Terug naar BTG

Deel dit artikel:

5 jul 2024

|

Gesponsord

Innovatie is een must

De samenleving wordt steeds meer gedomineerd door IT- en communicatietechnologie-gedreven toepassingen. Nieuwe technologieën en ‘Internet of Things’ worden ingezet om de maatschappij vorm te geven. Als we willen dat de samenleving klaar is voor deze toekomst, geldt: “Innovatie is een must”, stelt Petra Claessen.

Innovatie en duurzame digitalisering centraal BTG, de branchevereniging voor IT en communicatietechnologie, organiseerde recent een business event om de ontwikkelingen binnen dit speelveld te volgen. De vereniging telt circa 180 leden uit de grootzakelijke markt, waaronder overheidsorganisaties, (commerciële) bedrijven, kennisorganisaties, leveranciers van ICT-diensten en providers. Petra Claessen, voorzitter van BTG, benadrukt in een toelichting dat innovatie een absolute must is, willen we de maatschappij verder brengen.

Het programma van het business event omvatte tal van presentaties die aanhaakten bij deze actualiteit, waaronder inleidingen over AI en Future Network Services. Er werden thema’s belicht als duurzaamheid, connectiviteit, datagedreven technologieën, 5G, 6G en private netwerken. “Duurzame digitalisering, digitale transformatie, AI, cybersecurity, en de Smart Society komen samen in ons streven naar een duurzame samenleving”, aldus Claessen.

Inhoudelijke borging Dit jaar koos de vereniging als thema: ‘Building Bridges to a Sustainable Society’. Om de inhoud van het business event kracht bij te zetten, werd een podium geboden aan bekende keynotes als Marcel Molenaar van LinkedIn, Security- en Privacy expert Brenno de Winter, Hakim Annaciri van KPN en tech kunstenaar Daan Roosegaarde. Gedurende de dag werd het cruciale belang van innovatie en duurzame digitalisering onderstreept.

De vereniging BTG is sinds dit jaar ook actief in de NL Coalitie Duurzame Digitalisering en participeert in het ‘Koepelberaad’. Bovendien is BTG partner van de Green Innovation HUB, opgericht door de Gemeente Almere, VodafoneZiggo en de Provincie Flevoland, dat de opschaling van digitale innovatie voor een duurzame samenleving ondersteunt.

Door samen te werken met de overheid, politiek, bedrijfsleven en wetenschap - de zogenaamde ‘triple helix’ - worden innovatie en duurzame digitalisering in de maatschappij verankerd. Dit gebeurt onder andere via programma’s rond Smart Society, kritische communicatie en AI. “We moeten ervoor zorgen dat onze samenleving klaar is voor de toekomst, en dat kan alleen door nu te investeren in technologieën en systemen die zowel duurzaam als innovatief zijn”, benadrukt Claessen.

Politieke Dialoog In co-creatie met diverse partijen, zoals de Tech Denk Tank, waarin acht branches zijn vertegenwoordigd, presenteerde de vereniging eind 2023 een manifest aan de Minister van EZK. Het doel is om het nationale debat over digitalisering te stimuleren, wat heeft bijgedragen aan het recente Actieplan Duurzame Digitalisering van de overheid. Ook op andere thema’s, zoals security, AI en diversiteit/inclusiviteit, wordt de dialoog met de overheid met regelmaat gevoerd.

Internationaal neemt BTG deel aan samenwerkingsverbanden op het gebied van kritische communicatie, wat ook bijdraagt aan discussies over duurzame digitalisering. De vereniging werkt aan het vergroten van haar internationale zichtbaarheid en impact door actief deel te nemen aan wereldwijde conferenties en samenwerkingsprojecten.

Toekomstgerichte Samenwerkingsverbanden In november 2025 zal BTG opnieuw deelnemen als strategische partner van de Nederlandse missie naar de Smart City Expo in Barcelona. Samen met partners als DMI, Future City Foundation, RVO en de Green Innovation HUB, zal het Nederlandse netwerk rondom duurzame en slimme steden stevig worden neergezet. Claessen: “Het is essentieel dat we onze kennis en expertise op dit gebied delen met de rest van de wereld en leren van internationale best practices.”

BTG werkt ook nauw samen met tal van partners in het Future Network Services (FNS) traject, en heeft inmiddels een zichtbare plaats in de markt verworven. Door deel te nemen aan dergelijke samenwerkingsverbanden, laat de vereniging zien een belangrijke speler te zijn op het gebied van IT en communicatietechnologie.

Actieve Marktdeelname De vereniging is actief en zichtbaar in de markt, waarbij uitkomsten van consultatierondes vaak naar de Tweede Kamer worden gebracht. BTG wordt steeds vaker gevraagd om advies te leveren op het gebied van IT en communicatietechnologie, of om second opinions te geven. Deze adviesrol wordt verder uitgebreid met als doel meer te betekenen voor de leden, de gebruikers van IT en communicatietechnologie. “Onze rol als adviseur is cruciaal voor de toekomst van IT en communicatietechnologie in Nederland. We willen ervoor zorgen dat onze leden de best mogelijke ondersteuning en informatie krijgen om hun uitdagingen aan te gaan en hun doelen te bereiken.”

Dochterorganisatie BTG Services, opgericht om krachten te bundelen op het vlak van inkoop, biedt inmiddels naast Telecom Expense Management ook andere diensten aan. Daarbij worden grote, landelijke organisaties ondersteund om hen te ontzorgen op het gebied van telecomdiensten en facturatie. Deze diensten zijn ontworpen om de efficiëntie te verhogen en de operationele lasten van de organisaties te verlichten.

Petra Claessen sluit af: “We staan aan de vooravond van een nieuwe digitale revolutie. Door samen te werken en bruggen te bouwen tussen verschillende sectoren en disciplines, kunnen we een toekomst creëren die zowel duurzaam als innovatief is. We zijn klaar om die uitdaging aan te gaan en onze leden en partners te ondersteunen op hun weg naar succes. We kunnen met recht stellen: BTG Building Bridges to a sustainable Society.”

Gesponsord