25 mrt 2024

|

Gesponsord

Maak complexe douaneregels toegankelijk voor internationale ondernemingen

De wereldhandel kreeg na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne tal van beperkingen opgelegd. Op zich is een dergelijk fenomeen niet nieuw: door veranderende douaneregels, maar ook door tal van handelsverstoringen, hebben im- en exporterende bedrijven en verladers de opdracht om wetswijzigingen nauwlettend te volgen. Customs Support neemt daarbij een ondersteunende rol op zich, waarbij klanten hulp krijgen bij het naleven van geldende afspraken.

Met name door de oorlog tussen Rusland en Oekraïne is de wereldhandel fors verstoord. Deze ontwrichting is van ongekende schaal. Maurits Matthijsse, commercieel eindverantwoordelijke voor Customs Support, voegt toe dat de handel in feite structureel rekening moet houden met beperkingen en wetswijzigingen. Onder invloed van politieke sentimenten krijgen bedrijven die op mondiale schaal actief zijn te maken met internationale embargo’s en sancties. “Aan de andere kant kan het voorkomen dat handelsmissies beperkingen tussen landen wegnemen,” aldus Matthijsse.

Wat hij met deze inleiding vooral wil benadrukken, is dat im- en exporterende bedrijven, maar zeker ook vervoerders, te maken hebben met een complex samenspel van, constant veranderende, wet- en regelgeving. Voor bedrijven die niet bekend zijn met het naleven van deze voorschriften is het vrijwel onmogelijk om strikt aan de regels te voldoen. Juist op dit vlak toont Customs Support zijn kwaliteiten. Dagelijks zijn 1900 specialisten bezig met het analyseren van voorschriften en het terugkoppelen van bevindingen naar klanten.

Matthijsse vervolgt: “Wij adviseren klanten op verschillende manieren. Een van de belangrijkste is dat wij klanten helpen bij het bepalen van de juiste classificatie van goederen. Deze classificatie wordt door de douane gebruikt om het bedrag aan invoerrechten of andere heffingen vast te stellen. Doe je dit verkeerd en voldoe je niet aan de regels, dan kunnen er boetes worden opgelegd, eventueel van vele miljoenen euro’s. Wat wij op dit punt dus eigenlijk doen, is bedrijven ondersteunen bij deze classificatie, om te voorkomen dat deze boetes worden opgelegd.”

Boetes leiden bovendien tot een risico op onnodige vertragingen. Bedrijven die beboet zijn voor het niet naleven van regelgeving worden in de nasleep daarvan extra kritisch beoordeeld. “Een boete leidt niet alleen tot financiële schade, maar kan ook leiden tot reputatieschade of het stagneren van commerciële processen. Bedrijven die kritisch worden beoordeeld door de douane moeten rekening houden met de doorlooptijd van hun goederen. Wij willen er juist voor zorgen dat dit handelsproces zo soepel mogelijk verloopt.”

Wat met name kritisch wordt beoordeeld, op het hedendaagse wereldtoneel, zijn producten met een zogenaamde dual use: goederen die zowel voor civiele als militaire doeleinden kunnen worden gebruikt. “Met de huidige turbulentie op het wereldtoneel is dit bijzonder delicaat. Leveranciers van goederen worden erop gewezen dat sommige producten verboden zijn in verschillende landen.”

Artificial Intelligence en digitalisering hebben hun intrede gedaan in veel sectoren, en dat geldt ook voor de dienstverlening van Customs Support. De realiteit laat zien dat veel traditionele expediteurs nog volop gebruik maken van papier om goederenvervoer te stroomlijnen. Customs Support pleit ervoor om dat proces voor een belangrijk deel te digitaliseren, waarbij ook een rol is weggelegd voor AI. Director of Innovation Bardo Schültz legt uit dat digitale zending informatie niet altijd toegankelijk is, doordat (gescande) documenten slecht leesbaar zijn. Juist dan kan AI helpen bij het verzamelen van informatie om producten snel en nauwkeurig te kunnen classificeren. Dat bespaart tijd en geld. Het analyseren van wet- en regelgeving zelf blijft niettemin voorbehouden aan inzichten van eigen experts. Daartoe is de inzet van digitale oplossingen of AI onvoldoende toereikend. De dienstverlening van Customs Support kan zowel reactief als proactief worden ingezet. Zo omvatten de werkzaamheden enerzijds het inklaren van goederen waar het bedrijf dagelijks mee bezig is, en anderzijds wordt het bedrijf ook op minder regelmatige basis gevraagd om ondersteuning te bieden bij het voldoen aan de wet- en regelgeving.

Customs Support Group is een Europese onafhankelijke douane-expert. De meer dan 1900 specialisten streven ernaar om complexe douanewetgeving bij de import en export van goederen te vereenvoudigen en risico’s te beheersen, waarbij ze alle zorg met betrekking tot aangiftes uit handen nemen.

Gesponsord