Deel dit artikel:

31 mei 2022

|

Industrie

Smart Industry: van techniek naar mensen

Vakmensen, productiviteitsstijging, kostprijsbeheersing, supply chain en duurzaamheidsuitdagingen zijn bekend. Leveranciers van automatisering, robotisering en digitalisering geven aan dat zij de Smart Industry of Industrie 4.0 oplossingen hebben. Sommige bedrijven zouden daar volop mee werken.  

Maar wat kun je daar zelf in je bedrijf mee doen? Vragen te over. De automatisering van de industrie versnelt nog steeds. Gelukkig worden de Industrie 4.0 oplossingen steeds duidelijker. Van gesloten eigen leveranciersafhankelijke oplossingen wordt vaker overgestapt op standaarden en open systeem technologieën. De uitdaging is om data uit machines te verkrijgen en daarmee efficiënter te werken en een betere klanten support te creëren met die (actuele) data.  

 


De Industrie 4.0 stap die nu wordt gemaakt is dat van alle processen, equipment, producten en systemen zogenaamde digitale tweelingen worden gemaakt. De AAS (asset administration shell) bundelt allerlei data van een product en machines digitaal zodat tijdens ontwerp, productie en gebruik/onderhoud, de beste data direct beschikbaar is. Digitalisering van je productieproces middels een dergelijke standaard zal de komende jaren, mede dankzij die standaardisering en de ontwikkelingen van product data spaces, een vlucht nemen. Daarmee kun je ook data tussen bedrijven onderling en met gebruikers uitwisselen. Dit wordt ook belangrijk voor de introductie van digitale product paspoorten van de EU. Data spaces mag dan een nieuw woord zijn, in feite betreft dit het onderling middels open systeem en standaarden koppelen van diverse databases en clouds zodat je ook bij opslag van data niet meer vast zit aan een leverancier.  

 

De uitdaging voor Nederland is om tot een sprong in de hele toeleveranciers keten te komen, zodat niet slechts enkele, vaak grote bedrijven hiervan de vruchten plukken. De grote OEM-bedrijven maken dan wel relatief veel winst, de meeste toegevoegde waarde wordt in de toeleveranciersketen gerealiseerd. En als je dat doet met standaardoplossingen dan vergt ook het omschakelen naar een ander product geen kostbare herinvestering.  

 

Hoe laat je jouw werknemers een stap maken om Industrie 4.0 technologie direct efficiënt en effectief in te zetten? Na zeven jaar Industrie 4.0 of Smart Industry zijn de middelen er. Maar er is een schaarste op de arbeidsmarkt.  De babyboomers verlaten het arbeidsproces en ondertussen zijn er steeds minder jongeren. Een onderneming zal het met de zittende medewerkers moeten doen. Wij staan nu voor de stap om de medewerkers bij te scholen. Dat kan, maar voor deze groep, die nooit digitale kennis op school meekreeg, vergt dit een leven lang leren van digitale kennis en skills. De Smart Industry fieldlabs ontwikkelen zich steeds meer door tot skills labs.  

 

Inzet van de Industrie 4.0 standaarden voor industrie data en het opzetten van korte leerlijnen specifiek voor digitale kennis en kunde voor zittende medewerkers zijn de uitdaging voor Smart Industry. Het doel is dat jouw bedrijf in staat is jouw vakmensen aan boord te houden en productief concurrerend te blijven.   

 p-62-ej-sol-blank-2.jpg

Prof. Dr. Ir. Egbert-Jan Sol,

Expert Smart Industry bij TNO

Gesponsord