Deel dit artikel:

31 okt 2022

|

Industrie

Précon helpt uw vragen over duurzaamheid te beantwoorden

Duurzaamheid staat voorop in de voedingsmiddelenindustrie - en het klinkt in theorie ook eenvoudig. CO2-neutraal produceren, grondstoffen uit Europa gebruiken en de recyclebaarheid van verpakkingen verbeteren. Maar niet alleen is dit lastig te realiseren, het goed rapporteren is weer een volgende uitdaging niet alleen is dit lastig te realiseren, het goed rapporteren is weer een volgende uitdaging. Précon kan vanuit haar jarenlange expertise helpen.

Voedselveiligheid en kwaliteitsmanagement zijn belangrijke onderwerpen voor de voedingsmiddelenindustrie. Iedere producent wil de consument of verbruiker lekkere, gezonde en goede voeding aanbieden. De consument en verbruiker willen daarnaast ook weten wat ze kopen, maken of eten.

Précon is het bedrijf dat die voedselindustrie daarbij helpt. “Onze missie is onze klanten ondersteunen bij het realiseren van veilige en eerlijke producten”, zegt Marcel Tijhuis, managing director bij Précon. “Daarin willen we onze klanten laten excelleren. Dat doen we samen met de klant, praktisch en pragmatisch, en vaak met lange betrokkenheid.”

Het in Bunnik en Hasselt (België) gevestigde bedrijf mag een groot deel van de levensmiddelenindustrie tot haar klanten rekenen, van grote corporate producenten en retailers tot kleine familiebedrijven en startups. 

Even breed als de klantenkring zijn de diensten die Précon aanbiedt. “Wij trainen medewerkers met betrekking tot voedselveiligheid en hygiëne en helpen bedrijven bij het uitvoeren van risicoana-lyses om voedselveiligheidsrisico’s te mi-nimaliseren en voedselfraude te voorko-men. Ook ondersteunen we producenten als ze een certificaat nodig hebben voor ze mogen leveren aan bijvoorbeeld de retail.”

De laatste jaren krijgt Tijhuis van zijn klanten steeds vaker vragen over duur-zaamheid. “Neem de CSRD-richtlijn. Deze nieuwe Europese regeling verplicht grote bedrijven hun vorderingen op het gebied van duurzaamheid te rapporteren. Dat geldt vanaf 2024 voor grote bedrijven, later moet ook het mkb dit rapporteren.”“Voor bedrijven is dit ingewikkeld. Hoe moeten ze dit rapporteren? Wat zijn de be-langrijkste stappen die bedrijven kunnen zetten?’, zegt Tijhuis. “Ook dat begint met risicoanalyse. Met onze klanten denken we na over hoe ze daadwerkelijk impact kunnen maken en voorkomen dat dit een papieren tijger wordt. Ook adviseren we over communicatie over duurzaamheid, om niet in de valkuil van onbedoelde greenwashing terecht te komen.”Hoe emissievrij te opereren in 2050, is ook een vraag die nu gesteld wordt, ondanks dat dit nog een aantal jaren weg is. “Bedrijven vragen zich af hoe dat te realiseren. Zij snappen allemaal dat we minder fossiele brandstoffen moeten ge-bruiken, verpakkingen moeten reduceren, enzovoort. Maar ze zitten als bedrijf ook in een keten, zij moeten daar holistischer naar kijken.”

Ook met die vragen kunnen ze bij Précon terecht. “We zijn van oudsher actief in voedselveiligheid en kwaliteitsmanage-ment, en daarmee heeft duurzaamheid een grote overlap. Bovendien heeft de kwali-teitsmanager steeds vaker het onderwerp duurzaamheid in zijn portefeuille en is die ook vaak onze gesprekspartner. Ik zie dus zeker op het gebied van duurzaamheid mogelijkheden voor samenwerking.”

Nog een voorbeeld. Tijhuis vertelt hoe Précon vaak bedrijven adviseert over de informatie die op een etiket moet staan, zeker wanneer een bedrijf zegt een biolo-gisch of duurzaam product aan te bieden. “Er zullen altijd vragen ontstaan over de rapportages en de duurzaamheidsclaims. Hoe gaan we om met biologisch? Wat mag wel en niet op een etiket?” Tijhuis helpt zijn klanten daar graag bij.

“Op het gebied van verduurzaming van verpakkingen is nog een wereld te winnen. De doelstelling om plastic te reduceren, is snel gemaakt. Maar hoe ga je daar vervolgens mee aan de slag? Voor retailers zijn wij daarom bezig met de ontwikkeling van verpakkingsinnovatieplannen en ondersteunen wij bij verplichte verpakkingsdossiers.”

Voor Tijhuis voelt het als een persoonlijke duurzaamheidsmissie zijn klanten te helpen. “We zijn al heel succesvol in bedrijven beter laten presteren op het gebied van voedselveiligheid en kwaliteit. Laten we samen met de klant dat onderwerp breder maken en ook duurzaamheid omarmen.”

 Meer weten? 

Ga dan naar www.precon-food.nl

Gesponsord