Deel dit artikel:

9 dec 2022

|

Industrie

Onverwacht snelle reductie broeikasgas mogelijk

Onbekende warmtelekken snel te dichten

Het IEA-rapport van 15 november 2022 stelt dat het stimuleren van zonne- en windenergie van vitaal belang is, maar absoluut niet genoeg voor het behalen van internationale klimaatdoelstellingen. We moeten echt nog veel meer doen. De uitstoot van broeikasgas moet drastisch en snel omlaag. Gelukkig kunnen een groot aantal (vaak onbekende warmte-lekken) snel, klimaatefficiënt en kos-teneffectief gedicht worden. Hierdoor kan de uitstoot van broeikasgas sneller gereduceerd worden dan nu nog wordt aangenomen. Omdat daarbij ook de top van het elektriciteitsverbruik omlaag gaat heeft dit als bijkomend voordeel dat de piekvraag wordt afgevlakt waardoor de prijs van elektriciteit omlaag gaat. 

Vermindering stroomverbruik

Al jaren laten we, vaak zonder dat we het in de gaten hebben, veel warmte onnodig weglekken alsof het niets kost. Tijden zijn veranderd. Energie is veel duurder geworden waardoor besparingsopties die vroeger werden weggelachen nu ineens veel rendabeler zijn. Neem de 3 miljoen close-in boilers die continu niet alleen water maar ook Nederlandse keukenkast-jes onnodig warmhouden. Het inpakken van deze boilertjes met TONZON folie bespaart ongeveer 70 kWh/j. Bij een prijs van € 0,88 komt dit neer op meer dan € 60,- per jaar terwijl je daarvoor maar een klein beetje folie nodig hebt. Bij grotere boilers is de besparing nog veel groter. 

Dat geldt niet alleen voor de traditionele elektrische boilers die je nog in veel oudere woningen aantreft maar ook voor de moderne boilers die gebruikt worden in woningen met een warmtepomp. De technische ruimte in nieuwbouwwoningen met een warmtepomp is niet voor niets de warmste ruimte in de woning! Het “verzilveren” van alle reservoirs en transportleidingen voor warmwater met een TONZON folie bespaart een hoop geld en vermindert 24/7 het totale stroomverbruik en daarmee ook de piekbelasting. 

Vermindering gasgebruik

Bij gasgestookte woningen en gebouwen kan ook nog veel energie worden be-spaard. Sinds klimaatminister Rob Jetten TONZON heeft genoemd en geroemd in zijn openingsspeech van de Klimaat-week is onze speciale Radiatorfolie al een stuk bekender geworden. Omdat deze folie onzichtbaar zijn werk doet, is deze ook geschikt voor overheidsgebouwen, scholen en andere (publieke) gebouwen. Bij deze gebouwen zijn de technische ruimtes zonder uitzondering extreem warm door het grote aantal warmtelek-ken. Ook hier kan met de speciale TON-ZON folie veel en kosteneffectief energie worden bespaard. Lees meer op tonzon. nl/cv-isolatie 

Hoogwaardige vloerisolatie met lage CO2 footprint MilieuCentraal adviseert om bij vloeren met vloerverwarming om minimaal Rc=5,0 m²K/W toe te passen. Immers hoe hoger de isolatiewaarde des te minder warmte er door de vloer verlo-ren gaat. De meeste nieuwe woningen krijgen echter vaak niet meer dan Rc=3,7 m²K/W in de vloer maar hebben wel vloerverwarming. Dat betekent dat de warmtepomp er flink tegenaan moet om de woning op temperatuur te houden en dat kost stroom. TONZON levert al tientallen jaren vloerisolatie met Rc>5,0 m²K/W. Sinds kort is er ook een Ther-moskussen met Rc>7,0 m²K/W. Omdat voor de productie van het Ther-moskussen maar weinig grondstof en energienodig is én omdat het product volledig opvouwbaar is, is de CO2 foot-print extreem laag vergeleken 

Dakisolatie in de tropen

Het TONZON Thermoskussen is in de praktijk het meest effectieve isolatiemate-riaal om de warmtestroom door de vloer naar beneden te beperken. Dat betekent dat deze Nederlandse uitvinding ook de meest perfecte dakisolatie voor de tropen is. Dat bewijs werd al geleverd bij diverse opslagloodsen voor medicijnen van Artsen zonder Grenzen in Afrika. Op de foto demonstreert de uitvinder en foun-der van TONZON aan minister Liesje Schreinemacher de opvouwbaarheid van het Thermoskussen tijdens een Handels-missie in Vietnam. 

Meer informatie?

Ga naar tonzon.nl 

Gesponsord