Deel dit artikel:

28 jul 2023

|

Industrie

‘Nieuwe EU-duurzaamheidswetgeving is geen corvee, maar een kans’

Als de nieuwe EU-richtlijn CSRD binnenkort ingaat, zijn veel meer bedrijven verplicht hun impact op mens, milieu en de eigen organisatie inzichtelijk te maken. Daar kijken veel van de betreffende bedrijven met weinig enthousiasme naar uit. Ze vrezen onder meer dat het ze veel extra tijd en menskracht zal kosten. Dat hoeft echter helemaal niet zo te zijn, stelt Lenny van Klink. Hij is medeoprichter van Salacia Solutions, dat met hun software het extra werk vrijwel volledig uit handen van bedrijven neemt. “De nieuwe regels bieden juist kansen voor bedrijven, en wij helpen ze die te grijpen.”

De nieuwe regels zijn van invloed op een groot aantal bedrijven. De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) geldt als eerste voor beursgenoteerde bedrijven en geldt vanaf het boekjaar 2024. Bedrijven (ook niet beursgenoteerde) die onder de CSRD vallen, moeten jaarlijks bijhouden en rapporteren hoe ze scoren op belangrijke duurzaamheidscriteria, de zogenoemde ESG-factoren: milieu, maatschappij en governance.

De informatie moet in het jaarverslag komen en worden gecontroleerd door een externe partij. Een vergelijkbare richtlijn bestond al: de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) is sinds 2021 van kracht en heeft betrekking op partijen in de financiële sector. Zij moeten sindsdien transparant zijn over hoe ze duurzaamheidsrisico’s integreren in bedrijfsprocessen, producten en diensten.

Hoewel het woord ‘moeten’ in deze tekst al een paar keer is gevallen, hoopt Van Klink dat de betreffende bedrijven de CSRD en SFDR niet zo interpreteren. “Als je dingen ‘moet’ en je ze dus alleen maar, met tegenzin, doet omdat het nu eenmaal de regels zijn, dan wordt het corvee. Ik vind het belangrijk om er met een andere bril naar te kijken en juist te zien welke nieuwe business kansen eruit voortkomen. Als bedrijven dat ook doen, komen ze er vaak achter dat de manier waarop ze het ‘nu eenmaal altijd al deden’, helemaal niet altijd de beste manier is.”

Verduurzaming en efficiëntie hand in hand

Want de macht der gewoonte is volgens Van Klink vaak een reden om niets te veranderen. Een concrete reden om processen grondig onder de loep te nemen ontbreekt, dus verandert er niets. De CSRD geeft aanleiding om die spreekwoordelijke loep er toch maar eens bij te pakken, waarna vaak blijkt dat de zaken veel beter geregeld zouden kunnen worden, vertelt Van Klink: “Zo was er een bedrijf dat met bepaalde vaarroutes werkte voor inkoop en transport en daar nooit vragen bij stelde. Toen het eindelijk eens goed werd onderzocht, bleek dat ze gigantisch veel minder zouden hoeven varen als dit anders zou zijn ingericht. Daarmee scoren ze beter op de ESG-criteria en voor de financiën van het bedrijf is het uitermate goed.

Dit is een prachtig voorbeeld van een fenomeen dat je vaak ziet: verduurzamen gaat hand in hand met het ontwikkelen van betere en efficiëntere bedrijfsprocessen.”

Om die verbeteringen door te voeren is echter wel tijd en informatie nodig. Dat is waar Salacia Solutions steeds meer bedrijven aan helpt. “Laat ons de superheld zijn die je komt redden”, staat te lezen op de site. En zo zullen veel duurzaamheidsmanagers zich inderdaad voelen.

Zeker voor degenen bij wie het momenteel duizelt, door de enorme hoeveelheid informatie die zij moeten verzamelen en op papier zetten. De speciale software van Salacia Solutions ontlast bedrijven vrijwel volledig van het bijhouden van en rapporteren over de benodigde data, om zo aan de EU-rapportageverplichtingen te voldoen.

Volgens Van Klink denken veel bedrijven echter dat ze niet klaar zijn voor de overgang naar gespecialiseerde software. “‘Onze databases zijn niet in goede staat, die moeten we eerst op orde brengen’, is een voorbeeld van wat we vaak te horen krijgen. Het goede nieuws: zoiets is echt een misvatting. Bedrijven publiceren immers nu ook hun financiële jaarrekening. Wij kunnen werken met wat voorhanden is, en dat blijkt telkens veel meer te zijn dan ze bij bedrijven denken.”

 IT-organisatie hoeft niet overhoop

“Wij kunnen dus altijd gelijk aan de slag, en tegelijkertijd helpen we organisaties waar dat nodig is, om hun datahuishouding te verbeteren”, vervolgt Van Klink. “We maken dan een eerste berekening en ontwerpen vervolgens een dataverbeteringsplan.

Onze klanten kunnen daarmee over een periode van 2 tot 3 jaar alle verbeteringen doorvoeren die nodig zijn. Zo krijgen ze steeds betere uitkomsten en is het op stel en sprong overhoop halen van de hele IT-organisatie dus niet nodig.”

Met de informatie die de software van Salacia Solutions bij elkaar zoekt, kan een bedrijf precies zien waar het in hun bedrijfsvoering al goed gaat en waar het nog beter kan. Van Klink: “De tijd die ze overhouden doordat onze software het werk voor ze doet, kunnen ze zeer nuttig besteden, namelijk aan het grondig reviewen van de bestaande bedrijfsprocessen en ze kunnen daarvoor dan weer gebruikmaken van de data die voor ze is verzameld.

Daaraan is vaak heel goed af te leiden of er ingesleten gewoontes zijn, die in werkelijkheid niet het beste zijn voor het bedrijf. Zo helpen wij organisaties de gouden kansen te pakken die deze tijd biedt.”

Gesponsord