Deel dit artikel:

31 mei 2022

|

Industrie

Samen met haar partners en klanten werkt itsme aan een smart industry

De voornaamste kracht van itsme is onafhankelijkheid. Als distributeur kunnen ze altijd de beste combinatie van producten kiezen uit het assortiment van hun partners. Want in de praktijk blijkt vaak dat een combinatie van ver- schillende producten en onderdelen van verschillende merken het beste resul- taat oplevert. Deze onafhankelijkheid in combinatie met vergaande digitalise- ring, gespecialiseerde diensten en ken- nis gericht op industrie zijn de factoren die itsme onderscheiden. Hiermee heb- ben ze alle componenten voor handen om smart industry (de combinatie van de nieuwste productietechnologie, software en communicatie) in te vullen.

Never waste a good crisis. De reisbeperkin- gen die Covid met zich meebracht zetten itsme, partners en klanten gezamenlijk aan tot innoveren. De klanten gebruiken soft- ware waarmee remote (op afstand) machines kunnen worden getest en itsme begeleidt op haar beurt weer de engineer op afstand. Maar niet alleen de recente ontwikkelingen hebben itsme tot innovatie gedwongen.

schermafbeelding-2022-05-30-om-16-25-21.png

“Dertig jaar geleden hebben wij onze industriële automatiseringsafdeling opgezet, nadat wij als eerste distributeur in Nederland begonnen zijn met de verkoop van au- tomatiseringstechniek”, vertelt Klaas de Vos, manager Industrial Automation van itsme. “Daarna zijn wij ons ook gaan toeleggen op distributie van (mechanische) aandrijftech- niek, deze beide technieken vormen samen de industriële automatisering.” Sindsdien zijn zij marktleider in distributie van industriële automatiseringscomponenten aan de industrie en machinebouw. Bij itsme worden klanten geholpen met vragen over automa- tisering. “Maar daar begint het eigenlijk pas voor ons”, gaat De Vos verder.

Kennispartner

itsme levert namelijk niet alleen een pro- duct, maar ook de bijbehorende ondersteu- ning. “Wanneer een klant ons belt met de mededeling dat een machine stilstaat, dan helpen wij om samen het probleem op te lossen.” Maar ook wanneer een machine- bouwer zijn machine aan het ontwikkelen is, adviseren zij welke technologie en welke configuratie te gebruiken. “Met onze parate kennis zijn we in staat onze klanten hierbij te ondersteunen. Allemaal met het doel om de industrie steeds slimmer, efficiënter en meer digitaal in te richten.”

De Vos: “Waar machinebouwers streven naar een zo efficiënt mogelijk productieproces, streven industriële eindgebruikers naar een zo hoog mogelijke productiegraad van hun productielijnen tegen een zo laag moge- lijk energieverbruik. Stilstand en met name ongeplande stilstand moet daarom zoveel mogelijk worden voorkomen.”

Digitalisering van het productieproces

De specialisten van itsme hebben zich door de jaren heen ontwikkeld tot vraagbaak op het gebied van digitalisering. Er is steeds meer behoefte om informatie uit de machine te halen en te analyseren. Vanzelfsprekend over productie informatie, aantal produc- ten en de snelheid van de machine, maar door een slimme keuze aan componenten is hier nog veel meer informatie te halen. Over de kwaliteit van het product (slimme meetsystemen), maar ook over de status van componenten waar het productieproces mee aangedreven wordt (meten van gedrag). Het in de gaten houden van deze componenten maakt het mogelijk om uiteindelijk tijdig te beslissen of een component vervangen dient te worden omdat het defect dreigt te raken.

Voorspellend onderhoud

De data die gegenereerd wordt door de componenten maakt het mogelijk om te voorspellen hoe lang componenten nog mee gaan. Deze analyse vindt plaats of in de Cloud, of wel via een systeem dat binnen de muren van de fabriek werkt (Edge). Het is op dit moment niet zomaar vanzelfsprekend om de Cloud in te gaan met deze informatie. Alhoewel dit via beschermde verbindingen kan, wordt de tweede optie, Edge, meestal gekozen. Op deze systemen worden de beno- digde analyses gemaakt.

Digitalisering van het logistieke proces

Binnen itsme zien ze de twee vormen van digitalisering niet los van elkaar. Beide zijn nodig om de optimale productie te realise- ren. Het proces moet de hoogste kwaliteit leveren, de machine en de componenten moeten de maximale beschikbaarheid
garanderen. itsme steekt dan ook zeer veel energie in databeheer. Het heeft meer dan 1,5 miljoen elektrotechnische en mechani- sche componenten in haar database, verrijkt met benodigde data met betrekking tot beschikbaarheid.

itsme heeft de knowhow en het productas- sortiment om haar klanten te begeleiden in het gebruik van al deze technologieën. Waarbij de techniek als platform dient, maar de inrichting hiervan de daadwerkelijke sleutel tot het succes vormt.

Trainingen

Dankzij die deskundigheid is itsme ook een vooraanstaande speler als het gaat om trai- ningen. Al dertig jaar. De Vos: “Het begon met veelgestelde vragen waar de helpdesk industriële automatisering mee aan de slag kon. Van daaruit zijn we trainingen gaan ontwikkelen naar de behoefte van de klant. Met standaard, maar ook op maat gemaakte in company trainingen.” Op die manier is itsme uitgegroeid tot een grote speler op het gebied van trainingen in industriële auto- matisering. Zo zorgt itsme niet alleen voor beschikbaarheid in de keten, digitalisering en automatisering, maar ook voor de beno- digde kennis en expertise bij haar klanten om telkens een stap verder te komen om de (maak)industrie steeds slimmer, vooral efficiënter en meer digitaal te maken.

Award

itsme won niet voor niets de Industrial Supplier of the Year Award 2021. Door een brede vertegenwoordiging van bedrijven uit de Nederlandse maakindustrie werd het bedrijf uitgeroepen tot Best Parts & Process Supplier. De jury roemde vooral de mee- denkende kwaliteiten, de aftersales en de leverbetrouwbaarheid: ‘Dit mede dankzij de goede digitalisering van hun processen die gedetailleerd inzicht biedt in de beschik- baarheid van artikelen.’

Gesponsord