dan wordt het lastig om grote projecten te realiseren,” waarschuwt Brugge. Voor significante investeringen op Europees niveau voor de komende 10-25 jaar om zo duurzaamheidsdoelen voor 2050 te realiseren is een voorspelbare omgeving nodig, besluit Brugge. “Dat is noodzakelijk voor grote investeringen.”

ICL Group is een wereldwijd toonaangevend bedrijf dat een breed scala aan producten maakt. De grondstof die in de meeste gevallen worden gebruikt, broom, wordt uit de Dode Zee als zout gewonnen. De toepassingen van het bedrijf vind je bijvoorbeeld in brandvertragende middelen, lifescience producten, automobiel industrie, verf, foto-industrie, oliewinning en in de behandeling van diverse waterstromen. ICL Industrial Products Terneuzen is onderdeel van ICL Group, de grootste broomproducent ter wereld met 12,000 werknemers en vestigingen in 30 landen. In Nederland zijn er 580 werknemers. Het Europese hoofdkantoor staat in Amsterdam en naast de faciliteit in Terneuzen is er ook een kunstmest fabriek in Amsterdam-West en Heerlen.

Gesponsord